Regeringsutredning föreslår statlig finansiering för infrastrukturprojekt i Västerås

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2020 10:25 CET

​En regeringsutredning föreslår att staten bör ingå avtal om ett bostadspaket som möjliggör 10 000 stationsnära bostäder i Västerås. – Vi är väldigt positiva till utredningens förslag. Vi möjliggör fler bostäder, ett nytt resecentrum och får till viktiga infrastruktursatsningar för Västerås och Sveriges utveckling, säger Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande Västerås stad.

Förintelsens minnesdag uppmärksammas

Pressmeddelanden   •   Jan 21, 2021 12:24 CET

Vi uppmärksammar Förintelsens minnesdag med en rad olika kulturarrangemang i månadsskiftet januari/februari. Men i år blir det mesta digitalt på grund av restriktionerna relaterade till covid-19 - pandemin.

Västerås stad utvecklar busstrafiken i Västerås

Nyheter   •   Jan 19, 2021 14:01 CET

Dagens tre servicelinjer slås ihop till en linje som får fler turer, flexlinjen får fler turer, Gäddeholm får en busslinje och en direktbuss ska köra mellan stationen och Öster Mälarstrand. Det beslutade en enig teknisk nämnd idag. Ändringarna börjar gälla vid tidtabellsskiftet den 12 december i år.

Så genomförs kommande kommunfullmäktigemöten i Västerås

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2021 12:15 CET

Kommande kommunfullmäktigemöten 21 januari och 5 februari i Västerås genomförs på följande sätt: 

Mötet den 21 januari genomförs som ett överläggningsmöte och helt på distans via länk. Inga formella  beslut fattas vid det mötet. Mötet börjar klockan 13.00. 

Mötet den 5 februari har två agendor. Dels samma ärenden som var uppe den 21 januari och sedan en kallelse med nya ärenden. Mötet börjar 13.00 och genomförs inledningsvis på distans där de nya ärendena debatteras. Därefter kommer ett reducerat antal ledamöter, 33 stycken, in fysiskt för beslutsfattande för båda mötena. 

De personer som är med fysiskt vid mötena kommer att vara det i ACC.

För mer information: Anders Teljebäck (S), kommunfullmäktiges ordförande 0765-694903

Kommunfullmäktigemötet i Västerås 21 januari: Överläggningsmöte på distans Kommunfullmäktigmötet i Västerås 5 februari: Debatt av nya ärenden på distans, reducerat antal ledamöter kommer in fysiskt för beslutsfattande för båda mötena.

Läs vidare »

IFN har vänt ekonomiska trenden för socialtjänsten

Pressmeddelanden   •   Jan 13, 2021 13:56 CET

Sent tisdag kväll blev det ekonomiska resultatet för individ- och familjenämnden för 2020 klart. Resultatet för 2020 blev -57 miljoner kronor mot budget. Det är en förbättring med 97 miljoner sedan januari 2020. I och med detta har de senaste årens nedåtgående trend vänt kraftigt.

Individ- och familjeförvaltningen har arbetat hårt de senaste två åren med att få en budget i balans och samtidigt erbjuda ett fortsatt bra stöd för individen. Detta för att undvika negativa konsekvenser för staden i form av ökade sociala problem. Arbetet har inneburit en genomlysning av hela förvaltningen med många stora förändringar och utvecklingsprojekt som följd.

Under 2020 började arbetet att ge effekt, med en tydlig vändning i den ekonomiska utvecklingen. Nu står det klart att resultatet för 2020 blev -57 miljoner kronor mot budget. Det är en förbättring med 97 miljoner sedan januari 2020. Med den kraftiga inbromsningen har nämnden förutsättningar att få en budget i balans under 2021.

- Det känns fantastiskt, säger nämndens ordförande Ann-Louise Molin Östling (S). Nu ser vi resultatet av medarbetarnas och nämndens arbete, och jag är så stolt över medarbetarna som lyckats med denna vändning.

Många och omfattande åtgärder ger resultat

Strategin har varit att ta fram genomgripande lösningar som är ekonomiskt och socialt hållbara. Utgångspunkten har varit att långsiktiga lösningar blir mer hållbara i det långa loppet, än kortsiktiga och snabba åtgärder. Det har varit viktigt att inte riskera att de individer socialtjänsten är till för far illa, utan att IFF kan fortsätta utveckla stöd och vård av god kvalitet.

Som exempel på åtgärder kan nämnas en omorganisering av myndighetsutövningen för barn och ungdom. Nu får barnen färre handläggarbyten, vilket gör att handläggare får bättre kunskap om barnets situation. Det ger i sin tur förutsättningar för bättre uppföljning och resultat, och sänker därmed kostnader för samhället på lång sikt.

Man har också gjort en stor omställning till mer vård på hemmaplan i Västerås i den egna öppenvården, som har förstärkts och blivit mer flexibel. Det gäller för såväl vuxna som barn och ungdomar.

Även arbetet med boenden och lokaler har gåtts igenom från grunden. Kostsamma lokaler har sagts upp, sociala kontrakt har förbättrats och istället har fler boendestödjare tillsatts. När det gäller våldsutsatta så har man med nya arbetssätt fått ner kostnaderna kraftigt samtidigt som de utsatta personerna upplever att de får fortsatt gott stöd.

Det ekonomiska biståndet har gjort en framgångsrik övergång till digitalt stöd, vilket har effektiviserat verksamheten och förenklat för klienten. Sedan tidigare finns ett framgångsrikt arbete med att få människor ut i egen försörjning och hålla sig kvar där – kallat västeråsmodellen – och med att motverka bidragsfusk.

Fortsatt arbete under 2021

Nu fortsätter arbetet med att få en budget i balans under 2021 och att få alla genomförda och påbörjade förändringar att fungera väl.

IFF arbetar också vidare med att identifiera åtgärder som kan effektivisera, utveckla och spara pengar utan att göra avkall på det stöd som ges till klienterna.

- Jag är imponerad av det engagemang och den kunskap som finns i förvaltningen, det är tydligt att alla tagit detta på stort allvar. Vi är inte i mål än, vi kommer att behöva hålla i och utveckla våra arbetssätt för att få verksamheten hållbar på sikt. Men vi är nu i ett mycket bättre läge nu än för två år sedan, säger direktör Christina Klang.

Vid frågor kontakta:

Namn: Ann-Louise Molin Östling (S), ordförande individ- och familjenämnden
Telefonnummer: 021-39 13 93

Namn: Christina Klang, direktör
Telefonnummer: 021-39 22 32

Namn: Jonas Boman, verksamhetschef område vuxen
Telefonnummer: 021-39 25 25

Namn: Magnus Edström, verksamhetschef område barn och ungdom
Telefonnummer: 021-39 20 54

Sent tisdag kväll blev det ekonomiska resultatet för individ- och familjenämnden för 2020 klart. Resultatet för 2020 blev -57 miljoner kronor mot budget. Det är en förbättring med 97 miljoner sedan januari 2020. I och med detta har de senaste årens nedåtgående trend vänt kraftigt.

Läs vidare »

Västerås spolar isbanor

Nyheter   •   Jan 13, 2021 10:42 CET

Förändringar för stadens fritidsgårdar, fritidsklubbar och familjecentrum

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2020 11:40 CET

I fredags gick regeringen ut med nya rekommendationer som bland annat innebar att all verksamhet som bedrivs av staten, regioner och kommuner och inte är nödvändiga ska stängas ned omedelbart och till 24 januari.

Detta innebär att from idag måndag så stängs stadens fritidsgårdar och öppna förskolor. Fritidsklubbarna för 10-12 åringar har fortsatt öppet för de barn som inte har någon vårdnadshavare hemma.

Fritidsledarna kommer istället arbeta uppsökande ute i bostadsområdena och familjecentrum fortsätter att utveckla olika former av individuellt stöd till familjer och vårdnadshavare. Föräldratelefonen (021-39 19 20) är fortsatt bemannad alla helgfria vardagar kl 10-12. Även familjerådgivningen fortsätter som vanligt.

-Våra verksamheter har fått mycket positiv respons från barn, ungdomar och familjer på att vi har haft fortsatt öppet under pandemin. Vi har lyckats nå de som verkligen behöver oss. Även om vi nu tvingas stänga vissa verksamheter så kommer vi fortsätta arbeta för att stödja och nå de som behöver oss. Det gör vi genom både uppsökande verksamhet men också olika former av stöd till familjer och vårdnadshavare, berättar Åsa Sundgren Häggberg, verksamhetschef för Fritid och Förebyggande.

För mer information, kontakta:

Åsa Sundgren Häggberg, verksamhetschef Fritid och Förebyggande (Kultur- idrotts- och fritidsförvaltningen)

021-39 29 32, asa.sundgren.haggberg@vasteras.se

Västerås stad arbetar med uppsökande verksamhet när fritidsgårdarna stänger. Trots nedstängningar kommer vi fortsätta arbeta för att stödja och nå de som behöver oss, säger Åsa Sundgren Häggberg, verksamhetschef för Fritid och Förebyggande.

Läs vidare »

733 000 kronor till idrottsföreningar i Västerås

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2020 15:24 CET

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande beslutade vid sitt möte på tisdagen om två tidiga julklappar till stadens idrottsföreningar. De sju föreningar som har påverkats mest av att inte kunna ha publik på sina matcher får tillsammans tillbaka 513 000 kronor. Dessutom avsätts 220 000 kronor till en pott som idrottsföreningar som har påverkats ekonomiskt av pandemin kan söka medel ur.

- Flera klubbar, som i vanliga fall inte har några problem att betala våra matchhyror, har drabbats hårt av uteblivna publikintäkter. Därför är jag väldigt glad åt att en enig nämnd kunde ta det här beslutet. Det är också bra att vi kunde avsätta en pott som är sökbar för andra klubbar som har det särskilt tufft under pandemin, säger Vicki Skure-Eriksson, C, ordförande i nämnden för idrott, fritid och förebyggande.

Västerås stad har under året ansökt om, och fått, statligt stöd som kompensation för uteblivna hyresintäkter. De medlen tillsammans med outnyttjade bidrag till cuper blir sammanlagt 733 000 kronor som nämnden för idrott, fritid och förebyggande har beslutat ska gå vidare till föreningslivet.

Sju föreningar får pengar tillbaka

Varje förening som anordnar matcher får betala en matchtaxa. Den varierar från 500 kronor till 15 000 eller mer per match, beroende på anläggning, idrottslig nivå och publikintäkter. Nämnden beslutade att sänka matchtaxan retroaktivt från den 13 mars till 31 december 2020, så att ingen förening betalar mer än 1 500 kronor per match. I praktiken innebär det att sju föreningar får mellanskillnaden återbetald:

 • VSK Bandy
 • VSK Fotboll
 • VIK Hockey
 • VästeråsIrsta HK
 • Västerås Rönnby IBK
 • Tillberga Bandy
 • Västerås Innebandysällskap

Extra stöd att söka för pandemidrabbade föreningar

Resterande 220 000 kronor kommer att avsättas till en pott för idrottsföreningar som har drabbats ekonomiskt av pandemin. Hur ansökningen ska gå till och vilka kriterier som gäller kommer förvaltningen att meddela föreningslivet inom kort.


För mer information:

Vicki Skure-Eriksson, ordförande i nämnden för idrott, fritid och förebyggande
070-320 41 61, viktoria.skure.eriksson@vasteras.se

Magnus Jansson, idrotts- och friluftschef
021-39 15 15, magnus.jansson@vasteras.se

​Nämnden för idrott, fritid och förebyggande beslutade vid sitt möte på tisdagen om två tidiga julklappar till stadens idrottsföreningar. De sju föreningar som har påverkats mest av att inte kunna ha publik på sina matcher får tillsammans tillbaka 513 000 kronor. Dessutom avsätts 220 000 kronor till en pott som idrottsföreningar som har påverkats ekonomiskt av pandemin kan söka medel ur.

Läs vidare »

Beslut om planerna för Kopparlunden och nya polishuset i Västerås

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2020 10:00 CET

På torsdag väntas byggnadsnämnden besluta om granskning av tre detaljplaner för Kopparlunden. Planerna innehåller cirka 1700 nya bostäder och innebär en omvandling av Kopparlunden till en levande, unik, öppen, hållbar och attraktiv stadsdel. Omvandlingen planeras med hänsyn till områdets kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelse. Även beslut om samråd för det nya polishuset väntas.

​Västerås stad inför besöksregistrering i stadshuset

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2020 14:18 CET

Den 15 december startar ett pilotprojekt om besöksregistrering i stadshuset. Projektet kommer sedan att pågå till och med 31 mars 2021. Under testperioden ska alla besökare registrera sig i någon av terminalerna som finns i stadshusentrén.

Om Västerås stad

Adress

 • Västerås stad
 • Stadshuset, Fiskartorgsentrén
 • 721 87 Västerås
 • Vår hemsida