Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Trygghetsrådet informerar om kommande brottsförebyggande insatser

Fredag 2 juni klockan 14:30 är media välkomna till kommunfullmäktigesalen i stadshuset för att få information om vilka kommande insatser Trygghetsrådet har på gång i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Västerås.

Det handlar till exempel om insatser för att minska insocialisering och nyrekrytering till kriminella nätverk och om hur man ska kunna öka inskrivningsgraden i förskolan i vissa områden i Västerås.

Staffan Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande i Västerås och Lars Jansson, lokalpolisområdeschef Västerås, finns på plats för att svara på frågor.

Trygghetsrådet är ett av de samverkansforum som Västerås stad och lokalpolisområde Västerås använder sig av. På fredagen träffas Trygghetsrådet och i samband med det, klockan 14:30 är medias representanter välkomna för att ställa frågor.

Tid: 14:30

Plats: Kommunfullmäktigesalen

Mer om Trygghetsrådet

https://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/trygg-och-saker/trygghetsradet.html

Kontakt:

Per-Inge Hellman, enhetschef stadsledningskontoret Västerås stad

021-393333

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås