Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Beslut om bygglov för bostäder i centrala Västerås samt bygglov för bostäder i Dingtuna

På dagens byggnadsnämnd blev det bland annat beslut om bygglov för 48 nya lägenheter i centrala Västerås. Det blev också beslut om bygglov för nya bostäder i Dingtuna.

Ikano bostad har ansökt om bygglov för ändrat användningssätt från lokal till lägenheter på fastigheten Skalden 9 i Västerås. Byggnaden som det handlar om ligger norr om Norra Ringvägen, bakom bostadshusen som i folkmun brukar kallas ketchup och senap. Förslaget består av en ombyggnad av befintliga kontor och lokaler till 48 nya lägenheter på våningarna 3, 4 och 5 samt fasadändring i fastigheten Skalden 9.
–Det är positivt att få till mer bostäder i centrala Västerås, säger Thomas Karlsson, byggnadsnämndens ordförande.
Lokalen i bottenvåningen ska behållas, eftersom det bidrar till en blandad och levande stadsmiljö i området. Närheten till både centrum och universitetet gör att bostäderna får anses som attraktiva, inte minst för studenter.
–Västerås innerstad har få bostäder jämfört med andra städer i Västerås storlek. Vi har en målsättning att försöka få till fler bostäder centralt, det är bra bland annat för att stärka upp underlaget för handel, restauranger och andra verksamheter som gör city levande, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

På nämnden fattades även beslut om bygglov för åtta nya parhus och ett radhus med sju lägenheter i det kommande bostadsområdet Dingtuna Kyrkby (cirka 180 meter söder om Dingtuna station.) Parhusen planeras i tre våningar, radhusen i två våningar.
–Det är bra att det byggs bostäder som bidrar till utvecklingen av våra mindre orter i kommunen. Det ger ökat underlag för olika typer av service som till exempel skolor och affärer, säger Thomas Karlsson.

Vill du kontakta politiker, stadsbyggnadsdirektör eller ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för enskild intervju eller ytterligare kommentar?

Thomas Karlsson, ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 00 16 mejl: thomas2.karlsson@vasteras.se

Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59, mejl: carl.arno@vasteras.se

Mari Kedevik, kommunikationsansvarig, telefon 021-39 10 46, mejl: mari.kedevik@vasteras.se

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås