Gå direkt till innehåll
I utbildningen MVP Idrott får idrottsföreningar möjlighet att utvecklas inom inkludering och jämställdhet, våldsförebyggande arbete och ledarskap. Foto: Oscar Uusitalo, RF-SISU Västmanland
I utbildningen MVP Idrott får idrottsföreningar möjlighet att utvecklas inom inkludering och jämställdhet, våldsförebyggande arbete och ledarskap. Foto: Oscar Uusitalo, RF-SISU Västmanland

Pressmeddelande -

Ny utbildning ska hjälpa idrottsföreningar att skapa en trygg och jämställd idrottsmiljö

Västerås stad jobbar med att stärka föreningslivet till att vara en trygg och säker miljö för barn och ungdomar. För att få verksamhetsstöd ska föreningarna bland annat beskriva hur de arbetar utifrån barnens bästa. Ett steg i den riktningen är den nya utbildningen MVP Idrott – Jämställd idrott fri från våld.

- Den långsiktiga visionen för det våldsförebyggande arbetet är ett jämställt samhälle fritt från våld. En sådan förändring kan ingen enskild aktör få till på egen hand utan kräver att förändringsarbetet sker på många olika arenor samtidigt, där flera olika aktörer är med och bidrar med samma budskap och kunskaper, säger Marie Sandersson Bergwall, idrottsstrateg i Västerås stad.

Utbildningen bygger på metoden mentorer i våldsprevention, MVP, en forskningsbaserad metod för att förebygga och stoppa våld. Den är anpassad till idrottsföreningar i ett samarbete mellan Västerås stad, RF-SISU Västmanland, och Länsstyrelsen i Västmanland.

- Genom utbildningen MVP Idrott får idrottsföreningarna möjlighet att utvecklas inom inkludering och jämställdhet, våldsförebyggande arbete och ledarskap. Efter utbildningen har de fått ökad kunskap inom dessa områden och även identifierat vad och hur de behöver jobba vidare med internt i föreningen. Genom att aktivt arbeta med att skapa en jämställd, inkluderande och trygg idrottsmiljö främjas ett livslångt idrottande i föreningen, säger Oscar Uusitalo, idrottskonsulent, RF-SISU Västmanland.

   Utbildningen erbjuds nu till idrottsföreningar i länet och har under januari genomförts för första gången tillsammans med ungdomsledare från Västerås Fight Club. Så här sade föreningens ordförande Jörgen Hamberg efteråt:

   - Man ser saker på ett annat sätt när man har gått utbildningen. Man relaterar till saker på ett annat sätt. Jag tror att det är väldigt bra för alla, men speciellt för män, skulle jag vilja påstå. Vi har kommit en bit på väg men det finns fortfarande mycket att göra för att det ska bli jämställt och jämlikt.

    Utbildningens upplägg och innehåll:

    • Utbildningen genomförs vid två tillfällen à 4 timmar, alternativt under en heldag. Mellan eller efter tillfällena behöver deltagarna avsätta tid för egen reflektion.
    • Utbildningen vänder sig till den som är ledare, styrelsemedlem och/eller äldre förebild i idrottsföreningar i Västmanland.
    • Utbildningen finns tillgänglig för idrottsföreningar i hela Västmanland

    Tillfälle 1:

    • Att leda förändringsarbete.
    • Vad är problemet och varför idrotten?
    • Vad är våld?
    • Sexualiserat våld och samtycke

    Tillfälle 2:

    • Normer och konsekvenser.
    • Åskådaransats och ledarskap.
    • Vinster med fördjupad värdegrundskompetens.
    • Workshop: vad blir föreningens nästa steg?


    Kontaktperson: Marie Sandersson Bergwall, idrottsstrateg, Västerås stad, marie2.sandersson.bergwall@vasteras.se, 021-39 12 84


    Bildtext (längre version): I utbildningen MVP Idrott får idrottsföreningar möjlighet att utvecklas inom inkludering och jämställdhet, våldsförebyggande arbete och ledarskap. Bland annat går man igenom triaden av mäns våld - mot kvinnor, mot andra män och mot sig själva. Foto: Oscar Uusitalo, RF-SISU Västmanland

    Relaterade länkar

    Ämnen

    Kategorier

    Regioner

    Västerås stad

    Stadshuset, Fiskartorgsentrén
    721 87 Västerås