Gå direkt till innehåll
Illustration som visar hur del av Bjurhovda centrum kan utvecklas med bostäder och nya utemiljöer. Illustration: REFLEX
Illustration som visar hur del av Bjurhovda centrum kan utvecklas med bostäder och nya utemiljöer. Illustration: REFLEX

Pressmeddelande -

Beslut om granskning av detaljplan för nya bostäder i Bjurhovda centrum och planuppdrag för del av Nyckelön i Kvicksund

På torsdagens byggnadsnämnd togs bland annat beslut om granskning av detaljplanen som visar hur Bjurhovda centrum kan utvecklas med nya bostäder och verksamheter.

Detaljplanen (dp 1935) gör det möjligt att bygga ungefär 100 nya lägenheter och centrumverksamheter i bottenplan i Bjurhovda centrum. Det handlar om flerbostadshus i olika höjd – från fyra till sju våningar. Planen har justerats efter samrådet, bland annat har en liten park lagts till i södra delen av planområdet. Detta för att skapa fler allmänna platser och för att hantera dagvatten.
–Det handlar om ny bebyggelse på den plats där det tidigare fanns ett centrum som brann. Det känns bra att det här kan komma fram så snart som möjligt och det kommer att bli ett lyft för Bjurhovda, säger Thomas Karlsson, byggnadsnämndens ordförande.

Planen har tidigare varit på samråd och nu togs beslut om granskning, som är nästa steg i processen. Även under granskningen går det att lämna synpunkter på förslaget.

På nämnden togs också beslut om ett uppdrag att ta fram ny detaljplan för del av Nyckelön i Kvicksund.
Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga bostäder och förskola med fyra avdelningar. Den nya bebyggelsen ska vara i en skala och utformning som är anpassad till den befintliga bebyggelsen på Nyckelön.
Planområdet ligger öst om riksväg 56 på Nyckelön i nordöstra delen av Kvicksund. Det ligger i anslutning till befintlig bebyggelse som till största delen består av lägre småhus. I dagsläget består planområdet av kuperad skogsmark med genomfartsväg som binder samman två bostadsområden.
–Förslaget följer den utvecklingsplan som har tagits fram gemensamt mellan kommunerna Västerås och Eskilstuna. Vi har gjort en gemensam plan eftersom tätorten Kvicksund ligger i båda kommunerna. Den här detaljplanen gäller ny bebyggelse på Västeråssidan och innehåller bland annat bostäder som kommer att öka underlaget för till exempel affärer och skola, som i huvudsak finns på Eskilstunasidan, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Fakta: En detaljplan innebär ofta ett stort utredningsarbete och tar vanligtvis ett till två år från början till slut. Under samrådstiden kan invånare och myndigheter lämna synpunkter på detaljplanen. Alla synpunkter bearbetas och planen justeras innan den skickas på granskning. Även under granskningstiden kan berörda lämna synpunkter. Beslut om antagande är byggnadsnämndens sista beslutssteg i detaljplaneprocessen. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft och efter ansökan och beslut om bygglov kan ett bygge kan inledas.

Vill du kontakta politiker, stadsbyggnadsdirektör eller ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för enskild intervju eller ytterligare kommentar?

Thomas Karlsson, ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 00 16 mejl: thomas2.karlsson@vasteras.se

Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59, mejl: carl.arno@vasteras.se

Mari Kedevik, kommunikationsansvarig, telefon 021-39 10 46, mejl: mari.kedevik@vasteras.se

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås