Gå direkt till innehåll
Elever som går på teknikprogrammet på Wijkmanska kommer att läsa på Rudbeckianska från och med hösten 2021. Foto: Per Groth
Elever som går på teknikprogrammet på Wijkmanska kommer att läsa på Rudbeckianska från och med hösten 2021. Foto: Per Groth

Pressmeddelande -

Teknikprogrammet flyttar till Rudbeckianska gymnasiet hösten 2021

En flytt av teknikprogrammet inom den kommunala gymnasieskolan sker från och med höstterminen 2021 från Wijkmanska gymnasiet till Rudbeckianska gymnasiet. Det förväntas leda till ökad attraktivitet för programmet genom större utbud av kurser, större tillgång till laborationssalar, och möjlighet för eleverna att få bredare behörighet.

Beslutet om flytten fattades av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 29 april.Beslutsunderlag och förslag till beslut om flytt av teknikprogrammet har tagits fram av Barn- och utbildningsförvaltningen efter en noggrann utredning med hög delaktighet av alla berörda.

-­För oss har det varit viktigt att ha med lärarna på Wijkmanska i den här utredningen. De har fått tycka och tänka kring olika förslag. Eleverna har fått information och möjlighet att ställa frågor. Vi har också fört diskussioner med våra företag som är med i Teknikcollege och det är värdefullt att de också ser vinster med förändringen, säger Mikael Blom, rektor på Wijkmanska gymnasiet.

Genom att lyfta teknikprogrammet stärks Västerås som teknikstad. Teknikbranschen har ett stort behov av kompetens inom naturvetenskap och teknik framöver. Utredningen, som är en del av den stora gymnasieutredningen, visade att flytten kan öka attraktiviteten för programmet, höja kvaliteten och minska kostnader för förvaltningen.

- Det här är ett viktigt beslut i att få en långsiktigt hållbar kommunal gymnasieskola i Västerås. Det är avgörande för att få pengarna att räcka samtidigt som vi utvecklar kvalitén i våra utbildningar, säger Carin Lidman (S) ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

För att Rudbeckianska gymnasiet ska ha möjlighet att ta emot teknikeleverna till hösten 2021 behöver de förbereda plats redan i år. Därför minskar de intagningen på Samhällsvetenskapsprogrammet till fem istället för sex klasser. Det programmet erbjuds även på Carlforsska gymnasiet och på Widénska gymnasiet.

-Att få teknikprogrammet till oss känns jätteroligt. Det blir ett större urval av kurser för eleverna och de får möjlighet att bredda sin högskolebehörighet. Här finns även en lång tradition av tävlingar inom naturvetenskap, till exempel vetenskapsolympiaden. Den kommer teknikeleverna bli inbjuda att delta i redan nu till hösten. Här finns också ett stort utbud av olika laborationssalar inom kemi och fysik, säger Magnus Klingberg, rektor på Rudbeckianska gymnasiet.

Information om förändringen har skickats ut till elever som har valt Teknikprogrammet och till de elever som går i årskurs 1 på Teknikprogrammet idag. Beslutet om flytten har tagits under omvalsperioden, det betyder att det finns möjligheter för elever att ändra sitt gymnasieval fram till 7 maj inför höstens intagning.

Bakgrund till gymnasieutredningen

Gymnasieutredningen innebär att de kommunala gymnasieskolorna ses över och hur resurserna kan användas på bästa sätt med eleven i fokus. Det görs genom olika utredningar där förvaltningen framför allt tittar på lokaler, programutbud, ökad samverkan och skolornas storlek. Målet med gymnasieutredningen är attraktiva skolor med hög kvalitet och ekonomi i balans över tid. 

Presskontakter

Mikael Blom
rektor Wijkmanska gymnasiet
Telefon: 021- 39 91 53
E-post: mikael.blom@vasteras.se

Magnus Klingberg
rektor Rudbeckianska gymnasiet
Telefon: 021-39 94 02
E-post: magnus.klingberg@vasteras.se

Carin Lidman (S),
ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Telefon: 021-39 12 61
E-post: carin.lidman@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Relaterat innehåll

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås