Gå direkt till innehåll
Förändringar planeras för de kommunala gymnasieskolorna

Pressmeddelande -

Förändringar planeras för de kommunala gymnasieskolorna

De kommunala gymnasieskolorna börjar planera för förändringar efter att politikerna i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har tagit inriktningsbeslut som påverkar flera av de kommunala gymnasieskolorna. 

Gymnasieutredningen som ligger till grund för inriktningsbesluten innebär att se över hur de kommunala gymnasieskolorna kan bli långsiktigt hållbara, bärkraftiga och attraktiva med god ekonomi. En del beslut är redan tagna i gymnasieutredningen, till exempel att Teknikprogrammet flyttar till Rudbeckianska gymnasiet hösten 2021.

Inriktningsbeslut fattades av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 9 december. När det blir slutgiltiga beslut kan det innebära stora förändringar för flera skolor, med bland annat sammanslagning av skolenheter och avveckling av inriktningar och program.

- Våra gymnasieskolor har på helheten haft ett underskott under flera års tid och det här ska leda till en ekonomi i balans och bra skolor för eleverna, säger Carin Lidman (S), ordförande för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Förvaltningen får nu i uppdrag att ta fram tidplan, risker och konsekvenser och göra barnkonsekvensanalyser på alla inriktningsbeslut. Det ska sedan presenteras för nämnden innan slutgiltigt beslut tas.

- Alla som börjar på våra kommunala gymnasieskolor kommer att få gå klart sin utbildning oavsett beslut. Vi är måna om att göra det bästa för våra elever och involvera dem om det blir förändringar. Vi vill att alla ska känna sig trygga och samtidigt bibehålla den fina kvalitet vi har i våra skolor. Så snart vi vet mer kommer vi att informera både de som söker till våra skolor och våra befintliga elever, säger Stefan Remne, verksamhetschef för de kommunala gymnasieskolorna.

Inriktningsbesluten gällande Carlforsskaområdet gör att det blir en nysatsning på samhällsvetenskapsprogrammet som väntas växa där. För att möta det stora antalet elever på den nya skolenheten planeras det för att bygga ytterligare lokaler. Under tiden kommer skolenheternas nuvarande lokaler att användas.

Beslutsunderlaget för inriktningsbesluten finns att läsa i sin helhet på www.vasteras.se

Inriktningsbeslut 9 december

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att:

1. Presentera tidplan, risker- och konsekvenser, samt barnkonsekvensanalys med att:

 • El- och energiprogrammet samt Industritekniska programmet flyttas till Hahrska gymnasiet.
 • Wijkmanska gymnasiet avvecklas.

Det ska presenteras i februari 2021 på så sätt att nämnden ska kunna fatta ett slutgiltigt beslut under februari 2021.

2. Presentera tidplan, risker- och konsekvenser, samt barnkonsekvensanalys med att:

 • Carlforsska gymnasiet, Carlforsska Introduktionsprogram, Carlforsskas Ekonomi- och handelsskola och Lidmanska gymnasiet slås ihop till en ny skolenhet på Carlforsskaområdet.
 • Inriktningen Estetik och Media avvecklas på Estetiska programmet på Carlforsska gymnasiet.
 • Hantverksprogrammet på Hahrska gymnasiet avvecklas.
 • Presentera hur inriktningarna på Samhällsvetenskapsprogrammet kan fördelas mellan Rudbeckianska gymnasiet och den nya skolenheten på Carlforsskaområdet som föreslås bildas.

Det ska presenteras i mars 2021 på så sätt att nämnden i april 2021 kan fatta slutgiltiga beslut.
.

3. Förvaltningen ska även göra barnkonsekvensanalyser och presentera följande:

 • På vilket sätt en samordningsgrupp för gymnasiesärskoleverksamheten ska inrättas.
 • Vilka förutsättningar som finns för att erbjuda på Vård och omsorgsprogrammet samt Handel- och administrationsprogrammet
 • Vilka förutsättningar som finns för introduktionselever att läsa yrkespaket
 • Vilka möjligheter som finns för att göra introduktionsprogrammen sökbara i Dexter
 • Hur det kan underlättas för elever att studera utifrån sin individuella studieplan inom vuxenutbildningen.

Det ska presenteras i mars 2021 på så sätt att nämnden i april 2021 kan fatta slutgiltiga beslut. 

Bakgrund till gymnasieutredningen

Gymnasieutredningen har både kartlagt nuläget på skolorna och sett över vad som optimalt elevantal, programutbud som håller över tid, organisationsstruktur, ökad samverkan och ekonomiska förutsättningar. Fokus har varit samverkan, kvalitet och ekonomi.

Uppdraget att se över de kommunala gymnasieskolorna för att uppnå ekonomi i balans kom till förvaltningen i december 2018. Sedan dess har det gjorts ekonomiska och demografiska beräkningar, lokalplaneringar, intervjuer med medarbetare, rektorer, elever. Under våren 2020 gjordes ett stort arbete i olika arbetsgrupper som sammanställdes i en rapport som presenterades för nämnden. I höstas arbetade en extern utredare vidare med materialet och fler intervjuer och ekonomiska beräkningar gjordes. Rapporten presenterades för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i november och den 9 december fattades de första inriktningsbesluten. 

Presskontakter

Stefan Remne
Verksamhetschef för gymnasie- och vuxenutbildningen, Västerås stad
021-39 20 99
stefan.remne@vasteras.se

Carin Lidman (S)
Ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
021-39 12 61
carin.lidman@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Relaterat innehåll

Hantverksprogrammet med inriktning frisör, barberare, hår och makeupstylist tar inte in några nya elever i höst

Nya beslut i gymnasieutredningen: Hantverksprogrammet avvecklas och medianriktningen på estetiska programmet behålls

Från och med höstterminen 2021 tar hantverksprogrammet på Hahrska gymnasiet, Västerås inte in några nya elever. De elever som redan går på programmet idag får slutföra sin utbildning men därefter avvecklas programmet i kommunal regi. Inriktningen estetik och media på estetiska programmet Carlforsska gymnasiet finns kvar. Det är ytterligare två beslut i gymnasieutredningen som är tagna.

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås