Följ Västerås stad

Pressmeddelanden 3 träffar

Antalet anmälda stölder av skoldatorer har minskat

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2016 09:17 CEST

Antalet anmälda stölder av skoldatorer i Västerås stad har minskat med över hälften under perioden 1 augusti 2015–30 april 2016 jämfört med samma period läsåret 2014/2015. Det visar statistik från polisen.

Böter för nersågade träd

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2010 13:31 CEST

25 000 kronor. Det blev kostnaden för den villaägare i Västerås som sågade ner kommunens träd och eldade upp flera av dem.

Psykisk ohälsa –ett ämne för genforskningen eller en politisk fråga?

Psykisk ohälsa –ett ämne för genforskningen eller en politisk fråga?

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2007 07:50 CEST

Kent Nilsson, med. dr och sociolog arbetar på Centrum för klinisk forskning i Västerås menar på att psykisk ohälsa bland ungdomar går att förebygga om man vet om man har en kort eller lång MAO-A-gen. De pojkar som har en kort variant av denna gen löper större risk för att få alkoholrelaterade problem vid otrygga hemförhållanden. För flickor är det tvärtom.