Pressinbjudan: Första spadtaget för Brandthovda förskola

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2019 15:51 CEST

Västerås stad bygger en ny konceptförskola på Järnåldersgatan på Brandthovda– nu är det dags för ett första spadtag! Tisdag 15 oktober sätter barn från Brandthovda och Sundinska Vretens förskolor spaden i marken till sin nya förskola – Brandthovda förskola.

Kom och träffa västeråsare som träffar Musikhjälpen

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2019 16:16 CEST

Ni har säkert inte missat inte att det imorgon 10/10 finns chans att träffa västeråsare som träffar Musikhjälpens medarbetare. Tiden är 18.30-19.30, platsen ACC.

Personer över 90 år ska lättare få plats på servicehus

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2019 11:20 CEST

Den 27 augusti fattade äldrenämnden beslut om att avsätta 15 lägenheter åt personer som är 90 år och äldre, utan att biståndsbeslut krävs. Det betyder att personer som har fyllt 90 år och är skrivna i Västerås kan ställa sig i kö för en hyreslägenhet. Lägenheterna kommer att vara fördelade på samtliga servicehus i Västerås med undantag av Parkgården i Tillberga, Oxbacken och Herrgärdet.

De aktuella lägenheterna är vanliga hyresrätter i servicehus. Det betyder att de boende inte har tillgång till riktigt samma service som de som bor i servicehus på biståndsbeslut, till exempel personal dygnet runt. Behöver den boende hemtjänstinsatser ansöker man om det via Västerås stads biståndsenhet. Hemtjänstinsatserna utförs då av personalen på det servicehus man bor på.

"Nu låter vi västeråsare som är 90 år och äldre flytta in på lediga servicehusplatser utan biståndsbeslut. I Västerås har det under flera år varit överskott på servicehusplatser samtidigt som två av tre har fått avslag på sin ansökan om plats. Därför har äldrenämnden fattat detta beslut." Det säger Bengt-Åke Nilsson (L), ordförande i äldrenämnden. Och vi förbereder fler åtgärder för att fler ska kunna flytta in på servicehus, framhåller Bengt-Åke Nilsson.

Kön är i turordning utifrån anmälningsdatum och baseras inte på behov. Förutsättningar för att få en hyreslägenhet i servicehus är att alla i hushållet är 90 år eller äldre och skrivna i Västerås.

Intresseanmälan för en av dessa lägenheter görs genom att registrera sig hos Bostad Västerås, på bostadvasteras.se. Det går också bra att kontakta Bostad Västerås på telefon 021-17 19 50, eller besöka dem på Stora gatan 38. 

Kontakt vid frågor

Erika Barreby, strateg på vård- och omsorgsförvaltningen

Telefon: 021-39 18 38, erika.barreby@vasteras.se

Bengt-Åke Nilsson, ordförande äldrenämnden

Telefon: 021-39 13 99, bengt.ake.nilsson@vasteras.se

Äldrenämnden har beslutat att personer som är över 90 år, och skrivna i Västerås, ska kunna ställa sig i kö för en hyreslägenhet i servicehus. För att få en sådan lägenhet behövs inte ett biståndsbeslut utan den som vill kan ställa sig i kö. Det finns totalt 15 hyreslägenheter i servicehus.

Läs vidare »

Första spadtaget för ombyggnaden av Viktor Larssons plats

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2019 13:39 CEST

Måndagen den 7 oktober kl 12.30 startar ombyggnaden av Viktor Larssons plats framför Växhuset med ett symboliskt första spadtag. Den slitna ytan framför den 100 år gamla byggnaden kommer att byggas om helt och hållet. Den ska bli en inbjudande och tillgänglig mötesplats öppen för alla med lekplats, sittytor, en utomhusscen och effektbelysning.

Vi firar 100 år av demokratiska segrar

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2019 08:00 CEST

I år är det hundra år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige och trettio år sedan som det blev allmän och lika rösträtt. Vägen fram till dess var lång och mötte många hinder. I mars 1919 kunde kvinnor rösta för första gången på allmänna och lika villkor i stadsfullmäktige i Västerås. Vi kommer under oktober och november att uppmärksamma hundraårsjubileet och hur viktigt det är att värna demokratin.

Pressinbjudan: Detaljplan för Kopparlunden och Kristiansborgsskolan samt granskning för Skiljebo

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2019 09:57 CEST

På torsdagens möte väntas byggnadsnämnden ta beslut om att skicka den tredje detaljplanen för Kopparlunden, Kopparlunden Syd, på samråd.

Pressinbjudan: Välkommen på invigning av Västerås nya brygghäng på Öster Mälarstrand

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2019 16:36 CEST

Lördag 28 september kl. 11.00 inviger vi Västerås nya brygga. En stor trädäcksyta vid vattnet intill nybyggda Kajstaden och Steam hotel/Kokpunkten. Kom och häng med oss!

120 av 500 nya lägenheter i äldreboenden ska byggas på Södra Källtorp.

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2019 15:48 CEST

Västerås stad har, som de flesta andra kommuner, en demografi som visar att vi kommer att bli många fler äldre i vårt samhälle. Staden behöver därför se till att det byggs många bra bostäder, både på den ordinarie bostadsmarknaden men också särskilt anpassade äldreboenden för de personer som har stort behov av stöd och omvårdad.

Det finns behov av cirka 500 nya lägenheter inom äldreboenden fram till 2030. Det finns en bra planering för att möta detta, bland annat genom 120 lägenheter på Södra Källtorps äldreboende och 90 lägenheter på Öster Mälarstrands äldreboende. 

Västerås stad har tagit fram ett gediget funktionsprogram som ska underlätta planering och byggprocess vid ny- och ombyggnation av äldreboenden. Funktionsprogrammet gör Västerås stad till en bättre beställare av byggnationer. Programmet omfattar allt från planlösning och boendemiljö till mer tekniska parametrar som inomhusklimat och tekniska installationer som fiber och wifi. Det säkerställer också att våra byggnationer lutar sig mot beprövad forskning och erfarenhet, att vi tar lärdom av våra egna, och andra kommuners, tidigare byggnationer. Och slutligen möjliggör programmet att Västerås stads nybyggda äldreboenden håller över tid och fungerar lika bra oavsett fastighetsägare eller utförare av vård och omsorg.

Ny byggs Södra Källtorp

Södra Källtorp blir ett äldreboende som kommunen ansvarar för. Boendet blir anpassat för äldre med stort behov av stöd och omvårdnad, och det krävs ett beslut om bistånd för att kunna flytta hit.

I samma kvarter byggs också ett trygghetsboende som kommer att ägas av Hemsö. Det boendet vänder sig till personer över 65 år och kommer att finnas på den ordinarie bostadsmarknaden. Det betyder att man står i bostadskö för att kunna flytta till trygghetsboendet, det kräver inget beslut om bistånd.

Första spadtaget på Södra Källtorp

Hemsö bjuder tillsammans med Västerås stad in till första spadtaget för nybyggnationen av ett äldreboende i Södra Källtorp, Västerås onsdagen den 25 september 2019.

Datum:  onsdag 25 september 2019

Tid:        klockan 11.00

Plats:    Vallbyleden 13, vid Wenströmska IP i Västerås

Kort fakta om Södra Källtorps äldreboende:

 • Ett nytt äldreboende med 120 lägenheter fördelade på 12 mindre enheter
 • Äldreboendet på södra Källtorp ska vara klart i maj 2021
 • Goda förutsättningar för en bra boende- och arbetsmiljö genom teknik i framkant. Exempel är installation av taklyftar samt höj- och sänkbara toalettstolar och handfat.
 • Planlösning och färgsättning har anpassats för att de boende lättare ska kunna hitta i huset, det skapar också en god boendemiljö och förenklar för de boende.
 • Ett tillagningskök, med en restaurangdel öppen för allmänheten, kommer att finnas.
 • Reservkraft för större motståndskraft i händelse av kris.
 • Bra planlösningar för att möjliggöra en god driftekonomi.

Kontakt:

Helena Duske
Boendestrateg
Vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 021-39 13 69

Mail: helena.duske@vasteras.se

Helena Duske finns på plats på spadtaget 25 september.

Det finns behov av cirka 500 nya lägenheter inom äldreboenden fram till 2030. Nu byggs ett nytt äldreboende på Södra Källtorp, med 120 lägenheter fördelade på 12 mindre enheter. Boendet blir anpassat för äldre med stort behov av stöd och omvårdnad och ska vara klart i maj 2021.

Läs vidare »

Nedslående resultat vid kontrollköp av receptfria läkemedel

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2019 14:01 CEST

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen genomförde nyligen kontrollköp av receptfria läkemedel i 42 butiker i Västerås. Nästan hälften av försäljarna frågade inte efter legitimation när en yngre konsument ville köpa receptfritt läkemedel.

Kontrollköpen gjordes av en person som fyllt 18 år men som kan uppfattas som yngre. Syftet med kontrollköpet var att testa om det går att köpa receptfria läkemedel utan att bli ombedd att visa legitimation. Läkemedlen är bland annat receptfria värktabletter, allergimedicin och nässpray.

Enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel får dessa inte säljas till någon under 18 år och den som säljer måste förvissa sig om att kunden har uppnått rätt ålder.

– Vi gjorde kontrollköp på totalt 42 olika försäljningsställen i Västerås. Det var både stora aktörer och mindre kvartersbutiker. Vår kontrollant kunde köpa läkemedel från 19 butiker utan att behöva visa legitimation, vilket vi tycker är ett dåligt resultat. Vi såg ingen skillnad mellan stora affärskedjor eller små aktörer. Alla är representerade, säger Annelie Collander på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Alla butiker fick information om syftet direkt efter kontrollköpet. Och i de butiker som sålt läkemedel gjordes ett återköp. Förvaltningen kommer att göra uppföljande kontrollbesök hos de butiker som inte frågade efter legitimation.

– Syftet med kontrollköp är att kontrollera om verksamheten har en fungerande egenkontroll. Det är en metod som ska hjälpa till att förbättra rutinerna för ålderskontroll i butikerna, förklarar Malin Axelsson på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Att sälja receptfria läkemedel till någon som är under 18 år är straffbart. Det är alltid den som lämnar ut varan som är personligen ansvarig för att inte någon under 18 år köper läkemedel. Man kan dömas till böter eller fängelse upp till sex månader.


För mer information
Annelie Collander, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 021-39 21 42
Malin Axelsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 021- 39 00 42

Läs vidare »

Klart för vinterbelysning i Västerås

Nyheter   •   Sep 23, 2019 13:18 CEST

Det blir belysning längs Vasagatan även den här vintern.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade förra veckan att handla upp ny belysning som ska ersätta den som togs bort i samband med renoveringen av Vasagatan.

Vinterbelysningen i Västerås centrum har under flera år varit ett mycket uppskattat inslag i gatubilden. Elledningarna i träden längs Vasagatan har varit fast monterade och när gatan renoverades under våren och sommaren sågades ett tiotal träd ner med ledningarna i.

Genom att handla upp ny belysning ska den nya Vasagatan även få ny vinterbelysning.

Sammanlagt väntas belysningen kosta 2,3 miljoner kronor.

-Genom att köpa in ny belysning till den nyrenoverade gatan blir det här ett riktigt lyft för Vasagatan, säger tekniska nämndens ordförande, Anna Thunell i en kommentar.

För mer information

Anna Thunell                         Hans Näslund

Ordförande                           Förvaltningsdirektör
Tekniska nämnden              Teknik- och fastighetsförvaltningen
021-39 13 94                         021-39 16 60

​Det blir belysning längs Vasagatan även den här vintern. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade förra veckan att handla upp ny belysning som ska ersätta den som togs bort i samband med renoveringen av Vasagatan.

Läs vidare »

Om Västerås stad

Adress

 • Västerås stad
 • Stadshuset, Fiskartorgsentrén
 • 721 87 Västerås
 • Vår hemsida