Gå direkt till innehåll
Psykisk ohälsa –ett ämne för genforskningen eller en politisk fråga?

Pressmeddelande -

Psykisk ohälsa –ett ämne för genforskningen eller en politisk fråga?

Dagligen får vi larmrapporter om ungdomars ohälsa. Följderna kostar samhället miljarder eftersom de ofta resulterar i ökat drogmissbruk, alkoholism och kriminalitet. Men finns det andra faktorer som är avgörande för att minska ohälsan bland ungdomar? Vilka samband finns det mellan miljö och arvsanlag? Kent Nilsson, med. dr och sociolog som arbetar på Centrum för klinisk forskning i Västerås, menar att vikten av att tänka i ett långt perspektiv är en nyckelfaktor för ett hållbart samhälle. Allt handlar inte bara om pengar och resurser utan lika mycket om att ha kunskap för att fördela resurserna på rätt sätt. – Den gamla frågan om huruvida kriminalitet och alkoholism beror på arv eller miljö bör läggas åt sidan, säger han. Svaret är både och, vilket vi borde börja agera utifrån. Kunskapen om gener kan ge möjlighet att skapa rätt förutsättningar. 2006 kom Kent Nilsson med sin doktorsavhandling som förklarar sambandet mellan gener och ungdomsproblem. Tillsammans med sitt forskningsteam har han undersökt både psykosociala och biologiska faktorer. Genom undersökningen kunde Kent Nilsson bekräfta tidigare studier som visar ett klart samband mellan arvsanlag och ogynnsamma hemförhållanden för de ungdomar som löper större risk för att bli kriminella eller missbrukare. En kort variant av den så kallade MAO-A-genen och otrygga familjeförhållanden ger ökad risk för unga män att få alkoholrelaterade problem. När det gäller kvinnor är det istället den långa varianten av genen i kombination med otrygga förhållanden som höjer risken. Det innebär att den variant av genen som är en riskfaktor för flickor är skyddande för pojkar och tvärtom. Ett intressant resultat av undersökningen var dessutom att om uppväxtmiljön var trygg fanns det ingen ökad förekomst av problematiskt beteende, även om man bar på riskgenen. Kent Nilsson är en av talarna på Envisions 07 och kommer att tala om psykisk ohälsa bland ungdomar samt om sambandet mellan gener och uppväxtmiljö. För frågor, kontakta Linda Jöfelt, Easy Conference 0709-545437 Linda.jofelt@easyconf.com Envisions 07 hålls på Aros Congresscenter i Västerås den 22-23 november och arrangeras av Västerås stad, Landstinget Västmanland och Länsstyrelsen Västmanlands län. Medarrangörer är Miljödepartementet, IVL, Nutek, SKL, Mälardalens högskola Boverket och Folkhälsoinstitutet.

Ämnen

Regioner

Relaterade event

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås