Gå direkt till innehåll

Kontakt

Jonas Tronêt

Jonas Tronêt

Press- och kriskommunikationsansvarig kommunikationsstrateg Stadsledningskontoret 021-391175
Stefan Remne

Stefan Remne

Verksamhetschef för gymnasie- och vuxenutbildningen i Västerås stad Kommunala gymnasieskolor och kommunala vuxenutbildningar 021-39 20 99
Sanna Edling

Sanna Edling

Projektchef Mälarporten och Västerås nya resecentrum 021-39 10 57
Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås