Följ Västerås stad

Pressmeddelanden 2 träffar

Psykisk ohälsa –ett ämne för genforskningen eller en politisk fråga?

Psykisk ohälsa –ett ämne för genforskningen eller en politisk fråga?

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2007 07:50 CEST

Kent Nilsson, med. dr och sociolog arbetar på Centrum för klinisk forskning i Västerås menar på att psykisk ohälsa bland ungdomar går att förebygga om man vet om man har en kort eller lång MAO-A-gen. De pojkar som har en kort variant av denna gen löper större risk för att få alkoholrelaterade problem vid otrygga hemförhållanden. För flickor är det tvärtom.