Mer solel och hållbara transporter i Västerås genom energi- och klimatrådgivning

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2019 12:00 CET

Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare har gått ihop i två gemensamma projekt om solel och hållbara transporter. Projekten har på olika sätt informerat och stöttat privatpersoner, företag och organisationer i övergången till mer förnybara och klimatsmarta alternativ och lett till ett ökat intresse för energi- och klimatrådgivningen som helhet.

Pressinbjudan: Ta del av utvecklingen mot framtidens förskola

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2019 11:56 CET

Den 25e november samlas drygt 1100 pedagoger inom Västerås stads förskoleverksamhet för en gemensam kompetensutvecklingsdag. Dagen är uppbyggd för pedagoger, men till stor del också av pedagoger, där förskolorna delar goda exempel med varandra.

​Invigning av Västerås första pratande soptunnor

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2019 08:44 CET

Fredagen den 22 november kl 12.30 invigs talande soptunnor i Vasaparken. Temat är "Ge mig ditt skräp och hör sedan". Tunnorna är av samma typ av de som finns vid Lögastrand. De är solcellsdrivna och komprimerar automatiskt skräpet så att de inte behöver tömmas så ofta. I varje tunna ryms 570 liter skräp som skyddas från fåglar och råttor.

Pressinbjudan: Väntade beslut om nytt socialtjänstens hus, bostäder vid Vedbobacken och nya vårdcentral på Önsta Gryta

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2019 07:45 CET

Under torsdagens sammanträde med byggnadsnämnden väntas nämnden ta beslut om bygglov för socialtjänstens hus, beslut om samråd för 80 nya lägenheter vid Vedbobacken och besluta om att skicka detaljplanen för Östra Vildrosen på granskning.

Samverkansöverenskommelse mellan Västerås stad och Lokalpolisområde Västerås

Nyheter   •   Nov 05, 2019 15:38 CET

Västerås Stad och Lokalpolisområde Västerås har skrivit under en samverkansöverenskommelse att gemensamt arbeta med trygghetsskapande och brottsförebyggande frågor. Det gemensamma målet är att brottsligheten ska minska och den upplevda tryggheten ska öka i kommunen.

Pressinbjudan: Invigning av Gäddeholmsskolan och Malmens förskola

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2019 11:02 CET

För att möta framtidens behov bygger Västerås stad flera nya förskolor och skolor. Nu välkomnas media till invigningen av Gäddeholmsskolan och Malmens förskola. Verksamheterna delar lokaler i Västerås stads fjärde konceptförskola.

Välkommen till stora samrådsmötet för detaljplan Syd i Kopparlunden

Pressmeddelanden   •   Nov 04, 2019 11:13 CET

Den 5 november klockan 18-20 genomförs ett samrådsmöte gällande detaljplan Syd för Kopparlunden på Culturen i Västerås. Kopparlunden är ett område som utgör en central del av Västerås och Sveriges industrihistoria. Västerås stad och fastighetsägarna vill utveckla Kopparlunden till en levande, blandad och hållbar stadsdel. Detta i hänsyn till det historiska kulturarvet.

Pressinbjudan: Samverkansöverenskommelse

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2019 16:26 CET

Västerås stad och Lokalpolisområde Västerås har kommit överens om att gemensamt arbeta med trygghetsskapande och brottsförebyggande frågor. Det gemensamma målet med samverkansöverenskommelsen är att brottsligheten ska minska och den upplevda tryggheten ska öka i kommunen.

Representanter från media är välkomna att närvara när samverkansöverenskommelsen skrivs under av Linda Hedmark, tf lokalpolisområdeschef Västerås och Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande, samt ställa frågor om vad överenskommelsen innebär.

Datum: 5/11

Tid: Klockan 14.30, i samband med fikapausen under kommunstyrelsesammanträdet.

Plats: Stadshuset, utanför rum A287.

Meddela gärna om ni kommer, till jonas.tronet@vasteras.se.

Västerås stad och Lokalpolisområde Västerås har kommit överens om att gemensamt arbeta med trygghetsskapande och brottsförebyggande frågor. Representanter från media är välkomna att närvara när samverkansöverenskommelsen skrivs under av Linda Hedmark, tf lokalpolisområdeschef Västerås och Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande. 5/11, 14.30, stadshuset A287.

Läs vidare »

Västerås stad häver avtal om drift av Sjöjungfrugatans gruppbostad, Alternatus Stödboende AB

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2019 15:14 CEST

Sjöjungfrugatans gruppbostad som drivs av Alternatus Stödboende AB har visat omfattande allvarliga brister i utförandet. Detta har framkommit i uppföljningar som genomförts av Västerås stad till följd av flera klagomål. Nämnden för personer med funktionsnedsättning har, den 23 oktober 2019, hävt avtalet om drift av Sjöjungfrugatans gruppbostad.

Boende och anhöriga har informerats

Personer som bor på Sjöjungfrugatans gruppbostad kan bo kvar. I fortsättningen kommer stödet och servicen utföras av Västerås stad. Alternatus Stödboende AB har fortfarande ansvar för verksamheten fram till den 26 november 2019 då Västerås stad tar över.

Västerås stad har under alla förhållanden det yttersta ansvaret för all stöd och service i staden. I det ansvaret ingår att se till att individer som bor i gruppboendet får rätt stöd och service även under verksamhetsövergången.

Samtliga boende och anhöriga har fått både muntlig och skriftlig information om hävningen av avtalet och vad det innebär för deras del.

Identifierade brister

Alternatus Stödboende AB har brustit på flera punkter i utförandet av avtalsvillkoren för Sjöjungfrugatans gruppbostad. Dessa omfattar bland annat systematiskt kvalitetsarbete, systematiskt brandskyddsarbete, personalens kompetensutveckling samt hur hälso- och sjukvårdsansvaret utförts.

Västerås stads vård- och omsorgsförvaltning har vid flera tillfällen uppmärksammat Alternatus Stödboende AB på bristerna och har begärt in handlingar som styrker att bristerna är åtgärdade. Alternatus Stödboende AB har trots detta inte kunnat styrka att de arbetar i enlighet med avtalsvillkoren.

Västerås stad ser allvarligt på det inträffade

Västerås stad ser allvarligt på de långvariga och omfattande bristerna i hur utföraren uppfyllt avtalsvillkoren. För nämnden för personer med funktionsnedsättning är det viktigt att alla utförare levererar enligt de krav som finns i avtalet och att de lever upp till de kvalitetskrav som parterna kommit överens om. Detta för att säkerställa att rätt stöd och service ges utifrån individens behov.

Vård- och omsorgsförvaltningen genomför avtalsuppföljningar av alla leverantörer. Efter varje avtalsuppföljning gör förvaltningen en utvärdering av uppföljningen för att utveckla och förbättra kommande upphandlingar och villkor. De senaste åren har Västerås stads vård- och omsorgsförvaltning utvecklat och strukturerat formerna för avtalsuppföljning. Uppföljningarna omfattar idag fler moment och ger möjligheter att mer effektivt identifiera brister hos utförare och leverantörer.

Kontakt vid frågor

Magnus Johansson, ordförande i nämnden för personer med funktionsnedsättning

Telefon: 021-39 24 64

e-post: magnus.johansson@vasteras.se

Tobias Åsell, direktör, vård- och omsorgsförvaltningen

Telefon: 021-39 38 05

e-post: tobias.asell@vasteras.se

Sjöjungfrugatans gruppbostad som drivs av Alternatus Stödboende AB har visat omfattande allvarliga brister i utförandet. Detta har framkommit i uppföljningar som genomförts av Västerås stad till följd av flera klagomål. Nämnden för personer med funktionsnedsättning har, den 23 oktober 2019, hävt avtalet om drift av Sjöjungfrugatans gruppbostad.

Läs vidare »

Västerås stad förvärvar fastigheten Gasugnen 1

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2019 18:56 CEST

I projekt Mälarporten pågår stadsomvandling av ett centralt område i Västerås. En förutsättning för stadsomvandlingen är att verksamheter flyttas och mark frigörs för stadsbyggande. Gasugnen 1 är en av de fastigheter som berörs av projekt Mälarporten. Västerås stad har kommit överens med fastighetsägarna av Gasugnen 1 och fastighetsnämnden har idag beslutat om förvärv.

Om Västerås stad

Adress

  • Västerås stad
  • Stadshuset, Fiskartorgsentrén
  • 721 87 Västerås
  • Vår hemsida