Kommande arbeten på Vasagatan, Västerås

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2019 16:40 CEST

Den 23 juni kl. 07.00 börjar vi rusta trottoaren på Vasagatan. Vi startar på den östra sidan, strax utanför Varda och fortsätter en bit förbi korsningen vid Smedjegatan. Den 24 juni från kl. 14.00, fräser vi bort asfalten efter korsningen vid Stora gatan och fram till Domkyrkoesplanaden. Vid uppehållsväder kommer vi att asfaltera sträckan från 18-tiden samma dag.

Västerås topp-10 i landet på klimatanpassningsarbete

Nyheter   •   Jun 18, 2019 08:27 CEST

Västerås stad placerar sig bland de 10 bästa kommunerna i landet när det gäller hur kommunerna arbetar med klimatanpassning. Det visar en undersökning gjord av IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring.

Västerås är 8:a i rankingen. Uppsala anses vara bäst på klimatanpassning. Hela undersökningen och relaterat material finns på www.svenskforsakring.se.

Om media vill prata om Västerås stads klimatanpassningsarbete kan ni kontakta Johan Ahlström, riskingenjör på stadsledningskontoret.

Mail: johan.ahlstrom@vasteras.se

Telefon: 021-39 17 14, 076-56 90 368

Det är fjärde gången har som IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring kartlagt hur Sveriges kommuner arbetar med klimatanpassning.

Västerås stad placerar sig bland de 10 bästa kommunerna i landet när det gäller hur kommunerna arbetar med klimatanpassning. Det visar en undersökning gjord av IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring. Västerås är 8:a i rankingen. Uppsala anses vara bäst på klimatanpassning. Hela undersökningen och relaterat material finns på www.svenskforsakring.se.

Läs vidare »

Tekniska nämnden sa ja till gestaltningsprogram för Stora Torget

Nyheter   •   Jun 12, 2019 11:54 CEST

Idag sa tekniska nämnden ja till gestaltningsprogram för Stora Torget och Bondtorget. Jämfört med det ursprungliga förslaget har en del ändringar gjorts: Scenen i hörnet mot Västra Kyrkogatan tas bort. I stället ska det bli möjligt att låta en trailer köra förbi stadshotellet och backa intill torget från Västra Kyrkogatan. Byggstart är planerad till hösten 2020 och invigningen till våren 2022.

Viktigt steg för Kopparlunden – beslut om samråd väntas på byggnadsnämnden

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2019 10:03 CEST

Byggnadsnämnden väntas under onsdagens möte ta beslut om att skicka detaljplanerna för den norra och mellersta delen av Kopparlunden på samråd. Planerna är förslag på hur dessa delar ska utvecklas. Totalt innebär förslagen cirka 1 300 nya bostäder, och visar också hur kontorsbyggnader, verksamheter för handel, parker och innegårdar skulle kunna byggas och formas.

Pressinbjudan: Välkomnande av nya medborgare

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2019 09:52 CEST

På nationaldagen firas de nya västeråsare som blev svenska medborgare förra året med ett traditionsenligt välkomnande i Stadshuset. Totalt kommer drygt 400 personer till välkomnandet den 6 juni. Media är välkomna att närvara vid ceremonin. Den börjar klockan 10.00.

Det kommer att vara två ”sittningar” vid välkomnandet, en klockan 10.00 och en klockan 10.30.

De nya medborgarna får diplom och flaggor i Röda rummet och välkomnas där av kommunfullmäktiges ordförande Lars Kallsäby, förste vice ordförande Marita Öberg Molin och andre vice ordförande Marcus Jacobson.

När flaggorna delats ut så kommer alla att bjudas på fika i restaurangen där Lars Kallsäby kommer att hålla tal för att välkomna alla.

Efter firandet i Stadshuset ordnas det stora firandet för allmänheten på Djäkneberget dit alla är välkomna. Klockan 12.00 ordnas en gemensam marsch tillsammans med Stadsmusikkåren från Fiskartorget upp till Djäkneberget. Samling på Fiskartorget klockan 11.30.

Totalt skickades 677 inbjudningar ut till alla som blivit nya medborgare under 2018 bosatta i Västerås. Det är ungefär lika många som tidigare år. I snitt tackar ett hundratal nya medborgare ja till inbjudan, vissa tar med sig familj och barn, vilket gör att deltagarantalet brukar röra sig i snitt kring 400-500 personer.

Välkomstceremonin för nya svenska medborgare har genomförts 12 gånger av Västerås stad , sedan 2007.

För mer information:

Lars Kallsäby, ordförande kommunfullmäktige

lars.kallsaby@vasteras.se

021-39 29 50

Jonas Tronêt, kommunikationsstrateg stadsledningskontoret

jonas.tronet@vasteras.se

021-391175

På nationaldagen firas de nya västeråsare som blev svenska medborgare förra året med ett traditionsenligt välkomnande i Stadshuset. Totalt kommer drygt 400 personer till välkomnandet den 6 juni. Media är välkomna att närvara vid ceremonin. Den börjar klockan 10.00.

Läs vidare »

Attendo överlämnar Rösegårdens äldreboende till Västerås stad

Nyheter   •   Jun 03, 2019 15:18 CEST

I en dom den 13 maj 2019 avslog Förvaltningsrätten Attendo Sverige AB:s ansökan om tillstånd att bedriva vård och omsorg på Rösegårdsgatan 1. Där ligger Rösegården, som är ett äldreboende med 52 platser för personer med demenssjukdom. Till följd av domen överlämnar Attendo verksamheten till Västerås stad, som tar över driften från och med den 3 juni 2019.

Attendo och Västerås stad har en tät samverkan kring överlämnandet så att allt går så smidigt som möjligt, och både boende och närstående ska känna sig trygga. Boende och deras närstående har fått information om verksamhetsövergången och kontaktuppgifter vid eventuella frågor. Västerås stad kommer även att bjuda in till informationsmöte. Personalen har informerats, och enligt rutin vid verksamhetsövergång har samtlig personal fått erbjudande att stanna kvar på Rösegården med Västerås stad som arbetsgivare. De flesta har tackat ja, vilket är bra för kontinuiteten i verksamheten.

Skäl för Förvaltningsrättens dom var i huvudsak lokalernas utformning då många av de boendes rum saknar egen WC/dusch. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer att rum som saknar dessa grundläggande funktioner begränsar den boendes möjlighet till självbestämmande och integritet samt att de inte uppfyller kraven på god kvalitet.

Västerås stad har tidigare undersökt möjligheten att bygga om lokalerna för att anpassa dem till de krav som finns, men tyvärr är det inte möjligt. Därför har äldrenämnden under en tid planerat för en omställning av Rösegårdens äldreboende med resultatet att boendet, på sikt, kommer att stängas. Det finns dock inget beslut om, eller någon tidplan för, detta ännu. Under tiden får inte privata aktörer bedriva verksamhet i lokalerna då de behöver tillstånd att bedriva verksamhet (medan kommunen endast behöver anmäla verksamhet till IVO).

Kontakter vid frågor från media

Jenny Janestam, beställarchef, enheten för beställning, upphandling och avtalsuppföljning, Västerås stad

Telefon: 021-39 10 10

E-mail: jenny.janestam@vasteras.se

För frågor kring riktlinjer med mera, kontakta Inspektionen för vård och omsorgs presskontakt:

Telefon: 010-788 50 10

E-mail: press@ivo.se

Förvaltningsrätten har nyligen avslagit Attendo Sverige AB:s ansökan om tillstånd att bedriva vård och omsorg på Rösegårdsgatan 1. Där ligger Rösegården, som är ett äldreboende med 52 platser för personer med demenssjukdom. Till följd av domen överlämnar Attendo verksamheten till Västerås stad, som tar över driften från och med idag, den 3 juni 2019.

Läs vidare »

Musikhjälpen till Västerås

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2019 07:01 CEST

Insamlingseventet Musikhjälpen kommer till Västerås. Den 9-15 december kommer en glasbur att placeras på Stora torget i Västerås med programledare, gäster, musik och annat i och pengar samlas in till en undanskymd mänsklig katastrof.

-Vi är stolta över att Musikhjälpen i år har valt Västerås. Genom det får vi chansen att öka medvetenheten om att det finns många som just nu har det svårt. Nu ska vi västeråsare hjälpas åt för att se till att Musikhjälpen 2019 blir ett fantastiskt arrangemang i vår stad, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande.

För mer information om Västerås stads delar i arrangemanget:

Anders Teljebäck (S) kommunstyrelsens ordförande 0765-694903

Alf Westerdahl, enhetschef Västerås Marknads och Näringsliv AB 021-39 01 15

Årets upplaga av Musikhjälpen är den tolfte i ordningen sedan starten 2008. För varje år har publikens engagemang ökat – 2018 startades över 600 000 engagemang runt om i hela landet.

– Som vanligt hoppas vi på stort deltagande från föreningar, skolor, företag och såklart precis alla som på ett eller annat sätt vill engagera sig. Det kommer att bli en härlig fest i och runt om glasburen på torget med massor av artister och happenings. Vi känner oss väldigt välkomna till staden och vi önskar alla Västeråsare och Västmanlänningar välkomna till Stora torget i december, säger Pär Nordahl, projektledare för SVT.

Idag 29 maj finns projektledarna på plats i Västerås. Julia Blomberg och Pär Nordahl kommer att finnas i hörnet Vasagatan/Stora gatan i Västerås mellan kl. 07.00 och 14.00 och kan svara på frågor från publiken.

Musikhjälpen 2019 äger rum den 9-15 december. Årets tema och vilka som programleder #mh19 presenteras i höst.

För mer information om Musikhjälpen:

Julia Blomberg, projektledare Sveriges Radio

julia.blomberg@sverigesradio.se

076-864 07 39

Pär Nordahl, projektledare SVT

par.nordahl@svt.se

070-884 70 70

Eva Sahlin, bitr. presschef Sveriges Radio

eva.sahlin@sverigesradio.se

070-684 18 52

Tannaz Hashemi, SVT Kommunikation

tannaz.hashemi@svt.se

0737-12 74 00

Musikhjälpen kommer till Västerås och Stora torget den 9-15 december 2019. -Vi är stolta över att Musikhjälpen i år har valt Västerås. Genom det får vi chansen att öka medvetenheten om att det finns många som just nu har det svårt. Nu ska vi västeråsare hjälpas åt för att se till att Musikhjälpen 2019 blir ett fantastiskt arrangemang, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Första spadtaget för Mälarparksskolan

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2019 12:12 CEST

Västerås stad bygger Mälarparksskolan i vacker miljö på Öster Mälarstrand – nu är det dags för ett första spadtag! Fredagen den 24 maj sätter elevrådet på Storängsskolan spaden i marken för sin nya skola – Mälarparksskolan.

Ungdomar engageras inför EU-valet av bland annat talmannen

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2019 08:51 CEST

Carlforsska gymnasiet får besök och föreläsning av Riksdagens talman Andreas Norlén och Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets förbindelsekontor i Sverige den 23 maj. Dagen innan håller Rudbeckianska gymnasiet EU-debatter där samtliga partier i EU-parlamentet är inbjudna att delta. Syftet är att engagera ungdomar att rösta i EU-valet. Media hälsas välkomna att delta i båda eventen.

Nu är utredningen efter VLTs kyrkgranskning klar

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2019 07:30 CEST

Det inte var motiverat att ta ett ordförandebeslut av byggnadsnämndens ordförande i ärendet kring byggnationen av den ryskortodoxa kyrkan på Hässlö.Det är en av slutsatserna i den rapport som en extern konsult gjort av Västerås stads process i ärendet. Kommunstyrelsen föreslås ställa sig bakom rekommendationen som konsulten ger att rutiner bör ses över och kompetensutbildning genomförs gällande när ett ordförandebeslut kan tas.

Stadsledningskontoret fick i uppdrag att genomföra en utredning av hur processen kring hanteringen av byggnationen av den ryskortodoxa kyrkan på Hässlö genomförts.En del i utredningen var att låta en extern konsult utreda och skriva en rapport om processen. Nu är den utredningen och rapporten klar.I konsultens rapport dras bland annat slutsatsen att ärendet gått upp som beslutsärende i nämnden innan ärendet varit komplett.

Enligt rapporten saknas det även uppgifter som gör att förutsättningarna för att ett ordförandebeslut skulle vara uppfyllda, och därmed var inte ett ordförandebeslut motiverat att tas.

Konsulten PwC rekommenderar därför bland annat att byggnadsnämnden ser över hanteringen av handläggningen så att bygglovsansökan och den politiska beredningen är samordnad så att inte beslut fattas trots ofullständiga ansökningar. I rapporten rekommenderar konsulten även att rutinerna ses över och kompetensutbildning sker avseende ordförandebeslut.

Kommunstyrelsen föreslås ställa sig bakom rekommendationerna i rapporten.

-Jag välkomnar rapporten. Vi har nu en oberoende genomgång av ärendet och kommer att skärpa våra rutiner, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande.

-Nu föreslås fastighets- och byggnadsnämnden att få i uppdrag att återkomma under senhösten med en skriftlig redovisning över vilka åtgärder som bör vidtas, säger Helene Öhrling, stadsdirektör.

Kommunstyrelsen tar beslut i detta ärende 22 maj.

Gällande säkerhetsaspekter i liknande ärenden föreslås stadsledningskontoret att få i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag undersöka förutsättningarna för att skapa en rutin där Polismyndigheten kan agera som remissinstans.

För mer information:

Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande 0765-69 49 03

Helene Öhrling, stadsdirektör 021 -39 86 00

Det inte var motiverat att ta ett ordförandebeslut av byggnadsnämndens ordförande i ärendet kring byggnationen av den ryskortodoxa kyrkan på Hässlö. Det är en av slutsatserna i den rapport som en extern konsult gjort av Västerås stads process i ärendet.

Läs vidare »

Om Västerås stad

Adress

  • Västerås stad
  • Stadshuset, Fiskartorgsentrén
  • 721 87 Västerås
  • Vår hemsida