Nivdhicemfddga63zv1k

Northvolts forskningsanläggning till Västerås

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 10:15 CEST

Västerås har valts ut av Northvolt som platsen där företagets forskningsanläggning, Northvolt Labs, för batterier ska placeras. - Det känns helt rätt att Northvolts forskning, utveckling och innovation om framtidens energilösningar hamnar i Västerås, Sveriges energihuvudstad, säger Anders Teljebäck (S) kommunstyrelsens ordförande.

Media no image

Västerås bättre än riksgenomsnittet inom området funktionshinder

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 10:16 CET

För första gången deltar Västerås stad i Sveriges kommuners och landstings (SKL) nationella brukarundersökning inom området funktionshinder. Resultaten visar att Västerås har en högre eller lika stor andel positiva svar som riksgenomsnittet inom alla områden utom ett.

– Syftet med brukarundersökningen är att få kunskap om hur enskilda upplever kvaliteten i verksamheterna. Resultaten kommer våra utförare att kunna använda för att utveckla verksamheterna, säger Heléne Karlsson, strateg för frågor som rör området funktionsnedsättning, sociala nämndernas förvaltning.

I enkäten har det ställts frågor om trivsel, självbestämmande, delaktighet, bemötande och trygghet. Det bästa resultatet för Västerås återfinns inom verksamheten boendestöd, där andelen positiva svar är 88 procent att jämföra med i genomsnitt 83 procent för hela riket. Därefter kommer daglig verksamhet enligt LSS med 83 procent positiva svar (hela riket 80 procent), och sysselsättning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning med 81 procent positiva svar (hela riket 79 procent). Sammantaget ligger alltså Västerås något högre jämfört med hela riket för dessa verksamheter. Det enda området där resultatet är något lägre än riksgenomsnittet är gruppbostad LSS.

– Att så många svarat positivt är glädjande. Det visar att enskilda upplever att våra verksamheter är bra. Utifrån svaren ser vi också att gruppbostad LSS är ett område som vi behöver utveckla. Det är viktigt för oss att få veta vad enskilda tycker – därför kommer vi att fortsätta delta i SKLs nationella brukarundersökning, säger Agneta Luttropp, ordförande i nämnden för personer med funktionsnedsättning.

SKLs undersökning genomfördes hösten 2017. I Västerås svarade totalt 1 015 deltagare på enkäten. Svarfrekvensen var cirka 60 procent, vilket är på samma nivå som riket i övrigt.

De här verksamheterna har ingått i undersökningen:

  • Vuxna med boende enligt LSS, gruppbostad
  • Vuxna med boende enligt LSS, servicebostad
  • Vuxna med daglig verksamhet enligt LSS
  • Vuxna med boende enligt Socialtjänstlagen (SoL), (socialpsykiatri)
  • Vuxna med sysselsättning inom socialpsykiatri enligt SoL
  • Vuxna med boendestöd enligt SoL

För mer information:
Agneta Luttropp, ordförande i nämnden för personer med funktionsnedsättning, 021-39 24 64, agneta.luttropp@vasteras.se
Heléne Karlsson, strateg för frågor som rör området funktionsnedsättning, sociala nämndernas förvaltning, 021-39 14 79, helene.karlsson@vasteras.se

För första gången deltar Västerås stad i Sveriges kommuners och landstings (SKL) nationella brukarundersökning inom området funktionshinder. Resultaten visar att Västerås har en högre eller lika stor andel positiva svar som riksgenomsnittet inom alla områden utom ett.

Läs vidare »
H9ckdtvxlow1bnri1ywv

ICA Nära Vallby vinnare av Årets Hållbarhetspris

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 19:22 CET

Att främja det lokala engagemanget är avgörande för att vi som stad ska lyckas. Västerås stad vill visa att företag kan bidra på olika sätt. Vinnaren av Årets Hållbarhetspris är ett strålande exempel på hur en hållbar affärsstrategi kan ge positiva effekter på både affären och samhället. De är ett föredöme genom det sätt som de hanterar några av samhällets just nu största utmaningar.

Ijsnch0vcfku2fwk02rs

Ny ekonomidirektör i Västerås stad

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 09:00 CET

Anette Ömossa blir ny ekonomidirektör i Västerås stad. Anette ersätter Thomas Energård när denne går i pension. -Vi är väldigt nöjda över att ha kunnat rekrytera Anette Ömossa till den viktiga rollen som Västerås stads ekonomidirektör, säger Bo Dahllöf, stadsdirektör Västerås stad.

Qqdax354zxcsffkbmt1w

I projekt Mälarporten vill vi att stadens nya favoritplatser skapas, nu är den första klar.

Nyheter   •   Mar 06, 2018 16:18 CET

Våren 2016 påbörjade fastighetsägaren Klövern bygget av den kombinerade kontors- och hotellbyggnad som nu står klar vid centralstationens södra entré. Klöverns fastighetsprojekt S7 blev därmed startskottet för omvandlingen av hela stationsområdet, den centrala stadsdel som omfattas av Västerås stads projekt Mälarporten. Detta är en av många favoritplatser vi vill skapa inom projekt Mälarporten.

Media no image

Vi vill fortsätta utveckla, vad vill regeringen?

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2018 15:00 CET

Under måndagskvällen tog kommunfullmäktige i Köping investeringsbeslut om 238 miljoner kronor för genomförande av ombyggnation av Köpings hamn. Motsvarande beslut finns redan från kommunfullmäktige i Västerås. Det betyder att hamnutvecklingen i Västerås och Köping är helt finansierat. Det finns bara ett problem, vad händer med Hjulstabron?

Västerås stad investerar 386 miljoner och Köping 238 för att utveckla och uppfylla sina åtaganden för hamnarna. För att få ut full effekt och kunna ta emot de största fartygen behöver Hjulstabron åtgärdas. I remissutgåvan av den nationella transportplanen finns inte Hjulstabron med. Om bron inte finns med i nationell transportplan är vi beredda att ompröva våra investeringsbeslut.

– Hjulstabron måste byggas om så att de stora båtarna kan komma igenom och vidare in till kaj hos oss i Västerås och Köping, vilket var hela tanken med projektet, säger Elizabeth Salomonsson, kommunstyrelsens ordförande i Köping.

– Vi har visat att vi är beredda att satsa och investera. Vi ställer nu gemensamt frågan; vad kommer att hända med Hjulstabron, frågar Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande i Västerås stad.

Fartyg av typen Mälarmax som är tänkta att trafikera farleden tar en last på motsvaraande 22 tåg eller 1000 lastbilar. För varje tonkilometer som flyttas från väg till sjöfart minskar koldioxidutsläppen med 50 procent. Detta har Köpings kommun och Västerås stad arbetat emot de senaste åren inom Mälarprojektet, tillsammans med Sjöfartsverket och Trafikverket. Men för att vi ska få full effekt av projektet i våra hamnar behöver Hjulstabron byggas om.

– Vi förväntar oss att när regeringens beslut kommer om den nationella transportplanen, att Hjulstabron finns med som ett prioriterat projekt, avslutar Anders Teljebäck.För mer information

Anders Teljebäck, telefon: 021-39 12 62

Elizabeth Salomonsson, telefon: 0221-251 42

Under måndagskvällen tog kommunfullmäktige i Köping investeringsbeslut om 238 miljoner kronor för genomförande av ombyggnation av Köpings hamn. Motsvarande beslut finns redan från kommunfullmäktige i Västerås. Det betyder att hamnutvecklingen i Västerås och Köping är helt finansierat. Det finns bara ett problem, vad händer med Hjulstabron?

Läs vidare »
Media no image

Ombyggnad av Vasagatan skjuts på framtiden

Nyheter   •   Feb 20, 2018 13:07 CET

Det blir ingen stor ombyggnad av Vasagatan i år. Tekniska nämnden beslutade enhälligt på tisdagen att skjuta upp ombyggnaden. I stället görs endast punktinsatser med asfaltering för att skydda markvärmerören.

-Vi har varit lyhörda och lyssnat på synpunkter från fastighetsägare och näringsidkare som sa att en ombyggnad under våren skulle göra det svårt för dem, säger Jazmin Pettersson, (S) ordförande i tekniska nämnden.

Vasagatan är i stort behov av upprustning. Bland annat lutar trottoarerna och på grund av vibrationer av den tunga trafiken riskerar markvärmerören att skadas. De ursprungliga planerna var att göra en stor ombyggnad i vår men efter att haft dialog med Västerås Citysamverkan beslutade en enig nämnd att skjuta på ombyggnaden och planera omfattning och tidpunkt av kommande ombyggnad i samverkan med fastighetsägare och näringsidkare i centrum.

Exakt vilket år Vasagatan kommer att byggas om är inte klart. Meningen är att ombyggnaden inte ska kollidera med ombyggnaden av Stora Torget.

För mera information:

Jazmin Pettersson

Ordförande i tekniska nämnden
0738-37 24 10

Det blir ingen stor ombyggnad av Vasagatan i år. Tekniska nämnden beslutade enhälligt på tisdagen att skjuta upp ombyggnaden. I stället görs endast punktinsatser med asfaltering för att skydda markvärmerören. -Vi har varit lyhörda och lyssnat på synpunkter från fastighetsägare och näringsidkare, säger Jazmin Pettersson, (S) ordförande i tekniska nämnden.

Läs vidare »
Media no image

Gång- och cykelväg asfalteras inte

Nyheter   •   Feb 20, 2018 13:02 CET

Det blir ingen asfaltering av den grusade gång- och cykelvägen mellan Fågelvik och Björnöbron.

En enig teknisk nämnd beslutade på tisdagen att säga nej till att asfaltera den 1,3 km långa sträckan som är en del av ett huvudcykelstråk. Sträckorna före och efter är asfalterade och meningen var att asfaltera även grusdelen. Planerna på asfaltering har upprört många flanörer som föredrar grusväg och tekniska nämnden lyssnade på dem. Däremot kommer övriga planerade åtgärder att genomföras, det vill säga att belysningen förbättras, att parkbänkar byts ut mot en modell med armstöd och ryggstöd och att en kant mot vattnet byggs.

-Att behålla de vackra delarna som finns i Västerås är också en viktig del i tekniska nämndens uppdrag, säger tekniska nämndens ordförande, Jazmin Pettersson (S) i en kommentar.

Om och när behovet av asfaltering uppstår kan det bli aktuellt att flytta upp sträckan på prioriteringslistan.

För mera information:

Jazmin Pettersson

Ordförande i tekniska nämnden
0738-37 24 10

​Det blir ingen asfaltering av den grusade gång- och cykelvägen mellan Fågelvik och Björnöbron. En enig teknisk nämnd beslutade på tisdagen att säga nej till att asfaltera den 1,3 km långa sträckan som är en del av ett huvudcykelstråk. Planerna på asfaltering har upprört många flanörer som föredrar grusväg och tekniska nämnden lyssnade på dem.

Läs vidare »
Media no image

2018 års Tranströmerpris tilldelas Eva Runefelt

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2018 16:10 CET

Poeten och prosaförfattaren Eva Runefelt tilldelas 2018 års Tranströmerpris. Juryns motivering lyder: "För en poesi som med sinnligt tänkande och stort tålamod avläser verklighetens föränderlighet."

Tranströmerpriset instiftades av Västerås stad 1997 för att hedra poeten Tomas Tranströmer som var bosatt i Västerås mellan åren 1965-2000. Priset delas ut vartannat år och prissumman är 200 000 kr. Pristagaren utses av en jury där författaren Per Wästberg är ordförande. Tomas Tranströmer var ständig ledamot i juryn och tog aktiv del i arbetet så länge han levde. Ändamålet för priset är att "belöna ett högtstående författarskap i Tomas Tranströmers anda". Pristagaren ska vara en lyriker från Norden eller annat land som gränsar till Östersjön. I undanagsfall kan priset ges till en författare utanför det geografiskt angivna området.

Prisutdelning

Lördag den 5 maj 2018, kl. 15.00 arrangeras en offentlig prisutdelning i Västerås konserthus, lilla salen. Eva Runefelt tar emot priset av kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S). Allmänhet och press välkomnas att närvara vid prisutdelningen.

Om Eva Runefelt

Eva Runefelt är född 1953 och har varit verksam som poet och prosaförfattare sedan debuten 1975. Hon har ett dussintal skönlitterära böcker bakom sig. Hennes verk består i huvudsak av poesi men hon skriver också noveller och kortare prosastycken. Eva Runefelts poesi är förankrad i en modernistisk tradition. Den utmärks av ett personligt bildspråk som är både precist i detaljen och drömlikt överskridande. Hon gestaltar känsligt och inkännande mänskliga och själsliga tillstånd. Verklighet och dröm glider omärkligt in i varandra. Livserfarenheter som gemenskap, död, tid och minne omfamnas i ett associativt flödande språk. Ett språk som är både sensuellt och musikaliskt klangrikt.

Förutom Tranströmerpriset har Eva Runefelt tidigare fått flera litterära utmärkelser som till exempel Gerhard Bonniers lyrikpris (2002), Ekelöfpriset (2003) och De Nios lyrikpris (2008). Hon nominerades 2014 till Nordiska rådets litteraturpris för sin poetiska memoar Minnesburen.

Verk av Eva Runefelt

I svackan, 1975 (roman)

En kommande tid av livet, 1975

Åldriga och barnsliga trakter, 1978 2

Augusti, 1981

Längs ett oavslutat ögonblick, 1986

Potatisdrömmar, 1993, tillsammans med Gunilla Bandolin

Hejdad tid, 1994, (noveller)

Mjuka mörkret, 1997

De treton stegen, 1998

I djuret, 2001

Bokens ansikte, 2002

I ett förskingrat nu, 2007

Minnesburen, 2013

Tidigare mottagare av Tranströmerpriset

2018 Eva Runefelt, Sverige

2016 Sirkka Turkka, Finland

2014 Lasse Söderberg, Sverige

2012 Durs Grünbein, Tyskland

2010 Kjell Espmark, Sverige

2008 Robert Bly, USA

2006 Lars Gustafsson, Sverige

2004 Inger Christensen, Danmark

2002 Bengt Emil Johnson, Sverige

2000 Adam Zagajewski, Polen

1998 Vizma Belsevica och Knuts Skujenieks, Lettland

Tranströmerjuryn

Per Wästberg, ordförande

Erik Bergqvist

Aris Fioretos

Hanna Nordenhök

Staffan Rune, sekreterare

För mer information

Om juryns arbete, motivering och pristagare:

Per Wästberg, juryns ordförande, tfn 08-664 3505, 0705-872200 eller per.wastberg@svenskaakademien.se

Om prisutdelningen:

Staffan Rune, juryns sekreterare, tfn 072-5463520 eller staffan.rune@gmail.com

Övrig info:

Anita Nikitin, kommunikationsstrateg Kultur-idrotts- och fritidsförvaltningen anita.nikitin@vasteras.se

Poeten och prosaförfattaren Eva Runefelt tilldelas 2018 års Tranströmerpris. Juryns motivering lyder: "För en poesi som med sinnligt tänkande och stort tålamod avläser verklighetens föränderlighet. "

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Byggnadsnämndens planer för Dingtuna och Gäddeholm

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2018 15:42 CET

Byggnadsnämnden bjuder in till pressträff inför nämndens möte torsdagen den 15 februari. Nämnden behandlar granskning för detaljplanen 1846 för Dingtuna, bygglov för skola och flerfamiljshus i Gäddeholm och väntas besluta om bostadsetapp 3 och 4 för Gäddeholm.

Byggnadsnämndens möte behandlar detaljplan 1846 för del av Österby i Dingtuna. Nämnden väntas besluta att detaljplanen ska skickas ut på granskning. Planen möjliggör bostäder med en blandning av friliggande enbostadshus, radhus, parhus, kedjehus och även flerbostadshus. Det finns möjlighet för upp till 280 bostäder, beroende på vilka boendeformer som väljs. Detaljplanen ger också möjlighet till utbyggnad av förskola eller skola, gruppboende och äldreboende samt utbyggnad av gång- och cykelväg i området.

Under samrådet för detaljplanen inkom synpunkter på den planerade förskolans placering kopplat till den väntade trafiksituationen. Därför har förslaget nu arbetats om och förskolan har fått en ny placering i området.

Under byggnadsnämndens möte kommer bygglov för skola och flerfamiljshus i Gäddeholm att behandlas. Stadsbyggnadsförvaltningen väntas få uppdraget att upprätta detaljplaner för bostadsetapp tre och fyra i Gäddeholm. Utbyggnad av Gäddeholm kräver detaljplaneläggning av ny mark med huvudsyftet att möjliggöra fler bostäder.

För etapp tre väntas utredningen i detaljplanen ge svar på om en mindre centrum bebyggelse kan ges möjlighet till etablering. För Gäddeholm, etapp fyra ges uppdraget att utreda om det är möjligt att ge huset en större skala än i tidigare etapper.

Det sammalagda antalet bostäder för de nya etapperna i Gäddeholm väntas bli mellan 800-1000 bostäder.


Välkommen på pressträff torsdagen den 15 februari 12.30 i A407a.

Nämnden börjar klockan 13.00 i Stadshuset i Västerås.

Inbjudna politiker på pressträffen är:

Lars Kallsäby
ordförande byggnadsnämnden

Staffan Jansson
förste vice ordförande byggnadsnämnden

Claes Kugelberg
andre vice ordförande byggnadsnämnden


Mer information:

Tomas Persson, T f stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 25 74

Byggnadsnämnden bjuder in till pressträff inför nämndens möte torsdagen den 15 februari. Nämnden behandlar granskning för detaljplanen 1846 för Dingtuna, bygglov för skola och flerfamiljshus i Gäddeholm och väntas besluta om bostadsetapp 3 och 4 för Gäddeholm.

Läs vidare »

Om Västerås stad

Adress

  • Västerås stad
  • Stadshuset, Fiskartorgsentrén
  • 721 87 Västerås
  • Vår hemsida