Gå direkt till innehåll
Detaljplanen för Västerås nya resecentrum har äntligen vunnit laga kraft!
Detaljplanen för Västerås nya resecentrum har äntligen vunnit laga kraft!

Nyhet -

Klart spår för Västerås nya resecentrum

Tio år från uppdrag till att detaljplanen för resecentrum vunnit laga kraft! I dag kom äntligen beskedet efter tio års planering av knutpunkten för framtidens Västerås.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i oktober 2023. Den överprövades sedan av Länsstyrelsen kopplat till byggnadshöjder på de två Vasatornen, och riksintresse kulturmiljö. Västerås stad och Länsstyrelsen har sedan dess kommit överens om att lyfta de två Vasatornen till en egen detaljplan, så att resecentrums genomförande kan påbörjas. Detaljplanen överklagades även av en privatperson, men då Mark- och miljööverdomstolen inte beviljar prövningstillstånd vinner detaljplanen därmed laga kraft.

Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande, kommenterar beskedet:

–Det känns fantastiskt att nu efter alla år få sätta igång med nytt resecentrum. Med fokus på tillgänglighet och framtidssäkring knyter vi samman staden.

Nya resecentrum är också viktigt för att få till ett framtida snabbspår mellan Oslo och Stockholm, där Västerås blir en av noderna. En restid på under tre timmar mellan huvudstäderna möjliggör en mycket större arbetspendling och bostadsförsörjning i hela regionen.  

–Att äntligen inleda arbetet att skapa framtidens stora knutpunkt i Västerås är ett viktigt steg i stadens fortsatta utveckling. Med nya resecentrum får vi en plats för invånare och besökare för framtiden i en stad som år 2050 kan rymma 230 000 invånare, säger stadsdirektör Helene Öhrling, Västerås stad.

Om nya resecentrum:

Västerås nya resecentrum är ritat av arkitektbyrån Bjarke Ingels Group (BIG). Resecentrum byggs för framtidens infrastruktur, med resenärer, invånare och besökare i centrum. Genom nya gröna gång- och cykelstråk över järnvägen förbinder resecentrum Vasaparken och centrum med Hamnparken och Mälaren och knyter samman stadsdelarna runtomkring. Fullt utbyggt rymmer nya resecentrum fördubblad kapacitet för såväl buss- som tågtrafik.

För mer information:

www.vasteras.se/resecentrum

Kontaktpersoner:

Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande

staffan.jansson@vasteras.se

021-393231

Resecentrum:

Sanna Edling, projektchef Mälarporten Västerås stad

sanna.edling@vasteras.se

021-391057

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås