Gå direkt till innehåll

Ämnen: Kommunal service

Helene Öhrling, stadsdirektör, Staffan Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande, Amanda Grönlund (KD) 1:e vice ordförande kommunstyrelsen, Erik Slottner (KD) civilminister

Civilministern besökte DigiTeamet på Västerås stads barn- och utbildningsförvaltning

Måndag 5 februari besökte civilminister Erik Slottner (KD) Växhuset där han fick veta mer om barn- och utbildningsförvaltningens arbete med att stärka förskolepedagogers kompetens inom digitalisering, digilogt och analogt lärande. Besöket genomfördes i det som kallas DigiStudion i Växhuset.
DigiTeamet i DigiStudion arbetar aktivt med att stärka förskolepedagogers kompetens inom digitalisering,

Kommunfullmäktige i Västerås har beslutat om nytt program för digital utveckling

Under torsdagen, den första februari, fattade kommunfullmäktige i Västerås beslut om ett nytt program för digital utveckling. Med ökad digital förmåga och datadrivna arbetssätt ska Västerås stad möta invånares och företags förväntningar på tillgänglig service. Programmet sträcker sig från år 2024 till 2027 och omfattar all verksamhet - från förskola till äldrevård.

Visa mer
Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås