Åldersgräns följs inte på flera solarier

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2019 08:44 CET

Sedan 1 september 2018 är det förbjudet att yrkesmässigt låta en person under 18 år sola solarium. Fem solarier i Västerås bryter mot förbudet.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde tillsyn på elva solarier i Västerås under två dagar i januari och februari 2019. Syftet med tillsynen var att följa upp den nya Strålskyddslagen som infördes i september 2018.

– Vi informerade solarierna redan under våren 2018 innan lagen infördes om att det skulle komma nya regler. Så syftet med vår tillsyn var att se om solarierna följde lagen, särskilt den nya åldersgränsen som inte funnits tidigare, säger Sara Welin, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

– På fem solarier som vi kontrollerade går det att sola fast man är under 18 år. Det var obemannade solarier som i princip innebär att man ibland bara kan gå in, betala och börja sola utan någon kontroll, forsätter Sara Welin.

Det var också möjligt att logga in med någon annan persons bank-id eller att man endast behöver legitimera sig för att komma in i lokalen, inte för själva köpet och solningen.

– Lagen riktar sig till verksamhetsutövaren, den som driver solariet. Det innebär att den som erbjuder kosmetiskt solarium till allmänheten ska förvissa sig om att den som solar är över 18 år och att det finns tydliga skyltar om åldersgränsen, förklarar Sara Welin vidare.

Bakgrunden till den nya lagen är att det finns ett bevisat samband mellan exponering för UV-strålning och risken för hudcancer. Hudcancer är den cancerform som ökar mest i Sverige och barn är särskilt känsliga för strålning.

Den verksamhetsutövare som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Barn får dock fortfarande sola solarium om det är i medicinskt syfte eller om det sker privat, till exempel hemma.

För mer information

Sara Welin, miljö- och hälsoskyddsinspektör 021-39 16 39

Läs vidare »

Ett lyft för Vasagatan!

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2019 14:15 CET

Under våren och sommaren förbättrar vi Vasagatan. Det är cirka 150 meter mitt i city som får nya trottoarer, sidoområden samt ny asfalt på gatan. Området börjar vid korsningen Vasagatan och Hantverkargatan och fortsätter en bit förbi korsningen vid Smedjegatan. När allt är klart kommer vi bland annat ha säkrat den fortsatta driften av markvärmen. Det blir ett tillgängligare och snyggare city.

Samtidigt beslut om detaljplan och bygglov i samma område – kan snabba på byggandet av bostäder

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2019 10:45 CET

På byggnadsnämndens möte 14 februari väntas beslut om en detaljplan och ett godkännande av bygglov i samma område. Det kan snabba på byggandet av cirka 40 nya bostäder.

- Det är fullt möjligt att göra på det här viset på samma möte och det kan vara smidigt om det är bråttom, säger Lars Kallsäby, byggnadsnämndens ordförande.

På mötet i morgon väntas beslut om att anta en detaljplan på Vallby, Västerås. Detaljplanen gäller del av Västerås 4:86 och del av Skerike-Tibble 3:21.
Planen handlar om att komplettera och avsluta byggandet av nya bostäder längs Skerikesvägen i anslutning mot Norrleden. Området får fler radhus och radhusliknande lägenheter, i likhet med de bostäder som tidigare byggts i etapper på Älvkullen. Planen gör det också möjligt att bygga småhus eller radhus i kvarteret närmast Norrleden. Förslaget innehåller totalt cirka 40 bostäder.

På samma möte väntas nämnden även godkänna bygglov för två flerbostadshus i just detta område. Det visar att det är möjligt med en parallell process där vi jobbar med bygglovet samtidigt som detaljplanen slutförs. Man får dock inte börja bygga innan detaljplanen har vunnit laga kraft, och det gör den några veckor efter antagandet om den inte överklagas.

     - Vi har tidigare gjort på liknande sätt på andra platser. Det kan snabba på byggandet utan att vi tummar på kvalitén, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Byggnadsnämndens möte börjar klockan 13.00 i sal A491 i Stadshuset i Västerås.

Välkommen att närvara på nämndens öppna del.

Mer information:

Lars Kallsäby, byggnadsnämndensordförande, telefon: 073-655 50 83.
Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59 e-post: carl.arno@vasteras.se

På byggnadsnämndens möte 14 februari väntas beslut om en detaljplan och ett godkännande av bygglov i samma område. Det kan snabba på byggandet av cirka 40 nya bostäder.

Läs vidare »

Invigning av Widénska gymnasiets nya lokaler den 15 februari

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2019 07:00 CET

På fredag 15 februari mellan klockan 14.00-16.00 invigs Widénska gymnasiets nya lokaler på Vasagatan 56. Vi vill hälsa representanter för media varmt välkomna till invigningen. Invigningen kommer att gå att ha idrottstema, vilket passar bra för en skola som nationellt godkänd idrottsutbildning i sju sporter. Eleverna på Widénska ges alla förutsättningar för att kombinera studier och idrott.

Dags att tycka till om sopsaltning

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2019 13:24 CET

Den här veckan börjar utvärderingen av sopsaltningen. Då får medborgare tycka till om sopsaltningen som pågått under tre år på cirka 2,5 mil av gång- och cykelvägnätet. Onsdag den 13 februari kl 07-10 står personal från teknik- och fastighetsförvaltningen på tre ställen och delar ut enkäter och bjuda på fika. På onsdag öppnar vi också en länk på vasteras.se så att man kan svara digitalt.

Rehabilitering i hemmet gör att fler klarar sig själva

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2019 08:48 CET

I drygt ett år har ett projekt om intensiv hemrehabilitering (IHR) pågått i Västerås stad. Personer som har drabbats av en ny sjukdom eller skada har fått rehabilitering i sin hem- och närmiljö. Resultatet visar att många har blivit mer självständiga. Nu omvandlas projektet till permanent verksamhet i åtminstone två år.

Första spadtaget parkeringshuset Dockan

Pressmeddelanden   •   Feb 04, 2019 11:28 CET

​Nu är det dags att bygga det andra kommunala parkeringshuset på kort tid i bostadsområdet Öster Mälarstrand. Det nya parkeringshuset kommer att heta Dockan. Antalet parkeringsplatser blir cirka 445. Välkomna till det första spadtaget. Tid: Tisdag den 5 februari kl 10. Plats: Öster Mälarstrands allé – Poseidongatan.

Fortsatt stabil ekonomi i Västerås stad

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2019 07:30 CET

2018 års resultat för Västerås stad visar preliminärt på ett överskott om 344,1 mnkr. Det framgår av den bokslutskommuniké som presenterades för kommunstyrelsen på onsdagen.

-Västerås har en stark ekonomi som tryggar fortsatta satsningar i skola ochäldreomsorg. Överskott behövs för att finansiera de stora investeringar vi står inför, säger Anders Teljebäck (S) kommunstyrelsens ordförande.

I resultatet ingår reavinster med 200,1 mnkr (tomträtter o fastigheter 186,6 mnkr och kapitalvinster 13,5 mnkr), överskott från exploateringsverksamheten 116,2 mnkr samt en avsättning till miljöskulder i hamnen 84,8 mnkr.

--Överskottet om 344 mnkr innebär att vi stärker ekonomin, men det finns utmaningar med bland annat underskott inom individ- och familjeomsorgen. Det är viktigt att ha ordning och reda i ekonomin för att klara utmaningarna framåt, säger Anette Ömossa, ekonomidirektör Västerås stad.

Resultatet är exklusive reavinster, exploatering och avsättning till miljöskuld och andra jämförelsestörande poster är 82 mnkr (1 % av skatteintäkterna). Budgeterat resultat uppgår till 150 mnkr (1,9 % av skatteintäkterna). En bidragande orsak till budgetavvikelsen är underskottet inom individ- och familjenämnden på 96 mnkr.

Notera att resultaten är preliminära och att de inte har styrelsebehandlats.

För mer information:

Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande 021-39 12 62

Anette Ömossa, ekonomidirektör Västerås stad 021-39 00 17

Bokslutskommunikén hittar du på vasteras.se.

https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/kommunfakta/ekonomi-och-budget.html

2018 års resultat för Västerås stad visar preliminärt på ett överskott om 344,1 mnkr. Det framgår av den bokslutskommuniké som presenterats för kommunstyrelsen. -Västerås har en stark ekonomi som tryggar fortsatta satsningar i skola och äldreomsorg. Överskott behövs för att finansiera de stora investeringar vi står inför, säger Anders Teljebäck (S) kommunstyrelsens ordförande.

Läs vidare »

Ny gruppbostad med särskild service för vuxna invigs på Öster Mälarstrand

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2019 14:39 CET

På fredagen den 8 februari invigs en ny så kallad gruppbostad, vilket är en bostad med särskild service för vuxna. Gruppbostaden inryms i en nyproducerad fastighet på vackra Öster Mälarstrand. Media hälsas välkomna att vara med.

Niclas Lindberg blir ny kulturchef i Västerås stad

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2019 10:39 CET

Det blir Niclas Lindberg som blir Västerås stads kulturchef från och med den 1 februari 2019. Västerås stad har en väl beprövad rekryteringsprocess för chefer. De tre grupperna i processen – styrgrupp, medarbetargrupp och facklig grupp – var helt eniga och förordade alla Niclas som kulturchef då han perfekt motsvarar den kravprofil som var uppsatt för tjänsten.

Om Västerås stad

Adress

  • Västerås stad
  • Stadshuset, Fiskartorgsentrén
  • 721 87 Västerås
  • Vår hemsida