Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny lägesbild över brottsligheten i Västerås kommun presenteras

Västerås stad har tagit fram en lägesbild över brottsligheten i kommunen. En sådan lägesbild är alla kommuner från och med nu skyldiga enligt lag att ta fram. Lägesbilden ska tas fram vartannat år och den ska ligga till grund för en åtgärdsplan.

-Det är bra att vi nu fått den här lägesbilden över brottslighet i Västerås. Den är en bred beskrivning av situationen i Västerås och vi kommer nu att göra fördjupade lägesbilder inom de områden där vi ser att det behövs, säger Staffan Jansson (S) ordförande kommunstyrelsen.

-Lägesbilden visar att ett förebyggande arbete mot narkotika och våldsförebyggande arbete är viktigt. Barn och ungas förutsättningar behöver fortsätta stärkas. De arenor som barn vistas mest på är skolan och nätet och där ska vi rikta vårt fokus. Välfärdsbrott och annan samhällshotande brottslighet behöver också motverkas, säger Joanna Jonasson, strateg stadsledningskontoret Västerås stad.

Västerås stad leder det brottsförebyggande arbetet i Västerås genom Trygghetsrådet, tillsammans med polisen i Västerås. Trygghetsrådet lägger inriktningen och samverkansledningen som består av representanter från Polismyndigheten, Västerås stad, Region Västmanland och Bostads AB Mimer ansvarar för vilka åtgärder som ska genomföras. Det finns en åtgärdsplan idag, kopplad till samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun, och den kommer att revideras utifrån vad lägesbilden visar. Den nya åtgärdsplanen färdigställs under hösten.

Lägesbilden bifogas.

Kontaktpersoner

Staffan Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande

Telefon: 021-39 32 31

Mejl: staffan.jansson@vasteras.se

Joanna Jonasson, strateg stadsledningskontoret

Telefon: 0735 – 97 30 91

Mejl: joanna.jonasson@vasteras.se


Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås