Nivdhicemfddga63zv1k

Northvolts forskningsanläggning till Västerås

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 10:15 CEST

Västerås har valts ut av Northvolt som platsen där företagets forskningsanläggning, Northvolt Labs, för batterier ska placeras. - Det känns helt rätt att Northvolts forskning, utveckling och innovation om framtidens energilösningar hamnar i Västerås, Sveriges energihuvudstad, säger Anders Teljebäck (S) kommunstyrelsens ordförande.

Media no image

Nedslående resultat vid kontrollköp av tobak

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2018 15:00 CEST

Under en vecka i april gjordes 85 kontrollköp av tobak i Västerås. En tredjedel av handlarna frågade inte efter legitimation när ungdomar ville köpa cigaretter eller snus.

Kontrollköpen gjordes av fyra ungdomar som fyllt 18 år men som kan uppfattas som yngre. Syftet med kontrollköpet är att testa om det går att köpa tobaksvaror utan att visa legitimation.

Enligt tobakslagen får tobaksvaror inte säljas till någon under 18 år och den som säljer måste förvissa sig om att kunden har uppnått rätt ålder.

– Vi var tre miljö- och hälsoskyddsinspektörer som tillsammans med fyra ungdomar besökte 85 butiker i Västerås. Tyvärr lyckades ungdomarna köpa cigaretter eller snus från en tredjedel av butikerna, cirka 30 butiker. Det tycker vi är ett dåligt resultat. Där flera stora aktörer och affärskedjor är representerade, säger Hoa Tran på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

I de butiker där ungdomarna inte behövde visa legitimation gick inspektörerna direkt tillbaka till butiken med varan och gjorde ett återköp. Den som sålde tobaksvaran blev informerad om att det var ett kontrollköp.

– Syftet med kontrollköp är att kontrollera om verksamheten har en fungerande egenkontroll. Det är en metod som ska hjälpa till att förbättra rutinerna för ålderskontroll i butikerna, förklarar Hoa Tran.

Att sälja tobaksvaror till någon som är under 18 år är straffbart. Det är alltid den som lämnar ut varan som är personligen ansvarig för att inte någon under 18 år köper tobak. Man kan dömas till böter eller fängelse upp till sex månader.

– Vi kommer att göra uppföljande kontrollbesök hos de butiker som inte frågade efter legitimation, säger Hoa Tran.

För mer information

Hoa Tran, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 021-39 13 68

Läs vidare »
P5ovicrlrigo9cbkqcvh

Världsbokdagen på Västerås stadsbibliotek

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 08:30 CEST

På Västerås stadsbiblioteks huvudbibliotek uppmärksammas dagen med ett samtal om litteraturens betydelse, skapandet och kreativiteten. Samtalet hålls i Glasrummets gåta kl. 18.00 och leds av Dan Linder, skribent och föreläsare. Medverkar gör även Angelica Öhrn, Anders Lif och Tomas Öberg. Du får även tips om hur du själv kommer igång med ditt skrivande.

Media no image

Ingivning av Gryta demenscentrum

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 08:50 CEST

Nu har det blivit dags att inviga Gryta demenscentrums moderna lokaler som är anpassade för personer med demenssjukdom.

Det är Gryta korttidsenhet som har totalrenoverats och byggts om. I demenscentret finns 18 äldreboendelägenheter, 54 korttidsplatser och två dagverksamheter. Lokalerna har utrustats med trygghetsskapande teknik, till exempel sensorgolv och individuellt anpassade larm som ger ökad självständighet och rörelsefrihet. Färgsättningen är medvetet vald. Vi har använt oss av färger, kontraster och ljus så att det underlättar för personer med demenssjukdom att orientera sig i lokalerna.

Datum och tid: onsdag 18 april kl 11.00.
Plats: Dagverksamheten, Gryta demenscentrum, Blåregnsgatan 4 i Västerås.
Invigningstal av äldrenämndens ordförande Solveig Nilsson (S).

Personal samt personer som bor på Gryta demenscentrum eller deltar i dagverksamheten och deras anhöriga är med vid invigningen. Det kommer att finnas möjlighet att göra intervjuer.

Media hälsas välkomna!


För mer information:
Emelie Ågren, strateg för demensfrågor på sociala nämndernas förvaltning, Västerås stad,
021-39 34 84, emelie.agren@vasteras.se

Nu har det blivit dags att inviga Gryta demenscentrums moderna lokaler som är anpassade för personer med demenssjukdom. Datum och tid: onsdag 18 april kl 11.00. Plats: Dagverksamheten, Gryta demenscentrum, Blåregnsgatan 4 i Västerås. Personal samt personer som bor på Gryta demenscentrum eller deltar i dagverksamheten och deras anhöriga kommer att vara med vid invigningen. Media hälsas välkomna!

Läs vidare »
Media no image

Höga halter av partiklar i luften när sanden tas bort

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 09:55 CEST

Nu har sandupptagningen påbörjats i staden. Det innebär att halterna av partiklar tillfälligt ökar i luften. Syftet med att ta bort vägsanden är att minska damningen och den påverkan som partiklarna har på hälsan.

Under tiden som sandupptagningen pågår kan känsliga grupper uppleva att besvären ökar. På kort sikt är det i första hand människor med hjärt- och lungsjukdomar, med exempelvis astma, hosta eller KOL som kommer att uppleva besvär, speciellt de dagar då det är torrt väglag och blåser.

– Vid normala förhållanden är utomhusluften i Västerås generellt sett bra. Vi överskrider inte några miljökvalitetsnormer. Luften påverkas av de geografiska förutsättningarna men också av det arbete som vi gör inom kommunen för att bevara den goda luften. Exempelvis inom stadsplaneringen men också hur sanden tas upp för att störa så lite som möjligt och under så kort tid som möjligt, säger Fredrik Ahlin, miljö- och hälsoskyddsinspektör med särskilt ansvar för luftmätningar i Västerås.

Partiklar är den luftförorening som anses orsaka störst hälsoproblem. Den stora bidragande källan till höga partikelhalter i städer är slitage av vägbeläggning, bromsar, däck och vägsand.

En liten fördel är att partiklarna inte färdas särskilt långt från platsen där de virvlas upp. Avståndet ökar förstås med blåst men halterna i luften avtar med avståndet. Tips för att undvika att få i sig mycket partiklar är att ta omvägar förbi gatusopning, speciellt då det sopas utan vattenbegjutning.

Siffror för 2017 visar att dygnsmedelvärdet för partikelhalter (PM10) var 11,73 mikrogram per kubikmeter luft, att jämföras med miljökvalitetsnormens gränsvärde på 50 mikrogram per kubikmeter luft. För kvävedioxid (NO2), som nästan bara kommer från fordonstrafik var dygnsmedelvärdet 13,36 mikrogram per kubikmeter luft i centrala staden, att jämföras med miljökvalitetsnormen som har ett gränsvärde på 60 mikrogram per kubikmeter luft.

www.vasterasluft.se kan man se aktuella halter av partiklar i luften.

För mer information
Fredrik Ahlin, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 021-39 27 73

Läs vidare »
Media no image

Västerås stads Yrkesgala 2018

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2018 17:47 CEST

Yrkesgalan är en del av det gymnasieövergripande APL-projektet som syftar till att stärka relationerna och skapa nätverk mellan de kommunala gymnasieskolorna och branschen. För att våra elever ska få rätt utbildning inför framtiden är det av yttersta vikt att vi erbjuder moderna yrkesprogram som är väl anpassade till branschens behov.

”Yrkesprogrammen är otroligt viktiga för Västerås framtid. Företag i olika branscher bidrar till Västerås växtkraft och de har ett stort behov av nyanställningar de kommande åren. Vi är stolta över att vi, tillsammans med branschen, utbildar våra ungdomar till att kunna få moderna, attraktiva jobb inom bland annat industri-, bygg-, el, restaurang- och handelsbranschen i Västerås” säger Leif Larsson, verksamhetschef för Västerås stads gymnasieskola och vuxenutbildning.

Program

16.00   Dörrarna öppnas, välkomstdrink, mingel

16.30   Förrätt

16.50   Årets Handledare. Prisutdelare är Amir Kheirmand, Sveriges Mästerkock 2014

17.00   Årets APL-företag. Prisutdelare är Carin Lidman, ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

17.30   Varmrätt

18.00   Årets Yrkeslärare. Prisutdelare är Beata Kull, VD för Lärargalan

18.15   Mingel

19.00   Tack för i kväll

Media hälsas varmt välkomna att delta och att träffa lärare från de kommunala yrkesprogrammen, handledare och företag från samtliga branscher

För mer information kontakta projektledare Anna Ulff Jakobsson på telefon 021-39 86 21 eller via e-post: anna.ulff@vasteras.se

Fredag den 13 april kl 16.00 öppnas dörrarna till Aros Congress Center för årets Yrkesgala i Västerås. Anordnare är Västerås stads kommunala gymnasieskolor.

Läs vidare »
Media no image

Boendemånad med inslag av energi och klimat

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2018 10:22 CEST

Västerås stads konsumentjuridiska rådgivare och energi- och klimatrådgivare gör för andra året gemensam sak under årets Boendemånad. Förutom frågor som har med boendet att göra blir det inslag av energi och klimat. Boendemånaden pågår 9 april - 9 maj.

– Frågor om boende, till exempel om hantverkstjänster, är en av de vanligaste frågorna som vi får. Under boendemånaden vill vi verka förebyggande för att hantverkartvisterna i Västerås ska bli färre. Detta gör vi bland annat genom att informera om vad man som konsument bör ta reda på och kolla upp innan man anlitar en hantverkare. Vi rekommenderar också ett skriftligt avtal, för att undvika missförstånd, det är en trygghet för både konsument och näringsidkare, säger Cecilia Collin konsumentjuridisk rådgivare.

Det är andra året som energi- och klimatrådgivarna deltar med kunskap om energi och klimat ur ett boendeperspektiv. De kan bland annat svara på frågor om hur man kan bygga energieffektivt, om man funderar på att sätta upp solpaneler på villataket eller vilket uppvärmningssystem som bäst passar för sitt boende.

Under boendemånaden har konsumentvägledarna och energirådgivarna gemensam drop-in rådgivning i Stadshusentrén på torsdagar klockan 15.00–16.00. Helgen 21-22 april svarar de på boendefrågor på byggvaruhuset Bauhaus, Erikslund.

För mer information

Cecilia Collin, konsumentjuridisk rådgivare, 021-39 17 22

Zandra Camber, energi- och klimatrådgivare, 021-39 25 71

Läs vidare »
Media no image

Regeringen inför stöd till radonsanering

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2018 09:55 CEST

Den 21 mars beslutade regeringen att återinföra bidraget för radonsanering i småhus. Syftet med bidraget, som kan sökas från och med den 1 juli 2018, är att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus.

– Det är positivt att bidraget kommer tillbaka. Det är viktigt att kontrollera radonhalten i sin inomhusmiljö och hålla den så låg som möjligt. Näst efter tobaksrökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer., säger Anna Thunell, ordförande i miljö- konsumentnämnden.

Radon i inomhusmiljön orsakar cirka 500 lungcancerfall årligen, varav 50 av fallen aldrig varit rökare. Vi utsätts ständigt för strålning av olika slag, från bland annat rymden och marken. Men ungefär hälften av den genomsnittliga årliga stråldosen kommer från radon i bostaden. Att mäta är det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ett hus. Mätningarna ska normalt göras mellan 1 oktober och 30 april, under en period av minst 2 månader.

Bidraget för radonsanering täcker 50 procent av skäliga åtgärdskostnader upp till 25 000 kr. Efter slutförd sanering ska radonhalten i inomhusluften vara högst 200 becquerel per kubikmeter.

Det var i budgetpropositionen för 2018 som regeringen aviserade en satsning för att minska hälsoproblemen kopplade till radon i bostäder. Nu har regeringen beslutat om att återinföra radonsaneringsbidraget i en- och tvåbostadshus som bidragstagaren äger och själv bor i.

Boverket tar fram föreskrifter och blanketter för ansökan och vilka villkor som gäller. Länsstyrelsen i Dalarna har ett samordningsuppdrag och kommer att handlägga bidragsansökningarna för Västmanlands län.

För mer information

Anna Thunell, ordförande i miljö- och konsumentnämnden, 021-39 13 94

Den 21 mars beslutade regeringen att återinföra bidraget för radonsanering i småhus. Syftet med bidraget, som kan sökas från och med den 1 juli 2018, är att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus.

Läs vidare »
Cnoin96lwlgzojzoddbl

Västerås stadsbibliotek erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2018 10:12 CEST

Nu kan vem som helst som är i behov av juridisk rådgivning få detta helt kostnadsfritt genom biblioteket. Vid sex tillfällen under våren erbjuder Västerås stadsbibliotek, i samarbete med advokatbyrån Juristdomänen, 15 minuters kostnadsfri juridisk rådgivning.

Gz5zn7o5zokkfpjdtb4t

Anders och Kristina förnyade löftet

Nyheter   •   Mar 27, 2018 08:53 CEST

Västerås stad har tillsammans med Lokalpolisområde Västerås en samverkansöverenskommelse. Vi kallar det för ett medborgarlöfte, där vi är överens om att gemensamt arbeta för att minska viss brottslighet och att öka tryggheten för boende och besökare i Västerås. På måndagen skrev kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) och lokalpolisområdeschef Kristina Holgersson under löftet för 2018.

Om Västerås stad

Adress

  • Västerås stad
  • Stadshuset, Fiskartorgsentrén
  • 721 87 Västerås
  • Vår hemsida