Northvolts forskningsanläggning till Västerås

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 10:15 CEST

Västerås har valts ut av Northvolt som platsen där företagets forskningsanläggning, Northvolt Labs, för batterier ska placeras. - Det känns helt rätt att Northvolts forskning, utveckling och innovation om framtidens energilösningar hamnar i Västerås, Sveriges energihuvudstad, säger Anders Teljebäck (S) kommunstyrelsens ordförande.

Fiskpassage byggs i centrala Västerås

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 07:36 CEST

Tekniska nämnden i Västerås stad har efter upphandling beslutat att anlita NCC för att anlägga en fiskpassage vid Turbinbron och samtidigt reparera kajmuren på sidan mot Fiskartorget. Arbetet kommer att påbörjas i sommar och ett första spadtag beräknas bli 1 augusti.

Beslut om förtydligat uppdrag för detaljplan 1858 Hammarby

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 15:09 CEST

Byggnadsnämnden har idag beslutat att planförslaget för detaljplan 1858, Hammarby behöver omarbetas kraftigt. För att tydliggöra det fortsatta planarbetets inriktning ger byggnadsnämnden stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att beakta ett antal frågor innan detaljplanen går på nytt samråd.

Dessa frågor är:

 • Vara lyhörda för inkomna synpunkter från samråd och dialogmöten
 • Minska exploateringen
 • Utveckla centrum
 • Arbeta för fler upplåtelseformer i området
 • Ta fram en social konsekvensanalys som inkluderar barnperspektiv
 • Belysa skolsituationen
 • Den nya bebyggelsen ska vara kvalitetshöjande och ett positivt tillskott till befintlig miljö
 • Parkeringsbehovet ska säkerställas

– Vi tror att beslutet om ett förnyat och förtydligat planarbete är det bästa för att med lyhördhet kunna fortsätta arbeta med utvecklingen av Hammarby, säger Lars Kallsäby, byggnadsnämndens ordförande.

– Vår ambition är att arbeta tillsammans med de boende på Hammarby, avslutar Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

För mer information: Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59, carl.arno@vasteras.se

Byggnadsnämnden har idag beslutat att planförslaget för detaljplan 1858, Hammarby behöver omarbetas kraftigt. För att tydliggöra det fortsatta planarbetets inriktning ger byggnadsnämnden stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att beakta ett antal frågor innan detaljplanen går på nytt samråd.

Läs vidare »

Bästa sommarjobbet? Övernatta på Ikea och bli företagsutvecklare

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 13:14 CEST

Idag startar årets omgång av Framtidsverkstad. 27 ungdomar kommer under tre veckor att arbeta med utmaningar som sju företag har. Imorgon och under de kommande två dygnen kommer de att starta sommarjobbet på ett ovanligt vis, nämligen genom att få övernatta på Ikea. Något som många drömmer om men få får tillåtelse till att göra.

Under de tre veckorna kommer ungdomarna, som är mellan 16-19 år, att få lära sig att använda sig av en designprocess som gör att de får erfarenhet av att metodiskt arbeta med idégenerering.

Den 6 juli kommer ungdomarna att presentera de koncept eller lösningar som de arbetat fram för företagen. En ungdom kommer att utses till vinnare och den får en anställning på 160 timmar för att verkliggöra sitt koncept.

- Förra årets omgång ledde till att Samuel Kajava fick göra ett gaming-anpassat rum åt Ikea. Framtidsverstad ger ungdomarna kunskap och erfarenhet för livet och företagen nya perspektiv och koncept som utvecklar deras verksamheter, säger Daniella Magnusson, projektledare RISE SICS.

Framtidsverkstad är ett samarbete mellan RISE SICS Västerås, Västerås stad, Västerås Science Park, Arbetsförmedlingen och Automation Region och anordnas för femte året i rad.

- Västerås är en innovativ stad med framåtanda, handlingskraft och spetskompetens. Det kommer vi även fortsätta att vara med tanke på den potential och kreativitet som ungdomarna uppvisar, säger Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande, Västerås stad.

FAKTA

Framtidsverkstad pågår mellan 18 juni - 6 juli, 2018.

Årets företag som deltar med sina utmaningar är:

 • Ikea
 • Mälarenergi
 • McDonalds
 • Expectrum
 • Arbetsförmedlingen
 • Area Academy
 • Kanthal

Till sin hjälp har ungdomarna:

 • Anders Wikström, innovationsforskare, RISE SICS
 • Daniella Magnusson, projektledare, RISE SICS
 • Richard Kojefors, nyutexaminerad innovationsstudent
 • Samuel Kajava, förra årets vinnare som utvecklade konceptet med ett gaming-anpassat rum för Ikea.

Tidigare års Framtidsverkstäder har bland annat lett fram till följande koncept:

 • Gaming-anpassat rum – Ikea (Samuel Kajava)
 • Nytt kösystem – Swedbank
 • VR för visa olika yrken (Yrkesjakten) – Arbetsförmedlingen


Presskontakt:

Richard Kojefors, richardkojefors92@gmail.com, 073-666 65 50

​Idag startar Framtidsverkstad. 27 ungdomar kommer, under tre veckor att arbeta med utmaningar som sju företag har. Under de tre veckorna kommer ungdomarna, som är mellan 16-19 år, att få lära sig att använda sig av en designprocess som gör att de får erfarenhet av att metodiskt arbeta med idégenerering. Den 6 juli presenterar ungdomarna resultaten och en av dem får jobbet att genomföra sin idé.

Läs vidare »

Nu utvecklas Södra Källtorp till en ny, nära och naturskön stadsdel i Västerås

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 14:43 CEST

Byggnadsnämnden väntas ta beslut om antagande av detaljplanen för den nya stadsdelen Södra Källtorp under torsdagens nämndmöte. Södra Källtorp har sin placering centralt i Västerås med angränsning till både Vallby, Råby och Eriksborg. Här planeras för cirka 700 bostäder, ett modernt äldreboende samt trygghetsboenden, en idrottshall och en förskola men även idrottsplats och en park med lekplats.

Kontroll av jordgubbsförsäljare

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 10:08 CEST

Varje sommar säljs jordgubbar i stora mängder runt om i Västerås. Försäljarna finns utanför stormarknader, på parkeringsplatser, på torg och längs landsvägar. Den 24 maj genomfördes en kartläggning av verksamheten av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

– Syftet var att kontrollera varifrån jordgubbarna köps in, om de hanteras och presenteras på rätt sätt, om försäljarna har lagerlokaler i Västerås och om hur avfall som uppstår under försäljningen hanteras, förklarar Ulrika Wahlström, enhetschef på förvaltningen.

Jordgubbarna som såldes kom enligt skyltar och märkning från Belgien och Holland. Ingen försäljare kunde på plats dock redovisa uppgifter för spårbarhet, varifrån jordgubbarna kom ifrån.

– Det är viktigt att våra kommuninvånare inte vilseleds och att de kan lita på att de får de bär som de betalat för, säger Anna Thunell, ordförande i miljö- och konsumentnämnden.

De försäljare som kunde uppge organisationsnummer på plats blev registrerade som livsmedelsföretag hos miljö-och hälsoskyddsförvaltningen och kommer att få årlig kontroll.

Övriga uppmanades at registrera sig efteråt. I kartläggningen deltog även Skatteverket som bland annat kontrollerade om försäljarna hade godkänt kassaregister.

Totalt kontrollerades 9 försäljningsställen.

En ytterligare kontroll planeras till den 19 juni, då spårbarheten på de svenska bären kommer att kontrolleras. Även vid det tillfället kommer Skatteverket att vara med.

För mer information

Ulrika Wahlström, enhetschef, 021-39 13 22

Läs vidare »

Västerås satsar en miljon på lagning av potthål

Nyheter   •   Jun 08, 2018 14:14 CEST

​Västerås stad satsar en miljon kronor extra på att laga potthål i år. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade i veckan att satsa 1 miljon 70 000 kronor ur driftbudgeten till potthålslagning. 870 000 kronor ska användas till att laga potthål på huvudvägnätet och 200 000 kronor till att laga sprickor och andra skador på huvudvägnätet för gång- och cykelväg.

Många äldre i Västerås drabbas av värmeböljan

Nyheter   •   Maj 31, 2018 15:19 CEST

Den senaste tidens värmebölja har lett till mycket höga temperaturer. Det har gjort att medicinakuten fått ta emot många äldre personer som varit uttorkade. Stadens utförare inom hemtjänst, hemsjukvård, äldreboenden, boenden för personer med funktionsnedsättning och daglig verksamhet har fått den uppdaterade handlingsplanen för värmebölja. I checklistan står bland annat att omvårdnad bör prioriteras. I stället för att städa och tvätta är det viktigt att se till att de gamla och sjuka får i sig vätska.


Det är också viktigt att anhöriga ser till att gamla och sjuka får i sig rikligt med vätska.

Västerås stad har haft handlingsplan för värmebölja sedan 2015. Vi har nu uppdaterat och utvecklat den. Vi har dessutom utvecklat organisationen sedan förra årets övning värmebölja.

Västerås stad följer utvecklingen noga tillsammans med våra utförare.

Kontaktperson:

Ann Östling
Strateg
Sociala nämndernas förvaltning
021-39 15 44

​Den senaste tidens värmebölja har gjort att medicinakuten på Västmanlands sjukhus fått ta emot många äldre personer som varit uttorkade. Västerås stad har uppdaterat sin handlingsplan för värmebölja och informerat stadens utförare inom bland annat hemtjänst, hemsjukvård, och äldreboenden. I checklistan står bland annat att de gamla och sjuka får i sig vätska.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Byggnadsnämnden på tur

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2018 20:42 CEST

Byggnadsnämnden har återkommande gemensamma rundturer för att få en samlad bild av utvecklingen i kommunen. Rutten planeras efter pågående och planerade projekt i Västerås. Onsdagen den 30 maj ägnas hela förmiddagen, innan nämndens möte, åt detta.

Byggnadsnämnden kommer att tillsammans med delar av stadsbyggnadsförvaltningen att titta på kvarteret Hagbard vid kyrkbacken och Stora torget för att sedan fortsätta till Långängarna, Erikslund, Sätra och Nordanby.

Mellan cirka 10.50 och 11.20 promenerar man på Öster Mälarstrand från Lasse Färnlöfs plats till Kajstaden och Kokpunkten. Pressträff hålls denna gång på restaurang Kajplats 9 klockan 12.15.

Välkommen på pressträff onsdagen den 30 maj 12.15, Kajplats 9.

Vänligen anmäl dig till: elin.gothe.nord@vasteras.se senast 30 maj 11.00.

Byggnadsnämndens möte börjar klockan 13.00 i sal A491 i Stadshuset i Västerås.

Inbjudna politiker på pressträffen är:

Lars Kallsäby
Ordförande byggnadsnämnden

Staffan Jansson
Förste vice ordförande byggnadsnämnden

Claes Kugelberg
Andre vice ordförande byggnadsnämnden

För mer information:
Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59 carl.arno@vasteras.se

Byggnadsnämnden har återkommande gemensamma rundturer för att få en samlad bild av utvecklingen i kommunen. Rutten planeras efter pågående och planerade projekt i Västerås. Onsdagen den 30 maj ägnas hela förmiddagen, innan nämndens möte, åt detta.

Läs vidare »

Kampanj mot tvångsgifte och utbildning om könsstympning

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 15:21 CEST

Sommarlovet närmar sig och då ökar risken för att barn kan komma att giftas bort då de reser till sina hemländer. Därför genomför Västerås stad tillsammans med Länsstyrelsen Västmanland en informationskampanj som riktar sig till de som i sitt yrke möter barn i riskzonen. Kampanjen vill också nå ungdomar med information om vart man kan vända sig om man känner oro för sig själv eller en kompis.

Kampanjen kommer att pågå hela sommaren här i Västerås och är en del i en nationell satsning. Länsstyrelsen har tagit fram en kort film och affischer som belyser hedersproblematiken och berättar vad kompisar kan göra för varandra. Både film och affischer är tänkta att användas på skolor, fritidsgårdar och andra platser där ungdomar ofta rör sig. Filmen kommer att spridas i sociala medier med hashtaggen #jagbestämmersjälv.

Utbildningsdag om hedersvåld och könsstympning
Fredag den 25 maj får 200 medarbetare inom skola och socialtjänst en hel utbildningsdag om hedersvåld och könstympning. Syftet med dagen är att öka personalens kunskap och förmåga att upptäcka våld i hederns namn. Utbildningsdagen hålls på Kyrkbacksgården.

- Med informationskampanjen och utbildningsdagen vill vi stärka de yrkesgrupper i Västerås stad som möter ungdomar som riskerar att utsättas för hedervåld under sommaren, säger Carl-Johan Olofsgård som är Västerås stads samordnare mot våld i nära relationer. Det krävs mod att våga agera när man misstänker att något inte står rätt till. Därför är det så viktigt att vi uppmärksammar och pratar om hedersrelaterat våld, avslutar Carl-Johan.


För mer information
Carl-Johan Olofsgård
Västerås stads samordnare mot våld i nära relationer
Telefon: 021-39 85 78
e-post: carl.johan.olofsgard@vasteras.se

Issis Melin
Skolkurator och HRV-ansvarig i Västerås stad
Telefon: 021-39 11 76
e-post: issis.melin@vasteras.se

Kampanjmaterialet ”att vara orolig för en kompis” finns att hämta på webbplatsen hedersförtryck.se

Länk till affischer och film

Sommarlovet närmar sig och då ökar risken för att barn kan komma att giftas bort då de reser till sina hemländer. Därför genomför Västerås stad tillsammans med Länsstyrelsen Västmanland en informationskampanj som riktar sig till de som i sitt yrke möter barn i riskzonen. Kampanjen vill också nå ungdomar med information om vart man kan vända sig om man känner oro för sig själv eller en kompis.

Läs vidare »

Om Västerås stad

Adress

 • Västerås stad
 • Stadshuset, Fiskartorgsentrén
 • 721 87 Västerås
 • Vår hemsida