Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tveksamma närings- och hälsoeffekter i livsmedel

Under tre veckor har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen besökt över 80 butiker och granskat över 800 produkters närings- och hälsopåståenden. Resultatet visar att många av våra vanliga livsmedelsprodukter innehåller tveksamma eller felaktiga påståenden.

I undersökningen har alla typer av butiker, förutom apotek och hälsobutiker, fått besök av förvaltningens inspektörer. Produkter som granskats är bland annat juicer, frukostflingor, nötter, energidrycker, mejeriprodukter, bredbara fetter, fiskprodukter och bröd.

– Vi har tittat på hur produkten presenterats på förpackningen. Om de närings- och hälsopåståenden som står på förpackningen verkligen stämmer med innehållet. Tyvärr är det vanligt med felaktiga och inte tillåtna närings- och hälsopåståenden, säger Andreas Berg Mörén, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Västerås stad.

Det finns EU-gemensamma regler för hur livsmedel får märkas. Reglerna ska se till att informationen är rätt och tydlig för konsumenten. Märkningen får heller inte lura konsumenten eller påstå saker om livsmedlet som inte är vetenskapligt bevisat.

– Man får till exempel inte påstå hur mycket och snabbt man kan gå ner i vikt eller att hälsan påverkas negativt om man inte konsumerar livsmedlet, säger Björn Sjölund, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Västerås stad.

Syftet med undersökningen har varit dels att kompetensutbilda förvaltningens inspektörer i ämnet, dels få en överblick över ett område i märkningen där det finns ett ökat intresse för producenterna att marknadsföra sig och som konsumenterna är intresserade av.   

– Vi tycker det är viktigt att lyfta frågan och göra handlarna och konsumenterna medvetna om detta. Det finns många svenska eller skandinaviska produkter som har tveksamma eller felaktiga närings- och hälsopåståenden. Det verkar dock vara mindre vanligt med den här sortens fel på till exempel sydeuropeiska produkter, säger Andreas Berg Mörén. 

För mer information:
Andreas Berg Mörén, miljö- och hälsoinspektör, 021-39 13 44
Björn Sjölund, miljö- och hälsoinspektör, 021-39 13 12

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås