Pressinbjudan: Nu tar vi det första spadtaget för ett trygghetsboende i plusenergihus

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2019 09:35 CET

​Byggnationen inom detaljplan 4 på Öster Mälarstrand börjar ta fart och nu tar vi ett första spadtag för kvarteret Hydran, ett stenkast från Mälaren, Kokpunkten och Steam Hotel. Sveafastigheter bygger trygghetsboendet enligt den nya definitionen av plusenergihus där fjärrvärme används istället för bergvärme, vilket är första gången i Sverige.

Upp till 50 000 kronor i energibonus för boende i Västerås

Nyheter   •   Jan 15, 2019 11:05 CET

Boende på området Herrgårdsängen i Gäddeholm har kunnat få upp till 50 000 kronor i energibonus tillbaka på köpeskillingen från Västerås stad om de byggt energieffektivt och därigenom sparat mycket energi.

Det visar ett tioårigt projekt som Västerås stad bedrivit tillsammans med byggherrar och byggleverantörer. Utvärderingen omfattar 92 småhus och visar att det går att bygga energieffektivt med flera olika byggherrar och hustillverkare, med ett sammantaget resultat betydligt över förväntan.

Området Herrgårdsängen i Västerås är Sveriges största småhusområde med lågenergihus. Västerås stad har tagit fram ett koncept för energiberäkning som innebär att alla aktörer redovisar och utvärderar på samma sätt. Det nya i verktyget har varit att husleverantörerna på ett nytt sätt kunnat beräkna byggnadens energianvändning och energiförluster. På så sätt har husbyggarna kunnat se vilka delar i byggnaden som ger störst värmeförluster.

Tack vare det har husleverantörer byggt energisnålare hus än tidigare vilket gjort att villaägarna har förhållandevis låg energianvändning. I snitt använde de 34 kWh elenergi per kvadratmeter och år. Västerås stads energikrav är 40 kWh elenergi per kvadratmeter och år och Boverkets krav är 55 kWh elenergi per kvadratmeter och år.

I konceptet ingick rådgivning och vägledning, beräkningsmetodik, uppföljning och utdelning av bonus till husägaren om byggnaden blev godkänd. Om huset klarade gränsen för godkänt fick husägaren tillbaka 25 000 kronor på köpeskillingen och om gränsen för passivhus uppnåddes fick köparen 50 000 kronor tillbaka.

Samtliga byggnader i Herrgårdsängen ligger under lagkravet. Detta illustrerar värdet av ett bättre styr- och uppföljningssystem för småhus som inte bara leder till en genomsnittlig lägre nivå utan också ett väsentligt mer kvalitetsstyrt resultat.

-Erfarenheterna av det lyckade projektet kommer vi nu att kunna använda vid Västerås stads nya bostadsområde, Sätra, som ligger vid Norrleden, öster om Erikslund.
Det säger Ulf Edvardsson, Västerås stads projektledare både för Herrgårdsängen och Sätra.

För mer information:

Ulf Edvardsson
Projektledare 
Teknik- och fastighetsförvaltningen
021-39 17 91

​Boende på området Herrgårdsängen i Gäddeholm har kunnat få upp till 50 000 kronor i energibonus tillbaka på köpeskillingen från Västerås stad om de byggt energieffektivt och därigenom sparat mycket energi. Det visar ett tioårigt projekt som Västerås stad bedrivit tillsammans med byggherrar och byggleverantörer.

Läs vidare »

Nytt fönsterbidrag för bulleråtgärder

Pressmeddelanden   •   Jan 03, 2019 12:24 CET

Fastighetsägare som påverkas av buller från någon av Västerås stads gator eller vägar kan i vissa fall få fönsterbidrag för att åtgärda och minska bullernivån i sin fastighet.

Bidraget kan sökas av fastighetsägare inom Västerås kommun. Bidraget gäller för bostadsfastigheter och lägenheter som är byggda före 1998, för fönster i ett bostadsrum (sovrum och vardagsrum) som har över 65 dBA ekvivalent bullernivå (dygnsmedelvärde) vid fasad.

Bidragets storlek är 75 % av kostnaden, dock max 2 000 kr/m2 glasyta, för att sätta in en extra ruta utanpå befintligt fönster, en så kallad tillsatsruta. Bidrag lämnas även för byte till ljuddämpande uteluftsdon, högst 625 kronor per öppning. Priserna är i 2019 års nivå och ska indexuppräknas årligen.

Observera att fastighetsägaren måste söka bidraget innan fönsteråtgärden görs och att bidraget betalas ut i efterskott.

Sista ansökningsdag är den 15 februari 2019.

Läs mer om fönsterbidraget och ansökan

Fastighetsägare som påverkas av buller från någon av Västerås stads gator eller vägar kan i vissa fall få fönsterbidrag för att åtgärda och minska bullernivån i sin fastighet. Observera att fastighetsägaren måste söka bidraget innan fönsteråtgärden görs och att bidraget betalas ut i efterskott. Sista ansökningsdag är den 15 februari 2019.

Läs vidare »

Restaurangägare och andra livsmedelsföretag riskerar dyra avgifter

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2018 06:18 CET

Företag i livsmedelsbranschen kan få betala höga sanktionsavgifter om de inte registrerar sin verksamhet. Det är en av förändringarna när straffen för brott mot livsmedelslagen skärps vid årsskiftet.

När man startar ett företag i livsmedelsbranschen ska man registrera sin verksamhet till kontrollmyndigheten i kommunen. Så har reglerna varit länge, men sedan 2007 har de flesta företag som inte har registrerat sig ej fått någon påföljd. Detta har lett till att det idag finns företag som bedriver livsmedelsverksamhet utan att ha registrerat sig.

- Hur många det rör sig om i Västerås är svårt att säga men vi uppskattar att det var runt 30 företag förra året. Trenden är att fler och fler startar utan registrering, säger Andreas Berg Mörén, miljö- och hälsoskyddsinspektör vid Västerås stad.

Riksdagen har nu beslutat om skärpning av livsmedelslagen och det innebär bland annat strängare straff om man inte registrerar sin verksamhet. Det är Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen vid Västerås stad som är kontrollmyndighet i Västerås. Det är till dem registrering och ändring av livsmedelsverksamhet ska göras.

Livsmedelsverksamheter som har startat eller startar utan registrering riskerar att få betala en avgift som motsvarar en procent av sin årsomsättning eller lägst 5000 kronor.

Om man efter årsskiftet tar över en verksamhet utan att meddela Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen riskerar man att få betala en sanktionsavgift som motsvarar en halv procent av årsomsättningen eller lägst 2500 kr.

- Det är viktigt att tänka på att detta gäller både för dig som ska starta verksamhet och för dig som redan har en verksamhet. Detta gäller även om du har tagit över en redan aktiv livsmedelsverksamhet eller byter bolagsform, säger Andreas Berg Mörén.

Kontaktpersoner Västerås stad:

Marcelo Cardoso Plaza, miljö- och hälsoskyddsinspektör 021-39 13 47
marcelo.cardoso.plaza@vasteras.se

Andreas Berg Mörén, miljö- och hälsoskyddsinspektör 021-39 13 44
andreas.berg.moren@vasteras.se

Blankett för registrering av livsmedelsföretag finns på:
www.vasteras.se

Mer information om skärpningarna i livsmedelslagen:

http://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/skarpta-straff-for-brott-mot-livsmedelslagen

Företag i livsmedelsbranschen kan få betala höga sanktionsavgifter om de inte registrerar sin verksamhet. Det är en av förändringarna när straffen för brott mot livsmedelslagen skärps vid årsskiftet. - Vi uppskattar att det var runt 30 oregistrerade företag i Västerås förra året och trenden är att det ökar, säger Andreas Berg Mörén, miljö- och hälsoskyddsinspektör vid Västerås stad.

Läs vidare »

Vinnarna av Pedagogiska priset 2018

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 13:19 CET

Idag har Pedagogiska priset 2018 delats ut till framstående pedagoger i Västerås. Årets pristagare är Lisa Welén, Slottsträdgårdens förskola, Niklas Alm, Viksängsskolan, och Anna Engelmark, ABB Industrigymnasium. Priset är på 25 000 kronor och ska gå till fortbildning, studieresa eller liknande.

Sökes: Byggprojektchef för Västerås nya resecentrum

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 10:51 CET

Projekt Mälarporten mannar upp och söker nu byggprojektchef för att förverkliga Västerås nya resecentrum. Tjänsten som byggprojektchef för Västerås resecentrum innebär att få vara en viktig del i ett innovativt stadsutvecklingsprojekt där framtidsfrågor rörande teknik och energi står i centrum. För detta uppdrag erbjuder Västerås stad antingen anställning eller konsultuppdrag.

Datajättens uppstart ett bevis på att Västerås är en attraktiv etableringsort och nav för modern industri

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 11:00 CET

Idag meddelade Amazon Web Services att företaget nu startat upp sina anläggningar i Västerås, Eskilstuna och Katrineholm. Vid serverhallen i Västerås kommer företaget att leverera och drifta molntjänster för datalagring.


- Vi är stolta över att Västerås spelar en viktig roll i den globala digitaliseringen och får vara en av hemorterna för en modern världsomfattande verksamhet. Vi är väldigt glada att Amazon Web Services nu är igång med anläggningen i Västerås, och ser det som en del i att tillsammans med stora och små företag bidra till en framgångsrik utveckling av digitalisering av samhället i stort i såväl Västerås som Sverige och världen, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande i Västerås.

-Från ett etableringsperspektiv är detta ett bevis på att Västerås är i framkant när det gäller att erbjuda företag, stora som små, de bästa förutsättningar för att på ett smidigt sätt starta upp sin verksamhet i Västerås. Uppmärksamheten som Amazon Web Services etablering innebär har också gett oss ett stöd i vårt pågående proaktiva arbete för att locka fler investeringar till Västerås, säger Conny Petrén, chef Etableringar och investeringar vid Västerås Marknad och Näringsliv AB.

-Västerås har en historia av skickliga entreprenörer och har varit och är ett hem för stora industriaktörer. Vi har även en stark förmåga att samverka och att leverera resultat, och vi vet att det bidrog till att den här satsningen blev av i Västerås, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande i Västerås.

För mer information:

Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande 021-39 12 62

Conny Petrén, chef Etableringar och investeringar Västerås Marknad och Näringsliv AB 021-39 11 16

Idag meddelade Amazon Web Services att de nu startat upp sin anläggning i Västerås för molntjänster för datalagring. -Detta är ett bevis på att Västerås är i framkant när det gäller att erbjuda företag de bästa förutsättningar för att på ett smidigt sätt starta upp sin verksamhet i Västerås, säger Conny Petrén, chef Etableringar och investeringar vid Västerås Marknad och Näringsliv AB.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Delredovisning av ortsdialoger för byggnadsnämnden

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 14:50 CET

Stadsbyggnadsförvaltningen under året genomfört ortsdialoger på sju av Västerås serviceorter. Intresset har varit stort på de olika orterna och under byggnadsnämndens möte redovisas dialogen som hölls i Tortuna i maj.

– Genom ortsdialogträffarna som hållits i Dingtuna, Barkarö, Skultuna, Tillberga, Orresta, Tortuna och Irsta har vi skapat en kunskap om hur de som bor och verkar i de olika serviceorterna upplever situationen och vilka utvecklingspotentialer som de ser. För stadsbyggnadsförvaltningen blir detta en god och viktig grund att arbeta vidare med, säger Lars Kallsäby, byggnadsnämndens ordförande.
Ytterligare en ortsdialog är inplanerad att hållas i Gäddeholm.

På markytan som tidigare upptogs av Vegagrillen och parkeringar väntas byggnadsnämnden ge bygglov till ett helt nytt bostadskvarter med 53 lägenheter. I planen för området finns tre sammanbyggda flerbostadshus som bildar ett halvslutet kvarter mot Köpingsvägen/Västmannagatan och som öppnar sig mot parken, Sundemans backe.
– Tillsammans med planerad bebyggelse på Oxbacken kommer det nya bostadskvarteret att förstärka en förlängning av centrum västerut utmed Köpingsvägen, säger Carl Arnö stadsbyggnadsdirektör.

I somras orsakade några av de planerade byggnationerna av bostäder och en förskola på Skallberget mycket diskussioner. Nu har den tidigare detaljplanen delats och det nya förslaget som byggnadsnämnden ska ta ställning till under mötet gäller endast en förskola. Den största förändringen är en ny planavgränsning, övriga ändringar är i form av förtydliganden, kompletteringar och korrigeringar. Förskolan ska utformas för att smälta in i områdets karaktär och arkitektur.

Välkommen på pressträff torsdagen den 13 december klockan 12.30 i rum A407a.

Vänligen anmäl dig till: elin.gothe.nord@vasteras.se senast den 13 december klockan 09.00.

Byggnadsnämndens möte börjar klockan 13.00 i sal A491 i Stadshuset i Västerås.

Inbjudna politiker på pressträffen är:
Lars Kallsäby
Ordförande byggnadsnämnden

Jonas Cronert
Förste vice ordförande byggnadsnämnden

Claes Kugelberg
Andre vice ordförande byggnadsnämnden

För mer information:
Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59
e-post: carl.arno@vasteras.se

Stadsbyggnadsförvaltningen under året genomfört ortsdialoger på sju av Västerås serviceorter. Intresset har varit stort på de olika orterna och under byggnadsnämndens möte redovisas dialogen som hölls i Tortuna i maj.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Utdelning av Pedagogiska priset 2018

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 12:04 CET

Pedagogiska priset delas varje år ut till skickliga pedagoger inom förskola, grundskola samt gymnasieskola och vuxenutbildning. Priset är 25 000 kronor och det ska gå till fortbildning, studieresa eller liknande. Pedagogiska priset delas ut av de tre pedagogiska nämnderna; förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildning- och arbetsmarknadsnämnden.

En jury med barn- och utbildningsförvaltningens direktör och representanter från elever, vårdnadshavare, förskolechefer och rektorer från kommunala och fristående verksamheter samt facket och näringslivet i Västerås har utsett vinnarna utifrån nomineringarna. I år har rekordmånga nomineringar kommit in, 130 stycken. Nomineringarna har lämnats in av personer som bor, studerar eller arbetar i Västerås kommun.

Välkommen på prisceremonin fredagen den 14 december klockan 11 i foajén utanför kommunfullmäktigevalen i Stadshuset i Västerås.

Mer information

Lena Våglund, samordnare barn- och utbildningsförvaltningen, 021-39 18 84

​Under festliga former delas Pedagogiska priset 2018 ut en 14 december klockan 11.00 i Stadshuset. Priset delas ut till framstående pedagoger i Västerås i kategorierna förskola, grundskola samt gymnasieskola och vuxenutbildning.

Läs vidare »

Västerås stad får 2,3 miljoner kronor för att bygga en vattenpark

Nyheter   •   Dec 07, 2018 08:20 CET

​Västerås stad har fått 2,3 miljoner kronor i bidrag från Boverket för att anlägga en 15 hektar stor vattenpark i Johannisberg. Vattenparken som ska bli ett grönområde och användas för rekreation ska rena dagvatten från västra Västerås och bidra till att förbättra vattenkvaliteten i Mälaren.

Om Västerås stad

Adress

  • Västerås stad
  • Stadshuset, Fiskartorgsentrén
  • 721 87 Västerås
  • Vår hemsida