Nivdhicemfddga63zv1k

Northvolts forskningsanläggning till Västerås

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 10:15 CEST

Västerås har valts ut av Northvolt som platsen där företagets forskningsanläggning, Northvolt Labs, för batterier ska placeras. - Det känns helt rätt att Northvolts forskning, utveckling och innovation om framtidens energilösningar hamnar i Västerås, Sveriges energihuvudstad, säger Anders Teljebäck (S) kommunstyrelsens ordförande.

Media no image

Kampanj mot tvångsgifte och utbildning om könsstympning

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 15:21 CEST

Sommarlovet närmar sig och då ökar risken för att barn kan komma att giftas bort då de reser till sina hemländer. Därför genomför Västerås stad tillsammans med Länsstyrelsen Västmanland en informationskampanj som riktar sig till de som i sitt yrke möter barn i riskzonen. Kampanjen vill också nå ungdomar med information om vart man kan vända sig om man känner oro för sig själv eller en kompis.

Kampanjen kommer att pågå hela sommaren här i Västerås och är en del i en nationell satsning. Länsstyrelsen har tagit fram en kort film och affischer som belyser hedersproblematiken och berättar vad kompisar kan göra för varandra. Både film och affischer är tänkta att användas på skolor, fritidsgårdar och andra platser där ungdomar ofta rör sig. Filmen kommer att spridas i sociala medier med hashtaggen #jagbestämmersjälv.

Utbildningsdag om hedersvåld och könsstympning
Fredag den 25 maj får 200 medarbetare inom skola och socialtjänst en hel utbildningsdag om hedersvåld och könstympning. Syftet med dagen är att öka personalens kunskap och förmåga att upptäcka våld i hederns namn. Utbildningsdagen hålls på Kyrkbacksgården.

- Med informationskampanjen och utbildningsdagen vill vi stärka de yrkesgrupper i Västerås stad som möter ungdomar som riskerar att utsättas för hedervåld under sommaren, säger Carl-Johan Olofsgård som är Västerås stads samordnare mot våld i nära relationer. Det krävs mod att våga agera när man misstänker att något inte står rätt till. Därför är det så viktigt att vi uppmärksammar och pratar om hedersrelaterat våld, avslutar Carl-Johan.


För mer information
Carl-Johan Olofsgård
Västerås stads samordnare mot våld i nära relationer
Telefon: 021-39 85 78
e-post: carl.johan.olofsgard@vasteras.se

Issis Melin
Skolkurator och HRV-ansvarig i Västerås stad
Telefon: 021-39 11 76
e-post: issis.melin@vasteras.se

Kampanjmaterialet ”att vara orolig för en kompis” finns att hämta på webbplatsen hedersförtryck.se

Länk till affischer och film

Sommarlovet närmar sig och då ökar risken för att barn kan komma att giftas bort då de reser till sina hemländer. Därför genomför Västerås stad tillsammans med Länsstyrelsen Västmanland en informationskampanj som riktar sig till de som i sitt yrke möter barn i riskzonen. Kampanjen vill också nå ungdomar med information om vart man kan vända sig om man känner oro för sig själv eller en kompis.

Läs vidare »
Media no image

Höjda ersättningsnivåer och 12 timmars fri avlösning

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 15:52 CEST

Nu återinför vi avgiftsfri avlösning upp till 12 timmar i månaden för enskilda och höjer ersättningsnivåerna för våra hemtjänstutförare. Det beslutade äldrenämnden vid sitt sammanträde idag.

– Vi vet att avlösning ger ökad livskvalitet för anhöriga som vårdar en närstående. De avgiftsfria timmarna kan göra att det blir mer attraktivt för fler att ansöka om avlösning, säger Solveig Nilsson (S), ordförande i äldrenämnden.

Avlösning innebär att någon annan än den ordinarie anhörige tillfälligt övertar omsorgen om en närstående. Till exempel att hemtjänstutföraren sköter omsorgen av den ena parten då den andre behöver avlastning. Avlösning kan beviljas till exempel när ett par delar hushåll och en av dem vårdar den andre i hemmet.

Avgiftsfri avlösning återinförs från och med första september 2018 och beräknas kosta cirka 3,3 miljoner kronor per år. De höjda ersättningsnivåerna beräknas kosta cirka 26,7 miljoner kronor per år. Detta ryms i de extra 20 miljoner kronor som nämnden får från kommunfullmäktige i utökad budget från och med 2018 (30 miljoner kronor på helårsbasis).

Ersättningsnivåerna för våra utförare av hemtjänst höjs retroaktivt från och med första maj. Det blir en höjning från 5,4 procent upp till 20 procent per utförd timme beroende på tid på dagen och var hemtjänsten utförs. Ersättningarna för landsbygd är högre än för tätort, liksom ersättningarna på natten är högre än på dagen.

– Vi har haft träffar med våra hemtjänstutförare och lyssnat på deras synpunkter. Vi höjer ersättningsnivåerna i syfte att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för dem att driva verksamheten. Det gäller både egenregin och privata utförare, säger Solveig Nilsson.


För mer information

Solveig Nilsson, ordförande i äldrenämnden, 021-39 13 99, solveig.nilsson@vasteras.se

Om höjda ersättningsnivåer för hemtjänstutförare:
Jan Bäversten, controller sociala nämndernas förvaltning, 021-39 21 20, jan.baversten@vasteras.se

Om återinförande av fri avlösning:
Christina Becker, strateg sociala nämndernas förvaltning, 021-39 24 35, christina.becker@vasteras.se

Nu återinför vi avgiftsfri avlösning upp till 12 timmar i månaden för enskilda och höjer ersättningsnivåerna för våra hemtjänstutförare. Det beslutade Västerås stads äldrenämnd vid sitt sammanträde idag.

Läs vidare »
Media no image

Dialoger för ortsutveckling i Västerås

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 08:29 CEST

Med start i Tortuna den 24 maj, påbörjar Västerås stad en turné om sju ortsdialoger i kommunens serviceorter. Arbetet är ett sätt att stärka förutsättningarna att bo, leva och verka på landsbygden.

Ortsdialogerna har fokus på identitet, boende, utemiljö och framtid. Det handlar om Tortuna, Orresta-Kärsta-Björksta, Tillberga, Irsta, Gäddeholm, Dingtuna och Barkarö. Resultatet av dialogerna blir ett spännande kunskapsunderlag där boende och verksammas erfarenheter av livet på orten fångas upp. På så sätt får kommunen, men även andra aktörer en träffsäkrare grund för framtida insatser som kan stärka ortslivet och landsbygdsutvecklingen.

Västerås stad hoppas på att dialogerna lockar många som vill berätta hur det är att leva, bo och verka på orten.

Alla är välkomna att delta. Det går bra att bara dyka upp men man får gärna anmäla sig till eva.widergren@vasteras.se, då blir det lättare att beräkna hur mycket fika vi ska ta mer.

Datum för ortsdialoger:
Tortuna: 24 maj 18.30–21.00, Tortuna bygdegård

Orresta-Kärsta-Björksta: 31 maj 18.00–21.00, Björksta bygdegård

Tillberga: 7 juni 18.00–21.00, Medborgarhuset Tillberga

Irsta: under hösten 2018

Gäddeholm: under hösten 2018

Dingtuna: under hösten 2018

Barkarö: under hösten 2018

För mer information:
Anna Jägvald, samhällsplanerare, Stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad, anna.jagvald@vasteras.se, tel. 021 39 32 11

Eva Widergren, översiktsplanerare, Stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad, eva.widergren@vasteras.se, tel. 021 39 25 39

Med start i Tortuna den 24 maj, påbörjar Västerås stad en turné om sju ortsdialoger i kommunens serviceorter. Arbetet är ett sätt att stärka förutsättningarna att bo, leva och verka på landsbygden.

Läs vidare »
Sazvt2t5dtx3jmf3qnei

Äntligen ett nytt café på Västerås stadsbibliotek

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2018 12:07 CEST

Nu är renovering och förberedelser, för ett nytt café på Västerås stadsbibliotek, i full igång. Det nya caféet blir en trepartssamverkan mellan tre aktörer inom Västerås stad: Västerås stadsbibliotek, AMA Arbetsmarknad och daglig verksamhet. Det nya caféet kommer att finnas på Torget i entrén på huvudbiblioteket, där även tidigare caféverksamhet funnits. Invigningen är planerad till 21 maj.

Media no image

Pressinbjudan: Möt politikerna inför byggnadsnämndens möte

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2018 13:22 CEST

Fortsatt utveckling av Bäckby och stadsdelens centrum och mötesplatser. Detaljplan för del av Råby samt de sju ortsanalyser som planeras att genomföras innan sommaren och till hösten. Detta och mycket mer förväntas byggnadsnämnden ta beslut om under torsdagens möte.

Arbetet med utvecklingen av Bäckby centrum är nu ett steg närmare sitt mål. Under byggnadsnämndens möte väntas nämnden besluta att den aktuella detaljplanen skickas ut på granskning. Ett av syftena med detaljplanen är att pröva möjligheten att komplettera den befintliga bebyggelsen i Bäckby centrum och att stärka stadsdelens centrum, skola och övriga mötesplatser. Detaljplaneförslaget som presenteras under nämndens möte är en utveckling av de tankar och idéer som framkom i den dialogprocess med stadsdelens invånare, företagare, föreningar och fastighetsägare som Västerås stad genomförde under framtagandet av ett planprogram för stadsdelen 2011 och 2012.

Detaljplaneförslaget har plats för 400 nya bostäder i olika upplåtelseformer. I planen har husen entréer mot gatan som minskar ödsliga baksidor och skapar tryggare parker, gator och torg med inblickar mot gröna lummiga bostadsgårdar.

Byggnadsnämnden tar också beslut om vilka de nya gatunamnen blir i Bäckby. Under samrådet fick invånare rösta om de ville att de nya gatorna skulle ha namn efter former, ädelstenar eller färger.

Liksom i Bäckby är området kring fastigheten Kornknarren 1 och den tidigare Stenkumlaskolan och Råbyskogens östra del, på väg att utvecklas. Denna plats upplevs av många som otrygg och övergiven idag. Detaljplanen, som byggnadsnämnden väntas ta beslut om, innehåller förslag om att platsen görs om och får sju fristående punkthus anpassat till Råbyskogen och dess värden. I området planeras för 260 lägenheter, äldreboende och förskola.

För att ta reda på hur de som bor och verkar på orterna Tillberga, Orresta, Tortuna, Dingtuna, Barkarö, Irsta och Gäddeholm upplever sina orter väntas byggnadsnämnden ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar och bolag genomföra ortsdialoger. Invånarnas synpunkter behöver komma med i Västerås stads planering för en hållbar samhällsutveckling och för att rätt utveckla och förbättra orten för dess invånare.


Välkommen på pressträff torsdagen den 26 april 12.30 i rum A407a. Vänligen anmäl dig till: amanda.wallen@vasteras.se senast den 26 april 09.00

Byggnadsnämndens möte börjar klockan 13.00 i sal A491 i Stadshuset i Västerås.

Inbjudna politiker på pressträffen är:

Lars Kallsäby
Ordförande byggnadsnämnden

Staffan Jansson
Förste vice ordförande byggnadsnämnden

Claes Kugelberg
Andre vice ordförande byggnadsnämnden

För mer information:
Tomas Persson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 25 74 

​Fortsatt utveckling av Bäckby och stadsdelens centrum och mötesplatser. Detaljplan för del av Råby samt de sju ortsanalyser som planeras att genomföras innan sommaren och till hösten. Detta och mycket mer förväntas byggnadsnämnden ta beslut om under torsdagens möte.

Läs vidare »
Media no image

Nedslående resultat vid kontrollköp av tobak

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2018 15:00 CEST

Under en vecka i april gjordes 85 kontrollköp av tobak i Västerås. En tredjedel av handlarna frågade inte efter legitimation när ungdomar ville köpa cigaretter eller snus.

Kontrollköpen gjordes av fyra ungdomar som fyllt 18 år men som kan uppfattas som yngre. Syftet med kontrollköpet är att testa om det går att köpa tobaksvaror utan att visa legitimation.

Enligt tobakslagen får tobaksvaror inte säljas till någon under 18 år och den som säljer måste förvissa sig om att kunden har uppnått rätt ålder.

– Vi var tre miljö- och hälsoskyddsinspektörer som tillsammans med fyra ungdomar besökte 85 butiker i Västerås. Tyvärr lyckades ungdomarna köpa cigaretter eller snus från en tredjedel av butikerna, cirka 30 butiker. Det tycker vi är ett dåligt resultat. Där flera stora aktörer och affärskedjor är representerade, säger Hoa Tran på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

I de butiker där ungdomarna inte behövde visa legitimation gick inspektörerna direkt tillbaka till butiken med varan och gjorde ett återköp. Den som sålde tobaksvaran blev informerad om att det var ett kontrollköp.

– Syftet med kontrollköp är att kontrollera om verksamheten har en fungerande egenkontroll. Det är en metod som ska hjälpa till att förbättra rutinerna för ålderskontroll i butikerna, förklarar Hoa Tran.

Att sälja tobaksvaror till någon som är under 18 år är straffbart. Det är alltid den som lämnar ut varan som är personligen ansvarig för att inte någon under 18 år köper tobak. Man kan dömas till böter eller fängelse upp till sex månader.

– Vi kommer att göra uppföljande kontrollbesök hos de butiker som inte frågade efter legitimation, säger Hoa Tran.

För mer information

Hoa Tran, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 021-39 13 68

Läs vidare »
P5ovicrlrigo9cbkqcvh

Världsbokdagen på Västerås stadsbibliotek

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 08:30 CEST

På Västerås stadsbiblioteks huvudbibliotek uppmärksammas dagen med ett samtal om litteraturens betydelse, skapandet och kreativiteten. Samtalet hålls i Glasrummets gåta kl. 18.00 och leds av Dan Linder, skribent och föreläsare. Medverkar gör även Angelica Öhrn, Anders Lif och Tomas Öberg. Du får även tips om hur du själv kommer igång med ditt skrivande.

Media no image

Ingivning av Gryta demenscentrum

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 08:50 CEST

Nu har det blivit dags att inviga Gryta demenscentrums moderna lokaler som är anpassade för personer med demenssjukdom.

Det är Gryta korttidsenhet som har totalrenoverats och byggts om. I demenscentret finns 18 äldreboendelägenheter, 54 korttidsplatser och två dagverksamheter. Lokalerna har utrustats med trygghetsskapande teknik, till exempel sensorgolv och individuellt anpassade larm som ger ökad självständighet och rörelsefrihet. Färgsättningen är medvetet vald. Vi har använt oss av färger, kontraster och ljus så att det underlättar för personer med demenssjukdom att orientera sig i lokalerna.

Datum och tid: onsdag 18 april kl 11.00.
Plats: Dagverksamheten, Gryta demenscentrum, Blåregnsgatan 4 i Västerås.
Invigningstal av äldrenämndens ordförande Solveig Nilsson (S).

Personal samt personer som bor på Gryta demenscentrum eller deltar i dagverksamheten och deras anhöriga är med vid invigningen. Det kommer att finnas möjlighet att göra intervjuer.

Media hälsas välkomna!


För mer information:
Emelie Ågren, strateg för demensfrågor på sociala nämndernas förvaltning, Västerås stad,
021-39 34 84, emelie.agren@vasteras.se

Nu har det blivit dags att inviga Gryta demenscentrums moderna lokaler som är anpassade för personer med demenssjukdom. Datum och tid: onsdag 18 april kl 11.00. Plats: Dagverksamheten, Gryta demenscentrum, Blåregnsgatan 4 i Västerås. Personal samt personer som bor på Gryta demenscentrum eller deltar i dagverksamheten och deras anhöriga kommer att vara med vid invigningen. Media hälsas välkomna!

Läs vidare »
Media no image

Höga halter av partiklar i luften när sanden tas bort

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 09:55 CEST

Nu har sandupptagningen påbörjats i staden. Det innebär att halterna av partiklar tillfälligt ökar i luften. Syftet med att ta bort vägsanden är att minska damningen och den påverkan som partiklarna har på hälsan.

Under tiden som sandupptagningen pågår kan känsliga grupper uppleva att besvären ökar. På kort sikt är det i första hand människor med hjärt- och lungsjukdomar, med exempelvis astma, hosta eller KOL som kommer att uppleva besvär, speciellt de dagar då det är torrt väglag och blåser.

– Vid normala förhållanden är utomhusluften i Västerås generellt sett bra. Vi överskrider inte några miljökvalitetsnormer. Luften påverkas av de geografiska förutsättningarna men också av det arbete som vi gör inom kommunen för att bevara den goda luften. Exempelvis inom stadsplaneringen men också hur sanden tas upp för att störa så lite som möjligt och under så kort tid som möjligt, säger Fredrik Ahlin, miljö- och hälsoskyddsinspektör med särskilt ansvar för luftmätningar i Västerås.

Partiklar är den luftförorening som anses orsaka störst hälsoproblem. Den stora bidragande källan till höga partikelhalter i städer är slitage av vägbeläggning, bromsar, däck och vägsand.

En liten fördel är att partiklarna inte färdas särskilt långt från platsen där de virvlas upp. Avståndet ökar förstås med blåst men halterna i luften avtar med avståndet. Tips för att undvika att få i sig mycket partiklar är att ta omvägar förbi gatusopning, speciellt då det sopas utan vattenbegjutning.

Siffror för 2017 visar att dygnsmedelvärdet för partikelhalter (PM10) var 11,73 mikrogram per kubikmeter luft, att jämföras med miljökvalitetsnormens gränsvärde på 50 mikrogram per kubikmeter luft. För kvävedioxid (NO2), som nästan bara kommer från fordonstrafik var dygnsmedelvärdet 13,36 mikrogram per kubikmeter luft i centrala staden, att jämföras med miljökvalitetsnormen som har ett gränsvärde på 60 mikrogram per kubikmeter luft.

www.vasterasluft.se kan man se aktuella halter av partiklar i luften.

För mer information
Fredrik Ahlin, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 021-39 27 73

Läs vidare »

Om Västerås stad

Adress

  • Västerås stad
  • Stadshuset, Fiskartorgsentrén
  • 721 87 Västerås
  • Vår hemsida