Gå direkt till innehåll

Ämnen: Statlig, kommunal förvaltning

Helene Öhrling, stadsdirektör, Staffan Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande, Amanda Grönlund (KD) 1:e vice ordförande kommunstyrelsen, Erik Slottner (KD) civilminister

Civilministern besökte DigiTeamet på Västerås stads barn- och utbildningsförvaltning

Måndag 5 februari besökte civilminister Erik Slottner (KD) Växhuset där han fick veta mer om barn- och utbildningsförvaltningens arbete med att stärka förskolepedagogers kompetens inom digitalisering, digilogt och analogt lärande. Besöket genomfördes i det som kallas DigiStudion i Växhuset.
DigiTeamet i DigiStudion arbetar aktivt med att stärka förskolepedagogers kompetens inom digitalisering,

Kommunfullmäktige i Västerås har beslutat om nytt program för digital utveckling

Under torsdagen, den första februari, fattade kommunfullmäktige i Västerås beslut om ett nytt program för digital utveckling. Med ökad digital förmåga och datadrivna arbetssätt ska Västerås stad möta invånares och företags förväntningar på tillgänglig service. Programmet sträcker sig från år 2024 till 2027 och omfattar all verksamhet - från förskola till äldrevård.

Bokslutskommuniké visar starkt ekonomiskt resultat för Västerås stad

Västerås stad visar ett positivt resultat på 795 mnkr för 2023. Det motsvarar 7,7 % av skatter, generella bidrag och utjämning. Budgeterat resultat var 80 mnkr. De främsta orsakerna till att resultatet blev bättre än budget är högre skatteintäkter än budgeterat på 302 mnkr, reavinster från försäljning av anläggningstillgångar på 50 mnkr och ett ökat finansnetto på 314 mnkr.
-Det känns oerhört

Henrik Bengtsson. Foto VafabMiljö.

Henrik Bengtsson anställs som direktör för Västerås stads teknik- och fastighetsförvaltning

Det blir Henrik Bengtsson som anställs som direktör för Västerås stads teknik- och fastighetsförvaltning. Henrik har varit tillförordnad direktör för förvaltningen sedan Hans Näslund slutade.
-Henrik Bengtsson har gedigen erfarenhet som ledare bland annat genom sin bakgrund inom VafabMiljö och han är väl insatt i teknik- och fastighetsförvaltningens viktiga uppdrag. Jag är övertygad om att Henr

Visa mer
Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås