Gäddeholm byggs ut med 500 bostäder, skola och förskola – beslut om samråd samt beslut om ny mark för näringslivets utveckling

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2020 16:01 CEST

På torsdagens byggnadsnämnd väntas beslut om samråd för planen som visar hur nya byggnadsetappen på Gäddeholm kan se ut – etapp 3. Den nya detaljplanen innebär cirka 500 nya bostäder, förskola, service och grundskola. Samråd betyder att staden på olika sätt samlar in synpunkter på planen.

–Nu skapar vi nya möjligheter för fler att bo i den attraktiva miljön i Gäddeholm med närhet till herrgårdens kulturlandskap och Mälarens fina möjligheter till bad och båtliv. Den nya bebyggelsen kommer också att ge bättre underlag för att bygga upp den service som behövs för alla som bor och kommer att bo där, säger Jonas Cronert, byggnadsnämndens vice ordförande.

Ytterligare två detaljplaner ska tas upp på nämnden. Båda ger förutsättningar för att skapa mer mark för näringslivets behov. Det ena är ett nytt område vid E 18 nära avfarten mot Irsta och Anundshög. Det andra är en utbyggnad av verksamhetsområdet Tunbytorp vid Nyängsleden.

–Det finns ett stort intresse för nya verksamhetsområden i Västerås. Både från växande företag som redan finns här och från nya företag som vill etablera sig. Företagsutvecklingen skapar nya arbetstillfällen, en mycket angelägen fråga för Västerås i dagsläget, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör i Västerås.

Byggnadsnämnden väntas också ta beslut om att detaljplanen för Svanå ska skickas på granskning. Planen innebär att det blir möjligt att komplettera herrgårdsmiljön med nya byggnader för till exempel skola, konferens och övernattning. Den gör det också möjligt att bygga cirka 70 nya bostäder. Det är något mindre än i den ursprungliga planen eftersom vi har tagit hänsyn till de synpunkter som kom in under samrådet.

Fakta: En detaljplan innebär ofta ett stort utredningsarbete och tar vanligtvis 1-2 år från början till slut. Under samrådstiden kan invånare och myndigheter lämna synpunkter på detaljplanen. Alla synpunkter bearbetas och planen justeras innan den skickas på granskning. Även under granskningstiden kan berörda lämna synpunkter. Beslut om antagande är byggnadsnämndens sista beslutssteg i detaljplaneprocessen. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft och ett bygge kan inledas.

Byggnadsnämndens möte den 22 oktober börjar klockan 13.00 och är på Aros Congress Center, sal 302.

Vill du kontakta politiker, stadsbyggnadsdirektör eller ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för enskild intervju eller ytterligare kommentar?

Jonas Cronert, Vice ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 11 25, e-post: jonas.cronert@vasteras.se

Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59 e-post carl.arno@vasteras.se

Mer information: Johanna Ljung, kommunikatör, telefon 021-39 88 95, e-post: johanna.ljung@vasteras.se

​På torsdagens byggnadsnämnd väntas beslut om samråd för planen som visar hur nya byggnadsetappen på Gäddeholm kan se ut – etapp 3. Den nya detaljplanen innebär cirka 500 nya bostäder, förskola, service och grundskola. Ytterligare två detaljplaner ska tas upp på nämnden. Båda ger förutsättningar för att skapa mer mark för näringslivets behov.

Läs vidare »

Invigning av Viktor Larssons plats

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2020 10:06 CEST

Efter ett års byggtid är det invigning den 21 oktober kl 10 av den ombyggda Viktor Larssons plats vid Växhuset. Förutom att det har byggts en lekplats för mellanstora barn finns det en scen för framträdanden och gott om sittytor. Dessutom har ytan framför Växhuset gjorts mer tillgänglig.

​Nu inviger vi den nya fritidsbåtshamnen i Gäddeholm

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2020 14:29 CEST

Tisdagen den 20 oktober klockan 10 inviger vi den nya fritidsbåtshamnen i Gäddeholm. Med anledning av den pågående pandemin blir det en liten ceremoni utomhus där media inbjuds att närvara.

- 2020 är ett märkligt år där pandemin påverkar oss på olika sätt, ofta negativt. Däremot ser vi att intresset för naturen och båtlivet på hemmaplan ökar kraftigt och då känns det extra kul att kunna inviga drygt 100 nya båtplatser i fritidsbåtshamnen i Gäddeholm, säger Vicki Skure-Eriksson, C, ordförande i nämnden för idrott, fritid och förebyggande.

Sedan länge har det funnits en mindre fritidsbåtshamn i Gäddeholm. När området började exploateras byggdes ett nytt friluftsbad och även en ny fritidsbåtshamn, som invigdes 2014. Efterfrågan på båtplatser har på senare år blivit allt större och nu är fritidsbåtshamnen utbyggd med 111 båtplatser, varav 80 har tillgång till el. Den nya utbyggnaden gör det också möjligt att utöka med upp till 50 båtplatser vid behov.

Vid invigningen medverkar bland andra Vicki Skure-Eriksson, C, ordförande i nämnden för idrott, fritid och förebyggande och Lenny Hallgren, direktör för kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen.

Visa omtanke

Tänk på att hålla avstånd till varandra och stanna hemma om du känner dig sjuk.

För mer information:

Vicki Skure-Eriksson, ordförande i nämnden för idrott, fritid och förebyggande

viktoria.skure.eriksson@vasteras.se

070-320 41 61

Mattias Dahlberg, projektledare, kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

mattias.dahlberg@vasteras.se

021-397932

Tisdagen den 20 oktober klockan 10 inviger vi den nya fritidsbåtshamnen i Gäddeholm. Med anledning av den pågående pandemin blir det en liten ceremoni utomhus där media inbjuds att närvara.

Läs vidare »

Byggstart för vattenparken vid Johannisberg

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2020 12:05 CEST

​Nu drar arbetet med den stora vattenparken i Västerås igång. Parken som ska bli ett stort rekreationsområde för västeråsarna ska också rena dagvatten från västra Västerås och bidra till att vattenkvaliteten i Mälaren förbättras.

Pressinbjudan - Erfarenhetsstudie av fem boenden i Västerås under covid-19-pandemin

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2020 14:56 CEST

För att dra lärdom av arbetet under covid-19-pandemin så här långt har vård- och omsorgsförvaltningen gjort en erfarenhetsstudie av fem boenden; äldreboendena Ankaret, Rösegården, Pilfinksgården och Tujagården samt Rönnoxelgatans gruppbostad (LSS). Studien omfattar just dessa fem boenden eftersom de har drabbats hårdare av covid-19-smitta än andra enheter inom Västerås. Studien är helt fristående från den fördjupade granskning som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gör av 91 äldreboenden i Sverige.

Med anledningen av att erfarenhetsstudien nu är klar bjuder vård- och omsorgsförvaltningen in till pressträff.

Media är välkomna tisdagen den 13 oktober klockan 15.00 

Kom till stadshusentrén på Fiskartorget där vi möter upp. Det finns också möjlighet att delta digitalt via Teams. Om du vill göra det, meddela detta vid anmälan så mejlar vi en länk.

Vi kommer att inleda mötet med att presentera en sammanfattning av de erfarenheter som studien visar. Därefter finns möjlighet att ställa frågor eller genomföra enskilda intervjuer.

Medverkande på mötet är direktör Tobias Åsell och medicinsk ansvarig sjuksköterska Håkan Falknäs.

Vänligen anmäl dig till anette.lewen@vasteras.se senast klockan 13.00 samma dag. Du kan också maila samma adress om du har problem med att ladda ner erfarenhetsstudien. 

Vård- och omsorgsförvaltningen bjuder in till pressträff då vår erfarenhetsstudie av fem boenden i Västerås under covid-19-pandemin nu är klar.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Västerås stads revisorer kallar till pressträff om resultatet av granskning av Rocklundaavtalet

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2020 10:00 CEST

Västerås stads revisorer bjuder härmed in medias representanter till en pressträff idag.

Vid träffen presenteras resultatet av en granskning som gjorts av det så kallade Rocklundaavtalet. Granskningen har genomförts av EY.

Information om pressträffen

Datum: Idag 7 oktober

Tid: 13.00

Plats: Foajén utan fullmäktigesalen i stadshuset, Fiskartorget, Västerås

Medverkande:Asta Matikainen Lecklin, Elisabeth Löf och Åke Johansson från revisionen

Kontaktperson:Christel Modin, Revisionssamordnare Västerås Stad

christel.modin@vasteras.se

076-569 48 43

Bifogat finns ett sammandrag av rapporten som skrivits utifrån granskningen.

​Västerås stads revisorer bjuder härmed in medias representanter till en pressträff idag 7 oktober. Vid träffen presenteras resultatet av en granskning som gjorts av det så kallade Rocklundaavtalet.

Läs vidare »

Tillräckligt många namn godkända för att det ska kunna bli en folkomröstning om Västerås Flygplats

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2020 15:04 CEST

​Nu är granskningen klar av de namnunderskrifter som samlats in för en folkomröstning om Västerås Flygplats. Granskningen som Västerås stad gjort visar att tillräckligt många namnunderskrifter är godkända för att ett ärende om en folkomröstning ska kunna väckas i kommunfullmäktige.Det blir nu upp till kommunfullmäktige att ta beslut om en folkomröstning ska genomföras.

Fastighetsnämndens ordförande Jesper Brandberg bjuder in till pressträff. – Nu investeras det äntligen på Bjurhovda!

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2020 09:01 CEST

Bygget av de 24 hyresrätter som ska uppföras på norra Bjurhovda har startat. Det är en viktig signal till västeråsarna och Bjurhovdaborna att det äntligen investeras på Bjurhovda. Västerås stad medverkar till detta tillsammans med det Västeråsbaserade byggföretaget Carpenter. Varmt välkommen för att manifestera nystarten på plats på byggarbetsplatsen den 6 oktober kl. 14.00.

Ny direktör för individ- och familjeförvaltningen

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2020 15:19 CEST

​Christina Klang blir ny direktör för Västerås stads individ- och familjeförvaltning. -För mig som ordförande var det viktigt att vi från politiken och medarbetarna var överens och det är vi så det känns bra. Vi är nöjda och glada med rekryteringen och vi är övertygade att vi kommer att kunna samarbeta på ett bra sätt, Säger Ann-Louise Molin Östling (S), ordförande i individ- och familjenämnden.

Fantasifröknarna från Bjurhovdasmycket är finalister till Guldäpplet

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2020 10:19 CEST

Bland flera hundra nominerade har förskollärarduon Sara Bergström och Linda Bjällerstedt från Bjurhovdasmyckets förskola, blivit utnämnda till en av tre finalister till lärarpriset Guldäpplet. Med hjälp av drama och digitala verktyg engagerar de barnen och hjälper till att driva utvecklingen av framtidens förskola.

Om Västerås stad

Adress

  • Västerås stad
  • Stadshuset, Fiskartorgsentrén
  • 721 87 Västerås
  • Vår hemsida