Gå direkt till innehåll
Pressinbjudan: Invigning av Gäddeholmsskolan och Malmens förskola

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Invigning av Gäddeholmsskolan och Malmens förskola

För att möta framtidens behov bygger Västerås stad flera nya förskolor och skolor. Nu välkomnas media till invigningen av Gäddeholmsskolan och Malmens förskola. Verksamheterna delar lokaler i Västerås stads fjärde konceptförskola.

Den nya verksamheten på Gäddeholm finns i en så kallad konceptförskola och är byggd enligt ett koncept som gör byggprocessen mer effektiv och säkerställer en bra miljö för de barn, elever och medarbetare som ska vara i byggnaden. Till en början delas de nya lokalerna mellan förskola och skola, fram till att Gäddeholmsskolans egna lokaler står klara om några år.

– Nu har skolan varit igång sedan i augusti, och vi trivs väldigt bra i våra nya lokaler. Det är spännande att vara tillsammans med förskolan. Barn och elever trivs bra ihop och får lära sig att visa hänsyn till varandra, berättar Anna Storm Halvarsson, biträdande rektor för Gäddeholmsskolan.

Välkomna på invigning

Nu välkomnar vi media till invigningen av de nya verksamheterna.

Tid: Onsdag 6 november kl. 17:30-19:00.
Plats:
Brytevägen 4

Program: Vi börjar med att lyssna på invigningstal av biträdande rektor för Gäddeholmsskolan Anna Storm Halvarsson, rektor för Malmens förskola Tiina Johansson, grundskoleverksamhetens chef Erik Johansson, biträdande verksamhetschef för förskoleverksamheten Ulrika Adamsson, grundskolenämndens ordförande Anna Lundberg (L) och förskolenämndens ordförande Vicki Skure Eriksson (C). Därefter kommer pedagogerna att visa runt i de nya lokalerna och på gården.

Västerås Stad bygger framtidens förskola

Västerås växer. För att möta framtidens förskolebehov i staden och matcha den nationella utvecklingen av förskolan planerar och bygger Västerås stad fler förskolor de närmsta åren.

– Att bygga nytt ger oss chansen att tänka rätt från början, och verkligen anpassa huset efter vad som ska vara i det: förskoleverksamhet. Det gör att vi hela tiden förbättrar både arbetsmiljön för våra medarbetare och lärmiljön för barnen, de vi är till för, säger Anna Olofsson Carstedt, verksamhetschef.

För mer information, kontakta:

Tiina Johansson, rektor Malmens förskola tiina.johansson@vasteras.se, telefon: 021-39 48 17

Anna Storm Halvarsson, biträdande rektor Gäddeholmsskolananna.storm.halvarsson@vasteras.se, telefon 021-39 42 65

Anna Olofsson Carstedt, verksamhetschef för förskoleverksamheten vid Barn- och utbildningsförvaltningen anna.olofsson.carstedt@vasteras.se, telefon: 021-39 18 28

Erik Johansson, verksamhetschef för grundskoleverksamheten F-6 vid Barn- och utbildningsförvaltningenerik.johansson@vasteras.se, telefon: 021-39 21 86

Vicki Skure Eriksson (C), ordförande Förskolenämnden viktoria.skure.eriksson@vasteras.se, telefon: 021-39 31 24

Anna Lundberg (L), ordförande Grundskolenämndenanna2.lundberg@vasteras.se, telefon: 021-39 31 32

Ämnen

Kategorier

Regioner


Mer om Västerås konceptförskolor

Konceptförskolorna förbättrar flera områden:

  • Mindre barngrupper: att gruppera barnen i hemvisten istället för de traditionella avdelningarna gör att barngrupperna kan hållas mindre i den dagliga verksamheten.
  • Tillgänglighet: både inne- och utemiljön byggs för att säkerställa tillgänglighet och användbarhet för barn med olika funktionsvariationer.
  • Smart ytanvändning: förskolorna med åtta hemvisten har två våningar och en stor gård i två delar för att skapa ordentligt med plats för både små och stora barns lek och lärande.
  • Bra vardagsmiljö: att bygga med förskoleverksamheten i åtanke säkerställer att förskolan uppfyller dagens krav på bra arbetsmiljö och lärmiljö.
  • Effektivare byggprocess: att bygga lika kortar ner projekteringstiden. För konceptförskolorna innebär det att bygga flera förskolor med likadan huskropp och interiör. Fasaden anpassas efter området och kommer att skilja sig på de nya förskolorna.
  • Certifierad miljöbyggnad nivå silver: förutom att följa lagkrav och rekommendationer kring miljösäkert byggande, innebär det även att extra hänsyn har tagits till ljudmiljö, solskydd och ventilation.
  • Giftfri förskola: alla nybyggda och flera befintliga förskolor ingår i projektet Giftfri förskola.

2018-2020 byggs flera konceptförskolor. Önsta förskola öppnade i augusti 2018, tätt följt av Vallby som öppnade i september. Under december 2019 kommer vi även att öppna Kungsljusets förskola på Gideonsberg. Näst på tur bland konceptförskolorna blir Brandthovda förskola som öppnar i december 2020.

Relaterat innehåll

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås