Northvolts forskningsanläggning till Västerås

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 10:15 CEST

Västerås har valts ut av Northvolt som platsen där företagets forskningsanläggning, Northvolt Labs, för batterier ska placeras. - Det känns helt rätt att Northvolts forskning, utveckling och innovation om framtidens energilösningar hamnar i Västerås, Sveriges energihuvudstad, säger Anders Teljebäck (S) kommunstyrelsens ordförande.

Bästa sommarjobbet? Övernatta på Ikea och bli företagsutvecklare

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 13:14 CEST

Idag startar årets omgång av Framtidsverkstad. 27 ungdomar kommer under tre veckor att arbeta med utmaningar som sju företag har. Imorgon och under de kommande två dygnen kommer de att starta sommarjobbet på ett ovanligt vis, nämligen genom att få övernatta på Ikea. Något som många drömmer om men få får tillåtelse till att göra.

Under de tre veckorna kommer ungdomarna, som är mellan 16-19 år, att få lära sig att använda sig av en designprocess som gör att de får erfarenhet av att metodiskt arbeta med idégenerering.

Den 6 juli kommer ungdomarna att presentera de koncept eller lösningar som de arbetat fram för företagen. En ungdom kommer att utses till vinnare och den får en anställning på 160 timmar för att verkliggöra sitt koncept.

- Förra årets omgång ledde till att Samuel Kajava fick göra ett gaming-anpassat rum åt Ikea. Framtidsverstad ger ungdomarna kunskap och erfarenhet för livet och företagen nya perspektiv och koncept som utvecklar deras verksamheter, säger Daniella Magnusson, projektledare RISE SICS.

Framtidsverkstad är ett samarbete mellan RISE SICS Västerås, Västerås stad, Västerås Science Park, Arbetsförmedlingen och Automation Region och anordnas för femte året i rad.

- Västerås är en innovativ stad med framåtanda, handlingskraft och spetskompetens. Det kommer vi även fortsätta att vara med tanke på den potential och kreativitet som ungdomarna uppvisar, säger Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande, Västerås stad.

FAKTA

Framtidsverkstad pågår mellan 18 juni - 6 juli, 2018.

Årets företag som deltar med sina utmaningar är:

 • Ikea
 • Mälarenergi
 • McDonalds
 • Expectrum
 • Arbetsförmedlingen
 • Area Academy
 • Kanthal

Till sin hjälp har ungdomarna:

 • Anders Wikström, innovationsforskare, RISE SICS
 • Daniella Magnusson, projektledare, RISE SICS
 • Richard Kojefors, nyutexaminerad innovationsstudent
 • Samuel Kajava, förra årets vinnare som utvecklade konceptet med ett gaming-anpassat rum för Ikea.

Tidigare års Framtidsverkstäder har bland annat lett fram till följande koncept:

 • Gaming-anpassat rum – Ikea (Samuel Kajava)
 • Nytt kösystem – Swedbank
 • VR för visa olika yrken (Yrkesjakten) – Arbetsförmedlingen


Presskontakt:

Richard Kojefors, richardkojefors92@gmail.com, 073-666 65 50

​Idag startar Framtidsverkstad. 27 ungdomar kommer, under tre veckor att arbeta med utmaningar som sju företag har. Under de tre veckorna kommer ungdomarna, som är mellan 16-19 år, att få lära sig att använda sig av en designprocess som gör att de får erfarenhet av att metodiskt arbeta med idégenerering. Den 6 juli presenterar ungdomarna resultaten och en av dem får jobbet att genomföra sin idé.

Läs vidare »

Nu utvecklas Södra Källtorp till en ny, nära och naturskön stadsdel i Västerås

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 14:43 CEST

Byggnadsnämnden väntas ta beslut om antagande av detaljplanen för den nya stadsdelen Södra Källtorp under torsdagens nämndmöte. Södra Källtorp har sin placering centralt i Västerås med angränsning till både Vallby, Råby och Eriksborg. Här planeras för cirka 700 bostäder, ett modernt äldreboende samt trygghetsboenden, en idrottshall och en förskola men även idrottsplats och en park med lekplats.

Kontroll av jordgubbsförsäljare

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 10:08 CEST

Varje sommar säljs jordgubbar i stora mängder runt om i Västerås. Försäljarna finns utanför stormarknader, på parkeringsplatser, på torg och längs landsvägar. Den 24 maj genomfördes en kartläggning av verksamheten av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

– Syftet var att kontrollera varifrån jordgubbarna köps in, om de hanteras och presenteras på rätt sätt, om försäljarna har lagerlokaler i Västerås och om hur avfall som uppstår under försäljningen hanteras, förklarar Ulrika Wahlström, enhetschef på förvaltningen.

Jordgubbarna som såldes kom enligt skyltar och märkning från Belgien och Holland. Ingen försäljare kunde på plats dock redovisa uppgifter för spårbarhet, varifrån jordgubbarna kom ifrån.

– Det är viktigt att våra kommuninvånare inte vilseleds och att de kan lita på att de får de bär som de betalat för, säger Anna Thunell, ordförande i miljö- och konsumentnämnden.

De försäljare som kunde uppge organisationsnummer på plats blev registrerade som livsmedelsföretag hos miljö-och hälsoskyddsförvaltningen och kommer att få årlig kontroll.

Övriga uppmanades at registrera sig efteråt. I kartläggningen deltog även Skatteverket som bland annat kontrollerade om försäljarna hade godkänt kassaregister.

Totalt kontrollerades 9 försäljningsställen.

En ytterligare kontroll planeras till den 19 juni, då spårbarheten på de svenska bären kommer att kontrolleras. Även vid det tillfället kommer Skatteverket att vara med.

För mer information

Ulrika Wahlström, enhetschef, 021-39 13 22

Läs vidare »

Västerås satsar en miljon på lagning av potthål

Nyheter   •   Jun 08, 2018 14:14 CEST

​Västerås stad satsar en miljon kronor extra på att laga potthål i år. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade i veckan att satsa 1 miljon 70 000 kronor ur driftbudgeten till potthålslagning. 870 000 kronor ska användas till att laga potthål på huvudvägnätet och 200 000 kronor till att laga sprickor och andra skador på huvudvägnätet för gång- och cykelväg.

Många äldre i Västerås drabbas av värmeböljan

Nyheter   •   Maj 31, 2018 15:19 CEST

Den senaste tidens värmebölja har lett till mycket höga temperaturer. Det har gjort att medicinakuten fått ta emot många äldre personer som varit uttorkade. Stadens utförare inom hemtjänst, hemsjukvård, äldreboenden, boenden för personer med funktionsnedsättning och daglig verksamhet har fått den uppdaterade handlingsplanen för värmebölja. I checklistan står bland annat att omvårdnad bör prioriteras. I stället för att städa och tvätta är det viktigt att se till att de gamla och sjuka får i sig vätska.


Det är också viktigt att anhöriga ser till att gamla och sjuka får i sig rikligt med vätska.

Västerås stad har haft handlingsplan för värmebölja sedan 2015. Vi har nu uppdaterat och utvecklat den. Vi har dessutom utvecklat organisationen sedan förra årets övning värmebölja.

Västerås stad följer utvecklingen noga tillsammans med våra utförare.

Kontaktperson:

Ann Östling
Strateg
Sociala nämndernas förvaltning
021-39 15 44

​Den senaste tidens värmebölja har gjort att medicinakuten på Västmanlands sjukhus fått ta emot många äldre personer som varit uttorkade. Västerås stad har uppdaterat sin handlingsplan för värmebölja och informerat stadens utförare inom bland annat hemtjänst, hemsjukvård, och äldreboenden. I checklistan står bland annat att de gamla och sjuka får i sig vätska.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Byggnadsnämnden på tur

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2018 20:42 CEST

Byggnadsnämnden har återkommande gemensamma rundturer för att få en samlad bild av utvecklingen i kommunen. Rutten planeras efter pågående och planerade projekt i Västerås. Onsdagen den 30 maj ägnas hela förmiddagen, innan nämndens möte, åt detta.

Byggnadsnämnden kommer att tillsammans med delar av stadsbyggnadsförvaltningen att titta på kvarteret Hagbard vid kyrkbacken och Stora torget för att sedan fortsätta till Långängarna, Erikslund, Sätra och Nordanby.

Mellan cirka 10.50 och 11.20 promenerar man på Öster Mälarstrand från Lasse Färnlöfs plats till Kajstaden och Kokpunkten. Pressträff hålls denna gång på restaurang Kajplats 9 klockan 12.15.

Välkommen på pressträff onsdagen den 30 maj 12.15, Kajplats 9.

Vänligen anmäl dig till: elin.gothe.nord@vasteras.se senast 30 maj 11.00.

Byggnadsnämndens möte börjar klockan 13.00 i sal A491 i Stadshuset i Västerås.

Inbjudna politiker på pressträffen är:

Lars Kallsäby
Ordförande byggnadsnämnden

Staffan Jansson
Förste vice ordförande byggnadsnämnden

Claes Kugelberg
Andre vice ordförande byggnadsnämnden

För mer information:
Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59 carl.arno@vasteras.se

Byggnadsnämnden har återkommande gemensamma rundturer för att få en samlad bild av utvecklingen i kommunen. Rutten planeras efter pågående och planerade projekt i Västerås. Onsdagen den 30 maj ägnas hela förmiddagen, innan nämndens möte, åt detta.

Läs vidare »

Kampanj mot tvångsgifte och utbildning om könsstympning

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 15:21 CEST

Sommarlovet närmar sig och då ökar risken för att barn kan komma att giftas bort då de reser till sina hemländer. Därför genomför Västerås stad tillsammans med Länsstyrelsen Västmanland en informationskampanj som riktar sig till de som i sitt yrke möter barn i riskzonen. Kampanjen vill också nå ungdomar med information om vart man kan vända sig om man känner oro för sig själv eller en kompis.

Kampanjen kommer att pågå hela sommaren här i Västerås och är en del i en nationell satsning. Länsstyrelsen har tagit fram en kort film och affischer som belyser hedersproblematiken och berättar vad kompisar kan göra för varandra. Både film och affischer är tänkta att användas på skolor, fritidsgårdar och andra platser där ungdomar ofta rör sig. Filmen kommer att spridas i sociala medier med hashtaggen #jagbestämmersjälv.

Utbildningsdag om hedersvåld och könsstympning
Fredag den 25 maj får 200 medarbetare inom skola och socialtjänst en hel utbildningsdag om hedersvåld och könstympning. Syftet med dagen är att öka personalens kunskap och förmåga att upptäcka våld i hederns namn. Utbildningsdagen hålls på Kyrkbacksgården.

- Med informationskampanjen och utbildningsdagen vill vi stärka de yrkesgrupper i Västerås stad som möter ungdomar som riskerar att utsättas för hedervåld under sommaren, säger Carl-Johan Olofsgård som är Västerås stads samordnare mot våld i nära relationer. Det krävs mod att våga agera när man misstänker att något inte står rätt till. Därför är det så viktigt att vi uppmärksammar och pratar om hedersrelaterat våld, avslutar Carl-Johan.


För mer information
Carl-Johan Olofsgård
Västerås stads samordnare mot våld i nära relationer
Telefon: 021-39 85 78
e-post: carl.johan.olofsgard@vasteras.se

Issis Melin
Skolkurator och HRV-ansvarig i Västerås stad
Telefon: 021-39 11 76
e-post: issis.melin@vasteras.se

Kampanjmaterialet ”att vara orolig för en kompis” finns att hämta på webbplatsen hedersförtryck.se

Länk till affischer och film

Sommarlovet närmar sig och då ökar risken för att barn kan komma att giftas bort då de reser till sina hemländer. Därför genomför Västerås stad tillsammans med Länsstyrelsen Västmanland en informationskampanj som riktar sig till de som i sitt yrke möter barn i riskzonen. Kampanjen vill också nå ungdomar med information om vart man kan vända sig om man känner oro för sig själv eller en kompis.

Läs vidare »

Höjda ersättningsnivåer och 12 timmars fri avlösning

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 15:52 CEST

Nu återinför vi avgiftsfri avlösning upp till 12 timmar i månaden för enskilda och höjer ersättningsnivåerna för våra hemtjänstutförare. Det beslutade äldrenämnden vid sitt sammanträde idag.

– Vi vet att avlösning ger ökad livskvalitet för anhöriga som vårdar en närstående. De avgiftsfria timmarna kan göra att det blir mer attraktivt för fler att ansöka om avlösning, säger Solveig Nilsson (S), ordförande i äldrenämnden.

Avlösning innebär att någon annan än den ordinarie anhörige tillfälligt övertar omsorgen om en närstående. Till exempel att hemtjänstutföraren sköter omsorgen av den ena parten då den andre behöver avlastning. Avlösning kan beviljas till exempel när ett par delar hushåll och en av dem vårdar den andre i hemmet.

Avgiftsfri avlösning återinförs från och med första september 2018 och beräknas kosta cirka 3,3 miljoner kronor per år. De höjda ersättningsnivåerna beräknas kosta cirka 26,7 miljoner kronor per år. Detta ryms i de extra 20 miljoner kronor som nämnden får från kommunfullmäktige i utökad budget från och med 2018 (30 miljoner kronor på helårsbasis).

Ersättningsnivåerna för våra utförare av hemtjänst höjs retroaktivt från och med första maj. Det blir en höjning från 5,4 procent upp till 20 procent per utförd timme beroende på tid på dagen och var hemtjänsten utförs. Ersättningarna för landsbygd är högre än för tätort, liksom ersättningarna på natten är högre än på dagen.

– Vi har haft träffar med våra hemtjänstutförare och lyssnat på deras synpunkter. Vi höjer ersättningsnivåerna i syfte att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för dem att driva verksamheten. Det gäller både egenregin och privata utförare, säger Solveig Nilsson.


För mer information

Solveig Nilsson, ordförande i äldrenämnden, 021-39 13 99, solveig.nilsson@vasteras.se

Om höjda ersättningsnivåer för hemtjänstutförare:
Jan Bäversten, controller sociala nämndernas förvaltning, 021-39 21 20, jan.baversten@vasteras.se

Om återinförande av fri avlösning:
Christina Becker, strateg sociala nämndernas förvaltning, 021-39 24 35, christina.becker@vasteras.se

Nu återinför vi avgiftsfri avlösning upp till 12 timmar i månaden för enskilda och höjer ersättningsnivåerna för våra hemtjänstutförare. Det beslutade Västerås stads äldrenämnd vid sitt sammanträde idag.

Läs vidare »

Dialoger för ortsutveckling i Västerås

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 08:29 CEST

Med start i Tortuna den 24 maj, påbörjar Västerås stad en turné om sju ortsdialoger i kommunens serviceorter. Arbetet är ett sätt att stärka förutsättningarna att bo, leva och verka på landsbygden.

Ortsdialogerna har fokus på identitet, boende, utemiljö och framtid. Det handlar om Tortuna, Orresta-Kärsta-Björksta, Tillberga, Irsta, Gäddeholm, Dingtuna och Barkarö. Resultatet av dialogerna blir ett spännande kunskapsunderlag där boende och verksammas erfarenheter av livet på orten fångas upp. På så sätt får kommunen, men även andra aktörer en träffsäkrare grund för framtida insatser som kan stärka ortslivet och landsbygdsutvecklingen.

Västerås stad hoppas på att dialogerna lockar många som vill berätta hur det är att leva, bo och verka på orten.

Alla är välkomna att delta. Det går bra att bara dyka upp men man får gärna anmäla sig till eva.widergren@vasteras.se, då blir det lättare att beräkna hur mycket fika vi ska ta mer.

Datum för ortsdialoger:
Tortuna: 24 maj 18.30–21.00, Tortuna bygdegård

Orresta-Kärsta-Björksta: 31 maj 18.00–21.00, Björksta bygdegård

Tillberga: 7 juni 18.00–21.00, Medborgarhuset Tillberga

Irsta: under hösten 2018

Gäddeholm: under hösten 2018

Dingtuna: under hösten 2018

Barkarö: under hösten 2018

För mer information:
Anna Jägvald, samhällsplanerare, Stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad, anna.jagvald@vasteras.se, tel. 021 39 32 11

Eva Widergren, översiktsplanerare, Stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad, eva.widergren@vasteras.se, tel. 021 39 25 39

Med start i Tortuna den 24 maj, påbörjar Västerås stad en turné om sju ortsdialoger i kommunens serviceorter. Arbetet är ett sätt att stärka förutsättningarna att bo, leva och verka på landsbygden.

Läs vidare »

Om Västerås stad

Adress

 • Västerås stad
 • Stadshuset, Fiskartorgsentrén
 • 721 87 Västerås
 • Vår hemsida