Nivdhicemfddga63zv1k

Northvolts forskningsanläggning till Västerås

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 10:15 CEST

Västerås har valts ut av Northvolt som platsen där företagets forskningsanläggning, Northvolt Labs, för batterier ska placeras. - Det känns helt rätt att Northvolts forskning, utveckling och innovation om framtidens energilösningar hamnar i Västerås, Sveriges energihuvudstad, säger Anders Teljebäck (S) kommunstyrelsens ordförande.

Media no image

Ombyggnad av Vasagatan skjuts på framtiden

Nyheter   •   Feb 20, 2018 13:07 CET

Det blir ingen stor ombyggnad av Vasagatan i år. Tekniska nämnden beslutade enhälligt på tisdagen att skjuta upp ombyggnaden. I stället görs endast punktinsatser med asfaltering för att skydda markvärmerören.

-Vi har varit lyhörda och lyssnat på synpunkter från fastighetsägare och näringsidkare som sa att en ombyggnad under våren skulle göra det svårt för dem, säger Jazmin Pettersson, (S) ordförande i tekniska nämnden.

Vasagatan är i stort behov av upprustning. Bland annat lutar trottoarerna och på grund av vibrationer av den tunga trafiken riskerar markvärmerören att skadas. De ursprungliga planerna var att göra en stor ombyggnad i vår men efter att haft dialog med Västerås Citysamverkan beslutade en enig nämnd att skjuta på ombyggnaden och planera omfattning och tidpunkt av kommande ombyggnad i samverkan med fastighetsägare och näringsidkare i centrum.

Exakt vilket år Vasagatan kommer att byggas om är inte klart. Meningen är att ombyggnaden inte ska kollidera med ombyggnaden av Stora Torget.

För mera information:

Jazmin Pettersson

Ordförande i tekniska nämnden
0738-37 24 10

Det blir ingen stor ombyggnad av Vasagatan i år. Tekniska nämnden beslutade enhälligt på tisdagen att skjuta upp ombyggnaden. I stället görs endast punktinsatser med asfaltering för att skydda markvärmerören. -Vi har varit lyhörda och lyssnat på synpunkter från fastighetsägare och näringsidkare, säger Jazmin Pettersson, (S) ordförande i tekniska nämnden.

Läs vidare »
Media no image

Gång- och cykelväg asfalteras inte

Nyheter   •   Feb 20, 2018 13:02 CET

Det blir ingen asfaltering av den grusade gång- och cykelvägen mellan Fågelvik och Björnöbron.

En enig teknisk nämnd beslutade på tisdagen att säga nej till att asfaltera den 1,3 km långa sträckan som är en del av ett huvudcykelstråk. Sträckorna före och efter är asfalterade och meningen var att asfaltera även grusdelen. Planerna på asfaltering har upprört många flanörer som föredrar grusväg och tekniska nämnden lyssnade på dem. Däremot kommer övriga planerade åtgärder att genomföras, det vill säga att belysningen förbättras, att parkbänkar byts ut mot en modell med armstöd och ryggstöd och att en kant mot vattnet byggs.

-Att behålla de vackra delarna som finns i Västerås är också en viktig del i tekniska nämndens uppdrag, säger tekniska nämndens ordförande, Jazmin Pettersson (S) i en kommentar.

Om och när behovet av asfaltering uppstår kan det bli aktuellt att flytta upp sträckan på prioriteringslistan.

För mera information:

Jazmin Pettersson

Ordförande i tekniska nämnden
0738-37 24 10

​Det blir ingen asfaltering av den grusade gång- och cykelvägen mellan Fågelvik och Björnöbron. En enig teknisk nämnd beslutade på tisdagen att säga nej till att asfaltera den 1,3 km långa sträckan som är en del av ett huvudcykelstråk. Planerna på asfaltering har upprört många flanörer som föredrar grusväg och tekniska nämnden lyssnade på dem.

Läs vidare »
Media no image

2018 års Tranströmerpris tilldelas Eva Runefelt

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2018 16:10 CET

Poeten och prosaförfattaren Eva Runefelt tilldelas 2018 års Tranströmerpris. Juryns motivering lyder: "För en poesi som med sinnligt tänkande och stort tålamod avläser verklighetens föränderlighet."

Tranströmerpriset instiftades av Västerås stad 1997 för att hedra poeten Tomas Tranströmer som var bosatt i Västerås mellan åren 1965-2000. Priset delas ut vartannat år och prissumman är 200 000 kr. Pristagaren utses av en jury där författaren Per Wästberg är ordförande. Tomas Tranströmer var ständig ledamot i juryn och tog aktiv del i arbetet så länge han levde. Ändamålet för priset är att "belöna ett högtstående författarskap i Tomas Tranströmers anda". Pristagaren ska vara en lyriker från Norden eller annat land som gränsar till Östersjön. I undanagsfall kan priset ges till en författare utanför det geografiskt angivna området.

Prisutdelning

Lördag den 5 maj 2018, kl. 15.00 arrangeras en offentlig prisutdelning i Västerås konserthus, lilla salen. Eva Runefelt tar emot priset av kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S). Allmänhet och press välkomnas att närvara vid prisutdelningen.

Om Eva Runefelt

Eva Runefelt är född 1953 och har varit verksam som poet och prosaförfattare sedan debuten 1975. Hon har ett dussintal skönlitterära böcker bakom sig. Hennes verk består i huvudsak av poesi men hon skriver också noveller och kortare prosastycken. Eva Runefelts poesi är förankrad i en modernistisk tradition. Den utmärks av ett personligt bildspråk som är både precist i detaljen och drömlikt överskridande. Hon gestaltar känsligt och inkännande mänskliga och själsliga tillstånd. Verklighet och dröm glider omärkligt in i varandra. Livserfarenheter som gemenskap, död, tid och minne omfamnas i ett associativt flödande språk. Ett språk som är både sensuellt och musikaliskt klangrikt.

Förutom Tranströmerpriset har Eva Runefelt tidigare fått flera litterära utmärkelser som till exempel Gerhard Bonniers lyrikpris (2002), Ekelöfpriset (2003) och De Nios lyrikpris (2008). Hon nominerades 2014 till Nordiska rådets litteraturpris för sin poetiska memoar Minnesburen.

Verk av Eva Runefelt

I svackan, 1975 (roman)

En kommande tid av livet, 1975

Åldriga och barnsliga trakter, 1978 2

Augusti, 1981

Längs ett oavslutat ögonblick, 1986

Potatisdrömmar, 1993, tillsammans med Gunilla Bandolin

Hejdad tid, 1994, (noveller)

Mjuka mörkret, 1997

De treton stegen, 1998

I djuret, 2001

Bokens ansikte, 2002

I ett förskingrat nu, 2007

Minnesburen, 2013

Tidigare mottagare av Tranströmerpriset

2018 Eva Runefelt, Sverige

2016 Sirkka Turkka, Finland

2014 Lasse Söderberg, Sverige

2012 Durs Grünbein, Tyskland

2010 Kjell Espmark, Sverige

2008 Robert Bly, USA

2006 Lars Gustafsson, Sverige

2004 Inger Christensen, Danmark

2002 Bengt Emil Johnson, Sverige

2000 Adam Zagajewski, Polen

1998 Vizma Belsevica och Knuts Skujenieks, Lettland

Tranströmerjuryn

Per Wästberg, ordförande

Erik Bergqvist

Aris Fioretos

Hanna Nordenhök

Staffan Rune, sekreterare

För mer information

Om juryns arbete, motivering och pristagare:

Per Wästberg, juryns ordförande, tfn 08-664 3505, 0705-872200 eller per.wastberg@svenskaakademien.se

Om prisutdelningen:

Staffan Rune, juryns sekreterare, tfn 072-5463520 eller staffan.rune@gmail.com

Övrig info:

Anita Nikitin, kommunikationsstrateg Kultur-idrotts- och fritidsförvaltningen anita.nikitin@vasteras.se

Poeten och prosaförfattaren Eva Runefelt tilldelas 2018 års Tranströmerpris. Juryns motivering lyder: "För en poesi som med sinnligt tänkande och stort tålamod avläser verklighetens föränderlighet. "

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Byggnadsnämndens planer för Dingtuna och Gäddeholm

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2018 15:42 CET

Byggnadsnämnden bjuder in till pressträff inför nämndens möte torsdagen den 15 februari. Nämnden behandlar granskning för detaljplanen 1846 för Dingtuna, bygglov för skola och flerfamiljshus i Gäddeholm och väntas besluta om bostadsetapp 3 och 4 för Gäddeholm.

Byggnadsnämndens möte behandlar detaljplan 1846 för del av Österby i Dingtuna. Nämnden väntas besluta att detaljplanen ska skickas ut på granskning. Planen möjliggör bostäder med en blandning av friliggande enbostadshus, radhus, parhus, kedjehus och även flerbostadshus. Det finns möjlighet för upp till 280 bostäder, beroende på vilka boendeformer som väljs. Detaljplanen ger också möjlighet till utbyggnad av förskola eller skola, gruppboende och äldreboende samt utbyggnad av gång- och cykelväg i området.

Under samrådet för detaljplanen inkom synpunkter på den planerade förskolans placering kopplat till den väntade trafiksituationen. Därför har förslaget nu arbetats om och förskolan har fått en ny placering i området.

Under byggnadsnämndens möte kommer bygglov för skola och flerfamiljshus i Gäddeholm att behandlas. Stadsbyggnadsförvaltningen väntas få uppdraget att upprätta detaljplaner för bostadsetapp tre och fyra i Gäddeholm. Utbyggnad av Gäddeholm kräver detaljplaneläggning av ny mark med huvudsyftet att möjliggöra fler bostäder.

För etapp tre väntas utredningen i detaljplanen ge svar på om en mindre centrum bebyggelse kan ges möjlighet till etablering. För Gäddeholm, etapp fyra ges uppdraget att utreda om det är möjligt att ge huset en större skala än i tidigare etapper.

Det sammalagda antalet bostäder för de nya etapperna i Gäddeholm väntas bli mellan 800-1000 bostäder.


Välkommen på pressträff torsdagen den 15 februari 12.30 i A407a.

Nämnden börjar klockan 13.00 i Stadshuset i Västerås.

Inbjudna politiker på pressträffen är:

Lars Kallsäby
ordförande byggnadsnämnden

Staffan Jansson
förste vice ordförande byggnadsnämnden

Claes Kugelberg
andre vice ordförande byggnadsnämnden


Mer information:

Tomas Persson, T f stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 25 74

Byggnadsnämnden bjuder in till pressträff inför nämndens möte torsdagen den 15 februari. Nämnden behandlar granskning för detaljplanen 1846 för Dingtuna, bygglov för skola och flerfamiljshus i Gäddeholm och väntas besluta om bostadsetapp 3 och 4 för Gäddeholm.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Rekryteringsmässan 2018

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2018 05:59 CET

Tisdag den 13 februari är det dags för årets Rekryteringsmässa i Västerås och Eskilstuna. Det är 16:e gången mässan ordnas och den vänder sig till alla som vill hitta nya möjligheter i arbetslivet. På mässan finns möjlighet att träffa företag, organisationer och utbildningssamordnare.

Intresset för året mässa har varit stort och alla utställarplatser är bokade. Cirka 120 utställare kommer att finns på plats i Västerås och drygt 50 i Eskilstuna. I Västerås kommer även European Job Days (EURES) finnas på plats för att ge information till dig som vill studera eller arbeta utomlands.

Rekryteringsmässan äger rum samtidigt i Västerås och Eskilstuna och det är fri entré. Mässan har på senare år haft runt 10 000 besökare per år i de båda städerna.

Vi hälsar media varmt välkomna till Rekryteringsmässan
tisdagen den 13 februari 2018

kl 12.30-17.00

Plats: Västerås, Aros Congress Center och Eskilstuna, Elite Stadshotell

Rekryteringsmässan anordnas av Västerås stad, Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen. Vi fortsätter också samarbetet med Enköping och Strängnäs och det kommer gå gratisbussar mellan städerna.

-Det är oerhört viktigt för oss som stad att vara med och arrangera mässan som är en mötesplats där arbetskraft och företagare kan träffas. På det viset kan vi bidra till social hållbarhet och näringslivets framväxt, säger Rickard Nordberg som är mässansvarig för Västerås stads räkning.

För mer information: rekryteringsmässan.se

Kontaktpersoner för media:

Rickard Nordberg, Västerås stad, mässansvarig 021-39 16 25,
rickard.nordberg@vasteras.se
Åsa Wallin, Arbetsförmedlingen Västerås, mässansvarig 010-487 06 32,
asa.wallin@arbetsformedlingen.se
Marica Anderbrink-Toll, Arbetsförmedlingen, projektansvarig Rekryteringsmässan 010-486 06 27, 
marica.anderbrink-toll@arbetsformedlingen.se
Ivanna Gorupec, Arbetsförmedlingen, information om European Job Days (EURES) 010-488 15 67,
ivanna.gorupec@arbetsformedlingen.se

Tisdag den 13 februari är det dags för årets Rekryteringsmässa i Västerås och Eskilstuna. Det är 16:e gången mässan ordnas och den vänder sig till alla som vill hitta nya möjligheter i arbetslivet. På mässan finns möjlighet att träffa företag, organisationer och utbildningssamordnare. Vi hälsar media varmt välkomna till mässan.

Läs vidare »
Pgzvwnw8btqlcjiiznxu

Västerås stadsbibliotek lanserar terminsprogram.

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2018 16:01 CET

Bibliogram heter Västerås stadsbiblioteks nya terminsprogram. Hela vårens händelser i en smidig tidning som är lätt att spara.

Hlzyfzhkvwoleeh23aih

Regionmästerskap i VVS på Hahrska

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2018 10:04 CET

​Den 6 februari mellan kl. 09.30-15.30 hålls regionmästerskap i VVS på Hahrska gymnasiet i Västerås. I tävlingarna deltar elever från tio skolor från hela regionen, som omfattar ett stort upptagningsområde med bland annat Järfälla, Katrineholm, Linköping, Uppsala och Västerås. Västerås representeras av Anton Jansson, VF15 på Hahrska gymnasiet. Reserv är Linus Edelo, VF15.

Media no image

Avgörande beslut för utvecklingen av Västerås hamn

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 22:59 CET

Under torsdagens kommunfullmäktigemöte togs ett viktigt beslut för arbetet med utvecklingen av Västerås hamn. Kommunfullmäktige beslutade att ge fastighetsnämnden i uppdrag att handla upp och genomföra muddring av Västerås hamn till ett belopp om 386 miljoner svenska kronor.

– Utvecklingen av Västerås hamn kan nu ta ytterligare ett steg. Det här är ett betydelsefullt beslut, inte bara för Västerås näringsliv och arbetsmarknad utan för hela Mälardalen, säger Anders Teljebäck (S), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges beslut ligger i linje med det avtal som Västerås stad tidigare tecknat med staten, genom Trafikverket och Sjöfartsverket, om att större fartyg ska kunna trafikera Mälaren och anlöpa och angöra Västerås hamn. För Västerås stad innebär det att hamnbassängen behöver muddras samt att kajer och hamnytor behöver anpassasför att kunna hantera större godsvolymer.

Beslutet om muddring av hamnbassäng samt farled inkluderar stabilisering och solidifiering av muddermassor, vilket möjliggör ytterligare verksamhetsytor för hamnens verksamhet. Beslutet inkluderar även projektering av hamnytor och anläggningar. Beslutet är dock förenat med ett villkor; om inte Nationell plan för transportinfrastrukturen 2018-2029, omfattar en anpassning av Hjulstabron kan Kommunstyrelsen ompröva beslutet senast i juni 2018.

– Västerås hamn är ett viktigt nav för transporter i hela Mälardalen. Vi vill satsa och utveckla kapaciteten. Men för att vi ska få ut full effekt av Mälarprojektet, som vi i Västerås är en del av, måste också Hjulstabron inkluderas i den nationella transportplanen, säger Elisabeth Unell (M), Oppositionsråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Nu arbetar vi vidare för att Hjulstabron ska komma med i den nationella transportplanen, avslutar Anders Teljebäck.

För att hamnen i Västerås, och även Köping, ska kunna ta emot de största fartygen behöver Hjulstabron åtgärdas. I remissutgåvan av den nationella transportplanen finns dock inte Hjulstabron med. Beslut om den nationella transportplanen väntas under våren 2018.

Kontaktpersoner

Anders Teljebäck (S), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen, telefon: 021-39 12 62

Elisabeth Unell (M), Oppositionsråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, telefon: 021-39 22 24

Patrizia Strandman, samhällsbyggnadsstrateg, stadsledningskontoret Västerås stad, telefon: 021-39 24 54

Isabell Lindgren Stoor, projektchef Hamnprojektet Västerås stad, telefon: 0702-90 61 25

Under torsdagens kommunfullmäktigemöte togs ett viktigt beslut för arbetet med utvecklingen av Västerås hamn. Kommunfullmäktige beslutade att ge fastighetsnämnden i uppdrag att handla upp och genomföra muddring av Västerås hamn till ett belopp om 386 miljoner svenska kronor.

Läs vidare »
Ztzgzjxbzsnmlmxtddq5

Nya utbildningar på Västerås Yrkeshögskola

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2018 11:17 CET

​Nu står det klart vilka yrkeshögskoleutbildningar som beviljats av Myndigheten för yrkeshögskolan i årets ansökningsomgång. Västerås Yrkeshögskola har beviljats att starta tre utbildningar till hösten; Lönekonsult, Systemingenjör spårfordon, och Elkraftsingenjör. Alla utbildningarna leder till jobb i branscher med stora anställningsbehov.

Om Västerås stad

Adress

  • Västerås stad
  • Stadshuset, Fiskartorgsentrén
  • 721 87 Västerås
  • Vår hemsida