Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Antalet anmälda stölder av skoldatorer har minskat

Antalet anmälda stölder av skoldatorer i Västerås stad har minskat med över hälften under perioden 1 augusti 2015–30 april 2016 jämfört med samma period läsåret 2014/2015. Det visar statistik från polisen.

– Det här är glädjande siffror som sammanfaller med att Västerås stad och polisen har tagit ett gemensamt krafttag kring dna-märkning för att förebygga brott och förstärka känslan av trygghet. Det har dock gått för kort tid för att vi med säkerhet ska kunna säga att minskningen beror på dna-märkningen, säger Per-Olof Rask, brottsförebyggande samordnare, Västerås stad/Värna Västerås.

Under läsåret 2014/2015 ökade antalet anmälda stölder av skoldatorer i Västerås stad. För att komma tillrätta med stölderna, som skapar otrygghet för elever, föräldrar och skolpersonal, inledde Västerås stad och polisen i lokalpolisområde Västerås i slutet av vårterminen 2015 ett samarbete där kommunens stöldbegärliga egendom dna-märks. Märkningen startade i juli 2015.

– Vi såg att stölderna av skoldatorer blev ett växande brottsproblem. Därför startade vi samarbetet med att märka bland annat skoldatorer med märk-dna. Utgångspunkten för oss är att arbeta lösningsfokuserat med beteendeförändring, säger Per-Olof Rask.

– Samverkan mellan olika samhällsaktörer är en viktig del i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Det är också centralt i det här arbetet, där polisen och Västerås stad gemensamt jobbat med att hitta lösningar för att minska stölderna av skoldatorer. Vi fortsätter nu vår gemensamma satsning och ser över vilka ytterligare åtgärder vi kan arbeta med, säger Rolf Söderberg, kommunpolis i lokalpolisområde Västerås.

Per-Olof Rask poängterar att dna-märkningen är en del av Västerås stads brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

– Vi vill att kunder, förskolebarn, elever, föräldrar och medarbetare ska känna sig trygga. Vi arbetar brottsförebyggande och trygghetsskapande på många olika sätt med fokus på att minska utsattheten för våra elever. Dna-märkningen är en del i att vi nu har tagit ett helhetsgrepp för att komma tillrätta med stölderna av IT-utrustning. Vi arbetar systematiskt och heltäckande med såväl fysisk märkning genom dna- och etikettmärkning av teknisk utrustning som med inbrottslarm och installation av säkerhetskameror, säger Per-Olof Rask.

Vad händer nu?
– Vi kommer att fortsätta märka stöldbegärlig egendom som rutin. Till exempel datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Men även annan teknisk utrustning och inventarier. Utifrån de erfarenheter vi nu har kommer vi att titta på andra användningsområden för märk-dna, säger Per-Olof Rask.

Detta är märk-dna
Märk-dna är en ofarlig vätska som innehåller unika kriminaltekniska koder, som är spårbara för polisen. Koderna lagras i såväl nationella som internationella databaser vilket innebär att polisen snabbt kan spåra stulna föremål vilket gör att ägaren, som blir känd för polisen, har en chans att få tillbaka sina ägodelar.

Så går det till
Dna-märkningen penslas på flera ställen på stöldbegärlig egendom, som till exempel datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Märkningen är genomskinlig och svår att upptäcka med blotta ögat. Polisen har däremot utrustning som gör att godset lätt kan identifieras.

Se statistiken
Du hittar statistiken inklusive analys under Relaterat / Dokument nedan.

För mer information
Per-Olof Rask, brottsförebyggande samordnare, Västerås stad/Värna Västerås, 021-39 25 35, per-olof.rask@vasteras.se
Rolf Söderberg, kommunpolis, lokalpolisområde Västerås, 010-567 55 94, rolf.soderberg@polisen.se (tillgänglig för intervjuer efter lunch 13 juni)

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås