Datajättens uppstart ett bevis på att Västerås är en attraktiv etableringsort och nav för modern industri

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 11:00 CET

Idag meddelade Amazon Web Services att företaget nu startat upp sina anläggningar i Västerås, Eskilstuna och Katrineholm. Vid serverhallen i Västerås kommer företaget att leverera och drifta molntjänster för datalagring.


- Vi är stolta över att Västerås spelar en viktig roll i den globala digitaliseringen och får vara en av hemorterna för en modern världsomfattande verksamhet. Vi är väldigt glada att Amazon Web Services nu är igång med anläggningen i Västerås, och ser det som en del i att tillsammans med stora och små företag bidra till en framgångsrik utveckling av digitalisering av samhället i stort i såväl Västerås som Sverige och världen, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande i Västerås.

-Från ett etableringsperspektiv är detta ett bevis på att Västerås är i framkant när det gäller att erbjuda företag, stora som små, de bästa förutsättningar för att på ett smidigt sätt starta upp sin verksamhet i Västerås. Uppmärksamheten som Amazon Web Services etablering innebär har också gett oss ett stöd i vårt pågående proaktiva arbete för att locka fler investeringar till Västerås, säger Conny Petrén, chef Etableringar och investeringar vid Västerås Marknad och Näringsliv AB.

-Västerås har en historia av skickliga entreprenörer och har varit och är ett hem för stora industriaktörer. Vi har även en stark förmåga att samverka och att leverera resultat, och vi vet att det bidrog till att den här satsningen blev av i Västerås, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande i Västerås.

För mer information:

Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande 021-39 12 62

Conny Petrén, chef Etableringar och investeringar Västerås Marknad och Näringsliv AB 021-39 11 16

Idag meddelade Amazon Web Services att de nu startat upp sin anläggning i Västerås för molntjänster för datalagring. -Detta är ett bevis på att Västerås är i framkant när det gäller att erbjuda företag de bästa förutsättningar för att på ett smidigt sätt starta upp sin verksamhet i Västerås, säger Conny Petrén, chef Etableringar och investeringar vid Västerås Marknad och Näringsliv AB.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Delredovisning av ortsdialoger för byggnadsnämnden

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 14:50 CET

Stadsbyggnadsförvaltningen under året genomfört ortsdialoger på sju av Västerås serviceorter. Intresset har varit stort på de olika orterna och under byggnadsnämndens möte redovisas dialogen som hölls i Tortuna i maj.

– Genom ortsdialogträffarna som hållits i Dingtuna, Barkarö, Skultuna, Tillberga, Orresta, Tortuna och Irsta har vi skapat en kunskap om hur de som bor och verkar i de olika serviceorterna upplever situationen och vilka utvecklingspotentialer som de ser. För stadsbyggnadsförvaltningen blir detta en god och viktig grund att arbeta vidare med, säger Lars Kallsäby, byggnadsnämndens ordförande.
Ytterligare en ortsdialog är inplanerad att hållas i Gäddeholm.

På markytan som tidigare upptogs av Vegagrillen och parkeringar väntas byggnadsnämnden ge bygglov till ett helt nytt bostadskvarter med 53 lägenheter. I planen för området finns tre sammanbyggda flerbostadshus som bildar ett halvslutet kvarter mot Köpingsvägen/Västmannagatan och som öppnar sig mot parken, Sundemans backe.
– Tillsammans med planerad bebyggelse på Oxbacken kommer det nya bostadskvarteret att förstärka en förlängning av centrum västerut utmed Köpingsvägen, säger Carl Arnö stadsbyggnadsdirektör.

I somras orsakade några av de planerade byggnationerna av bostäder och en förskola på Skallberget mycket diskussioner. Nu har den tidigare detaljplanen delats och det nya förslaget som byggnadsnämnden ska ta ställning till under mötet gäller endast en förskola. Den största förändringen är en ny planavgränsning, övriga ändringar är i form av förtydliganden, kompletteringar och korrigeringar. Förskolan ska utformas för att smälta in i områdets karaktär och arkitektur.

Välkommen på pressträff torsdagen den 13 december klockan 12.30 i rum A407a.

Vänligen anmäl dig till: elin.gothe.nord@vasteras.se senast den 13 december klockan 09.00.

Byggnadsnämndens möte börjar klockan 13.00 i sal A491 i Stadshuset i Västerås.

Inbjudna politiker på pressträffen är:
Lars Kallsäby
Ordförande byggnadsnämnden

Jonas Cronert
Förste vice ordförande byggnadsnämnden

Claes Kugelberg
Andre vice ordförande byggnadsnämnden

För mer information:
Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59
e-post: carl.arno@vasteras.se

Stadsbyggnadsförvaltningen under året genomfört ortsdialoger på sju av Västerås serviceorter. Intresset har varit stort på de olika orterna och under byggnadsnämndens möte redovisas dialogen som hölls i Tortuna i maj.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Utdelning av Pedagogiska priset 2018

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 12:04 CET

Pedagogiska priset delas varje år ut till skickliga pedagoger inom förskola, grundskola samt gymnasieskola och vuxenutbildning. Priset är 25 000 kronor och det ska gå till fortbildning, studieresa eller liknande. Pedagogiska priset delas ut av de tre pedagogiska nämnderna; förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildning- och arbetsmarknadsnämnden.

En jury med barn- och utbildningsförvaltningens direktör och representanter från elever, vårdnadshavare, förskolechefer och rektorer från kommunala och fristående verksamheter samt facket och näringslivet i Västerås har utsett vinnarna utifrån nomineringarna. I år har rekordmånga nomineringar kommit in, 130 stycken. Nomineringarna har lämnats in av personer som bor, studerar eller arbetar i Västerås kommun.

Välkommen på prisceremonin fredagen den 14 december klockan 11 i foajén utanför kommunfullmäktigevalen i Stadshuset i Västerås.

Mer information

Lena Våglund, samordnare barn- och utbildningsförvaltningen, 021-39 18 84

​Under festliga former delas Pedagogiska priset 2018 ut en 14 december klockan 11.00 i Stadshuset. Priset delas ut till framstående pedagoger i Västerås i kategorierna förskola, grundskola samt gymnasieskola och vuxenutbildning.

Läs vidare »

Västerås stad får 2,3 miljoner kronor för att bygga en vattenpark

Nyheter   •   Dec 07, 2018 08:20 CET

​Västerås stad har fått 2,3 miljoner kronor i bidrag från Boverket för att anlägga en 15 hektar stor vattenpark i Johannisberg. Vattenparken som ska bli ett grönområde och användas för rekreation ska rena dagvatten från västra Västerås och bidra till att förbättra vattenkvaliteten i Mälaren.

Västerås nyårstradition fortsätter med specialkomponerad laser- och eldshow

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 10:00 CET

En spektakulär avslutning på det gångna året och en häftig gemensam inledning på 2019. Det är målet för Västerås stads satsning på ett gemensamt nyårsfirande på Fiskartorget/Stadsparken. Huvudnumret blir en laser- och eldshow med nedräkning på stadshustornet. Västerås stads nyårsfirande startade förra året och blev en succé med över 5 000 personer som firade tillsammans på Fiskartorget.

Nu öppnar vi den nya cirkulationsplatsen på Sjöhagsvägen

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2018 09:31 CET

Nu är vi klara med en viktig trafiksäkerhetsåtgärd på Sjöhagsvägen där det passerar 10 000 fordon per dygn.

Under sommaren och hösten har vi byggt en cirkulationsplats i korsningen Sjöhagsvägen-Kolgatan, förbättrat belysningen och ändrat gång- och cykelvägen.

I morgon öppnar vi cirkulationsplatsen symboliskt och bjuder på fika.

Tid: 5 december kl 10

Plats: Cirkulationsplatsen Sjöhagsvägen-Kolvägen

Medverkar gör Anna Thunell, ordförande i tekniska nämnden

Carola Alzén, VD Mälarhamnar AB

​Nu är vi klara med en viktig trafiksäkerhetsåtgärd på Sjöhagsvägen. Under sommaren och hösten har vi byggt en cirkulationsplats i korsningen Sjöhagsvägen-Kolgatan, förbättrat belysningen och ändrat gång- och cykelvägen. I morgon öppnar vi cirkulationsplatsen symboliskt och bjuder på fika.

Läs vidare »

Helene Öhrling ny stadsdirektör i Västerås stad

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 14:18 CET

Västerås stads nya stadsdirektör blir Helene Öhrling. Helene tillträder första januari 2019 och efterträder Bo Dahllöf när han går i pension.

Pressinbjudan: Klimatsmarta hyresrätter på Öster Mälarstrand

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 13:01 CET

När etapp 4 på Öster Mälarstrand nu tar fart bygger Tornet 81 hyresrätter och 29 garageplatser på Skoltomten. Projektet utmärks av klimatsmarta lösningar och en innovativ arkitektur som smälter fint in i området och den intilliggande skogen. Välkommen att närvara när Jesper Brandberg tar första spadtaget fredagen den 30 november kl. 10.45 på Skoltomten vid Mälarparksvägen.

Arosfixarna hjälper seniorer med kontroll av brandvarnare i samband med Brandvarnarens dag

Nyheter   •   Nov 28, 2018 13:11 CET

Den 1 december är det brandvarnarens dag. Arosfixarna i Västerås stad uppmärksammar detta genom att under november och december månad genomföra funktionskontroller av seniorers brandvarnare, i samband med inbokade hembesök.

Pressinbjudan: Detaljplan kan bli startskott för väg i Gäddeholm och beslut om efterlängtad restaurang

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2018 07:46 CET

Ny väg, en efterlängtad restaurangbyggnad och ett nytt allaktivitetshus. Det är några av de beslut som den nya byggnadsnämnden förväntas fatta beslut om på mötet torsdagen den 22 november.

Nämnden förväntas starta igång vägbygget mellan Gäddeholm och södra Kärrbolandet med ett uppdrag om att göra detaljplan för vägsträckan.
Detaljplanering är en del av den planeringsprocessen som krävs för att man ska kunna bygga vägen. Samtidigt arbetar man på andra håll i staden med projektering inför byggandet. Det finns redan sedan tidigare en beslutad sträckning, och det är den som är utgångspunkten i det fortsatta arbetet. Prognosen är att bygget inleds år 2023 och att vägen blir klar 2024.

– Vägen behövs för att koppla samman Gäddeholm med Södra Kärrbolandet och öka tillgängligheten mellan centralorten och kommunens östra delar, förklarar Lars Kallsäby, byggnadsnämndens ordförande.

Den restaurangbyggnad som nämnden fattar beslut om gäller ett bygglov för nybyggnad av en restaurang, på samma plats där den nedbrunna Sjökrogen tidigare fanns. Byggnadsnämnden har redan gett tillstånd för att bygga upp restaurangen med exakt lika utformning som den som brann ner, men nu har man gjort en ny utformning och därför behövs det ett nytt lov.

– Den nya utformningen har höjt kvalitén på arkitekturen avsevärt och vi tror att den blir ett mycket välkommet tillskott i miljön. Hela området kommer att bli både tryggare och vackrare när den byggs, säger Carl Arnö. Resturangen kommer nu att kunna byggas och bedöms av fastighetsägaren att kunna öppnas under våren 2019.

Avslutningsvis förväntas byggnadsnämnden att besluta om bygglov för ett allaktivitetshus som blir granne med nuvarande Coop forum på Stenby. Huset ska bland annat ha aktiviteter som till exempel padel, gym, klättervägg och två mindre restauranger.

– Vi tycker att huset har en fin utformning och kommer göra sig väl i området. Det har också ett spännande innehåll som säkert blir en ny attraktion för alla sportälskande västeråsare, säger Lars Kallsäby.

Välkommen på pressträff torsdagen den 22 november klockan 12.30 i rum A407a.

Vänligen anmäl dig till: mari.kedevik@vasteras.se senast den 22 november klockan 09.00.

Byggnadsnämndens möte börjar klockan 13.00 i sal A491 i Stadshuset i Västerås.

Inbjudna politiker på pressträffen är:
Lars Kallsäby
Ordförande byggnadsnämnden

Jonas Cronert
Förste vice ordförande byggnadsnämnden

Claes Kugelberg
Andre vice ordförande byggnadsnämnden

För mer information:
Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59
e-post: carl.arno@vasteras.se

Ny väg, en efterlängtad restaurangbyggnad och ett nytt allaktivitetshus. Det är några av de beslut som den nya byggnadsnämnden förväntas fatta beslut om på mötet torsdagen den 22 november.

Läs vidare »

Om Västerås stad

Adress

  • Västerås stad
  • Stadshuset, Fiskartorgsentrén
  • 721 87 Västerås
  • Vår hemsida