Digital produktionstrainee börjar ta form

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2019 09:32 CEST

Digital produktionstrainee, det nya samarbetet mellan Wijkmanska gymnasiet, ABB, Westinghouse och Bombardier, börjar nu ta form ytterligare. Nyligen har avsiktsförklaringar skrivits där företagen berättar vad de kan bidra med i samarbetet som vänder sig till eleverna och skolan.

Byggrätter säljs snart i första etappen för Södra Källtorp

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2019 08:30 CEST

Nu har detaljplanen för Södra Källtorp vunnit laga kraft. I och med det kan ett nytt bostadsområde börja ta form i den centralt placerade stadsdelen som också erbjuder närhet till natursköna omgivningar och idrottsplats.

Utredning om gång- och cykelflöden i Mälarporten har levererats

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2019 16:49 CEST

Västerås resecentrum går mot ett genomförande. För att säkerställa flöden genom Västerås, förbi vägar och järnväg som kan uppfattas som barriärer, arbetar staden med att förbättra förslaget för Västerås nya resecentrum ur ett fotgängar- och cyklistperspektiv. Därför tillfrågades Spacescape att göra en gång- och cykelflödesanalys. Rapporten visar viktiga framtida stråk och befolkningstäthet.

Västerås stad häver avtal med två leverantörer av hemtjänst och hemsjukvård

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2019 12:48 CEST

Vid rutinmässiga avtalsuppföljningar har två leverantörer av hemsjukvård och hemtjänst, Distriktssköterskegruppen Q-RA och AB OmsorgsCompagniet i Norden, uppvisat allvarliga brister. Äldrenämnden har, vid ett extrainsatt sammanträde tisdagen den 9 april 2019, hävt de två leverantörernas avtal.

Kunder och övriga verksamma leverantörer har informerats
Samtliga kunder och patienter hos Distriktssköterskegruppen Q-RA och AB OmsorgsCompagniet i Norden kommer att få information om avtalshävningarna, hur processen ser ut kring omval av leverantör samt vart de kan vända sig med frågor och synpunkter. Övriga verksamma leverantörer av hemtjänst och hemsjukvård i Västerås stad kommer också att informeras om äldrenämndens beslut för att kunna förbereda sig inför ett eventuellt ökat tryck av nya kunder till följd av avtalshävningarna.

Identifierade brister och berörda kunder
Distriktssköterskegruppen Q-RA har brustit i sitt utförande av tillsyn via trygghetskamera, samt egenkontroll och rutiner. De har även systematiskt underlåtit att lämna korrekta uppgifter för utbetalning av ersättning, vilket kan påverka såväl äldrenämndens som kunders ekonomi negativt. Distriktssköterskegruppen Q-RA har ca 130 hemsjukvårdspatienter och ca 200 hemtjänstkunder.

AB OmsorgsCompagniet i Norden har bland annat inte verkställt beslut om tillsyn via trygghetskamera, saknat verksamhetschef, saknar patientjournal, system för kvalitetssäkring och fungerande rutiner. Avtalet som hemvårdsleverantör innebär att leverantören är skyldig att erbjuda både hemtjänst och hemsjukvård i ett integrerat uppdrag. AB OmsorgsCompagniet i Norden har inte fullgjort detta. De saknar godkänd ledning och kvalitetsledningssystem för hälso- och sjukvård (HSL). AB OmsorgsCompagniet i Norden har ca 11 hemsjukvårdspatienter och ca 80 hemtjänstkunder.

Västerås stad ser allvarligt på det inträffade
I dagsläget är det oklart om kunder och patienter har påverkats av bristande vård, men det har heller inte framkommit något som visat att så skulle vara fallet. Västerås stad kommer att utreda detta vidare.

Västerås stad ser allvarligt på det inträffade och har ett ansvar att omgående vidta åtgärder vid brister. Det är viktigt att äldrenämnden och invånare kan lita på att alla utförare levererar enligt avtal, och att de lever upp till de kvalitetskrav parterna kommit överens om. Avtalsuppföljningar görs rutinmässigt för att säkerställa en god vård och omsorg i Västerås stad.


Kontakt vid frågor

Bengt-Åke Nilsson, Ordförande äldrenämnden
Telefon: 021-39 13 99

Tobias Åsell, Tf. Direktör, Vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 021-39 38 05
e-post: tobias.asell@vasteras.se

Jenny Janestam, Beställarchef, Vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 021-39 10 10
e-post: jenny.janestam@vasteras.se

Vid rutinmässiga avtalsuppföljningar har två leverantörer av hemsjukvård och hemtjänst, Distriktssköterskegruppen Q-RA och AB OmsorgsCompagniet i Norden, uppvisat allvarliga brister. Äldrenämnden har, vid ett extrainsatt sammanträde tisdagen den 9 april 2019, hävt de två leverantörernas avtal.

Läs vidare »

Seminarium om ett giftfritt båtliv

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2019 10:08 CEST

Allt fler båtägare gör sin båt giftfri. För att få fler båtägare att bidra till ett renare Mälaren bjuder kultur, idrotts- och fritidsförvaltningen och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen in till ett seminarium om ett giftfritt båtliv. Båda förvaltningarna arbetar att på sikt få bort alla giftiga båtbottnar i Västerås hamnar.

Seminariet vänder sig till alla båtägare, som har sin båtuppläggningsplats, så kallad huvudsaklig förtöjningsplats, i Västerås och båtklubbar i Västerås.

Datum: 15 april 2019
Tid: 16.45 – 18.15
Plats: Västerås stadshus, A391

Program

 • Fakta om båtbottenfärger i Västerås småbåtshamnar, Kristina Aspengren och Susanna Grystad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
 • Om mätmetoden XRF-mätning, Britta Eklund från Happy Boat. Med en XRF-mätning får man fram mängden skadliga metaller på båtskrov
 • LOVA-bidrag, Milad Fahimi, Länsstyrelsen i Västmanlands län
 • Vårt arbete för en giftfri båtklubb, Eva Stenström, Segelsällskapet Aros
 • Ny borsttvätt och kommunala båtplatser, Karin Spets, kultur, idrott- och fritidsförvaltningen

Välkommen! Ingen föranmälan behövs.

För mer information:
Karin Spets, 021-39 13 17
Susanna Grystad, 021-39 13 20
Kristina Aspengren, 021-39 18 12

Läs vidare »

En person gripen för hotet mot Rudbeckianska gymnasiet

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2019 11:23 CEST

Rudbeckianska gymnasiet i Västerås som hålls stängt under torsdagen kommer att öppna som vanligt i morgon, fredag. Anledningen är att Polisen gripit den person som är misstänkt för att ha skickat hotet.

-Det är tråkigt att elever och personal ska känna sig otrygga. Samtidigt är det tryggt att staden har upparbetade strukturer för att hantera svåra situationer.

Det säger Leif Larsson, verksamhetschef för gymnasieskolorna i Västerås.

Polisen har fortsatt kontakt med skolan för trygghetsskapande åtgärder.

För kommentarer om skolverksamheten kontakta

Leif Larsson
Verksamhetshef för gymnasieskolorna i Västerås
021-39 81 01

​Rudbeckianska gymnasiet i Västerås som hålls stängt under torsdagen kommer att öppna som vanligt i morgon, fredag. Anledningen är att Polisen gripit den person som är misstänkt för att ha skickat hotet.

Läs vidare »

Västerås ansöker om att arrangera SM-veckan

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2019 10:15 CEST

Kommunstyrelsen fattade den 3/4 beslut om att Västerås Stad ska ansöka om att få arrangera SM-veckan 2023 eller 2024, tillsammans med Köping.

SM-veckan samlar ett 50-tal idrotter och cirka 8.000 aktiva idrottare för mästerskap under en sommarvecka.I Västerås kommer arrangemanget huvudsakligen genomföras på Lögarängen och Rocklunda och motsvara cirka 75% av idrotterna. Köping ansvarar för resterande 25% där det bland annat finns en 50-meters utomhusbassäng för simning under SM-veckan.

-Det är verkligen roligt att vi i Västerås tillsammans med Köping kan gå fram med en gemensam ansökan att arrangera SM veckan sommaren 2023 eller 2024. Jag vill speciellt tacka Västmanlands Idrottsförbund och Västerås Convention Bureau och andra som har gjort ett, tillsammans med oss i Västerås och Köping, fantastiskt arbete med att ta fram underlaget till ansökan", säger Stefan Brandberg idrottschef i Västerås stad.

Arrangemanget innebär omkring 70 timmars tv-sändning i SVT och olika kringarrangemang för alla åldrar. Ansökan av SM-veckan är förenat med en arrangemangskostnad till SVT och Riksidrottsförbundet på totalt 8 miljoner. Fördelningen av kostnaderna mellan kommunerna är likt fördelningen av idrotterna, 75/25. Det innebär 6 miljoner för Västerås stad.

-SM-veckan skulle ge en oerhörd energikick för hela Västerås och Mälardalen, i synnerhet alla idrottsföreningar, lokala näringslivet och alla som bor här, i alla åldrar. Det skulle också ge oss möjlighet visa upp den enorma bredd som finns inom idrotten i Sverige i stort och speciellt i Västerås och att fler barn och unga hittar nya idrotter och nätverk. I ansökan lyfter vi också hur arrangemanget utgår från hållbarhetsmålen i Agenda 2030, från transporter, sophantering, närproducerad och klimatsmart mat till social hållbarhet. Det är en fantastisk möjlighet att samla större och mindre idrotter i ett gemensamt arrangemang, en folkfest där alla kan vara delaktiga”säger Vicki Skure-Eriksson, ordförande i Nämnden för Idrott, Fritid och Förebyggande.

Beslut om vilka kommuner som får arrangera SM-veckan 2023 eller 2024 kommer offentliggöras på SM-veckan i Malmö i början av juli i år.

För mer information och ytterligare kommentarer:

Vicki Skure-Eriksson (C) Ordförande i nämnden för idrott, fritid och förebyggande

viktoria.skure.eriksson@vasteras.seTelefon: 070 320 41 61

Stefan Brandberg Idrottschef

stefan.brandberg@vasteras.seTelefon direkt: 021-391512

SM-veckan är ett av de större idrottsarrangemangen i Sverige. Det arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF) i samarbete med berörda specialidrottsförbund (SF) och värdstaden. Deltagande är öppet för RF:s medlemmar, 71 specialidrottsförbund (SF) vilka representerar upp emot 250 olika idrotter (grenar). SM-veckan 2018, som arrangerades av Helsingborg och Landskrona, omfattade 8.021 deltagare i 52 idrotter och 110.349 unika besökare.

Västerås Stad ska ansöka om att få arrangera SM-veckan 2023 eller 2024, tillsammans med Köping. SM-veckan samlar ett 50-tal idrotter och cirka 8.000 aktiva idrottare. -SM-veckan skulle ge en energikick för hela Västerås och Mälardalen, i synnerhet alla idrottsföreningar, näringslivet och alla som bor här, säger Vicki Skure-Eriksson, ordförande i Nämnden för Idrott, Fritid och Förebyggande.

Läs vidare »

Kontroll av farliga ämnen i varor

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2019 09:58 CEST

Konsumenter har rätt att få information om vissa farliga ämnen finns i varor i handeln. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kommer under våren att kontrollera om reglerna följs. Tillsynen är en del av ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen samordnar.

Inspektörer från kommuner i hela landet kommer att kontrollera innehållet av farliga ämnen i varor samt informationen om dem i sina lokala butiker. Västerås stad deltar i detta nationella tillsynsprojekt tillsammans med ungefär 50 andra kommuner.

- Varor kan innehålla eller behandlas med ämnen som ska ta död på eller oskadliggöra oönskade organismer. Det kan till exempel vara sportkläder som innehåller antibakteriella ämnen för att motverka dålig lukt eller kylskåp med antibakteriell beläggning invändigt, säger Susanna Grystad på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Det finns även ett generellt informationskrav om särskilt farliga ämnen i alla sorters varor. Den som levererar en vara som innehåller ett sådant ämne ska ge information till mottagarna och konsumenter ha rätt att få information på begäran. De ämnen som leverantören är skyldig att informera om finns på en särskild lista med nästan 200 särskilt farliga ämnen, EU:s kandidatförteckning.

Ett informationskrav finns också för behandlade varor. Leverantören av en behandlad vara ska på en konsuments begäran lämna uppgifter om behandlingen. Företag som säljer biocidbehandlade varor är skyldiga att kontrollera att märkningen är rätt och att det tillsatta biocidämnet får användas i den typen av vara.

Under inspektionerna kommer miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att kontrollera följande:

 • Att biocidbehandlade varor innehåller biocidämnen som får användas.
 • Att märkning på biocidbehandlade varor är korrekt.
 • Att företag följer reglerna om information om ämnen på kandidatförteckningen.
 • Kemiskt innehåll i ett antal varor

De butiker som ska inspekteras kommer att kontaktas av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för bokning av tillsynsbesök.

För mer information:
Susanna Grystad, miljö- och hälsoskyddsinspektör 021-39 13 20

Läs vidare »

Rudbeckianska gymnasiet stängt på grund av hot

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2019 06:56 CEST

Rudbeckianska gymnasiet i Västerås är stängt under torsdagen.

Anledningen är att Polisen under onsdagskvällen fick in ett hot om att något ska hända på skolan under torsdagen. Polisen tar hotet på allvar och under natten kallades Västerås stads krisgrupp in. Klockan 04.15 beslutades att skolan ska hållas stängd under torsdagen. Övriga skolor håller öppet som vanligt.

Västerås stads krisledning är i arbete i stadshuset och vid skolan. Krisledningen samverkar också med Polisen.

För kommentarer om skolverksamheten kontakta

Leif Larsson
Verksamhetshef för gymnasieskolorna i Västerås
021-39 81 01

För frågor kring utredningen kontakta Polisen 010-569 19 59

​Rudbeckianska gymnasiet i Västerås är stängt under torsdagen. Anledningen är att Polisen under onsdagskvällen fick in ett hot om att något ska hända på skolan under torsdagen.

Läs vidare »

Konsumentvägledningen fokuserar på boendefrågor

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2019 11:03 CEST

Västerås stads konsumentjuridiska rådgivare sätter under en månad extra fokus på frågor som har med boendet att göra. Boendemånaden pågår hela april.

– Frågor om boende, till exempel om hantverkstjänster, är en av de vanligaste frågorna till oss på konsumentvägledningen. Boendemånaden är ett sätt att verka förebyggande för att hantverkartvisterna i Västerås ska bli färre. Vi gör det bland annat genom att informera om vad man som konsument bör ta reda på och kolla upp innan man anlitar en hantverkare. Vi rekommenderar också ett skriftligt avtal, för att undvika missförstånd, det är en trygghet för både konsument och näringsidkare, säger Cecilia Collin konsumentjuridisk rådgivare.

Helgen 6–7 april finns de konsumentjuridiska rådgivarna på plats på byggvaruhuset Bauhaus på Erikslund för att möta kunder. De erbjuder broschyren Tips & råd till dig som ska anlita hantverkare, samt visar hur ett skriftligt standardavtal mellan en konsument och en hantverkare kan se ut, Hantverkarformulär-14.

Varje onsdag klockan 15–16 har konsumentvägledarna Drop-in rådgivning i Stadshusentrén.

För mer information
Cecilia Collin, konsumentjuridisk rådgivare, 021-39 17 22

Läs mer på www.vasteras.se/konsumentvagledning

Västerås stads konsumentjuridiska rådgivare sätter under en månad extra fokus på frågor som har med boendet att göra. Boendemånaden pågår hela april.

Läs vidare »

Om Västerås stad

Adress

 • Västerås stad
 • Stadshuset, Fiskartorgsentrén
 • 721 87 Västerås
 • Vår hemsida