Gå direkt till innehåll
Positiv miljödom för utbyggnad av Västerås och Köpings hamnar

Pressmeddelande -

Positiv miljödom för utbyggnad av Västerås och Köpings hamnar

Det glädjer oss att utslaget i Mark- och miljödomstolen är positivt. Det betyder att vi kan arbeta vidare i Mälarprojektet och utveckla hamnarna i Västerås och Köping, säger Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande i Västerås stad.

Mark- och miljödomstolen har beviljat Västerås stad och Köpings kommun att muddra i respektive hamn samt behandla muddermassorna. Arbetet genomförs för att öka säkerheten för lastfartyg på Mälaren samt för att kunna ta emot större lastfartyg med större godsvolym. På land förstärks kajerna och får nya spåranslutningar.

– Vi ser det som nödvändigt för att kunna behålla och få fler företagsetableringar. Ökad sjöfart är mer klimatsmart och ett miljösäkrare alternativ, säger Anders Teljebäck.

– Hamnarnas betydelse är redan idag stor för kommunerna och regionen. I och med det positiva beslutet från Mark- och miljödomstolen kan vi nu fortsätta utvecklingen, säger Elizabeth Salomonsson kommunstyrelsens ordförande i Köpings kommun. Hon fortsätter:

– Det här är en satsning för framtiden och främjar näringsliv och invånare i vår region. Genom sjöfarten kan mer gods transporteras till våra hamnar på ett mer klimatsmart sätt, avslutar Elizabeth Salomonsson.

Muddringsarbetena i Mälaren kommer att genomföras under hösten 2019. Hamnprojektets första fas beräknas vara klart 2020. Förberedelserna för investeringarna (projekteringen) delfinansieras av EU genom fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF, med totalt cirka 26 miljoner kronor, för hamnarna i Västerås och Köping.Mer information
Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande (S) Västerås, 021-39 87 19Elizabeth Salomonsson, kommunstyrelsens ordförande (S) Köping, 0221-251 42 Patrizia Strandman, samhällsbyggnadsstrateg Västerås stad, 021-39 24 54
Isabell Lindgren Stoor, projektchef Västerås stad, 0702- 90 61 25
Christer Nordling, teknisk chef, Köpings kommun, 0221-251 44Fakta
EU och Sverige vill öka godstransporterna i sjöfarten för att minska trängseln på vägar och järnvägar samt klimatutsläppen. Därför genomförs nu Sveriges största sjöfartsprojekt någonsin. Sverige vill använda hamnarna i Västerås och Köping för att öka godstransporterna på Mälaren. För att det ska vara möjligt behöver hamnarna rustas och utvecklas. Satsningen lyfter hela Mälardalens näringsliv och arbetsmarknad och ger nya möjligheter till arbete, pendling och företagsetablering.

Västerås och Köpings hamnar är en del i Mälarprojektet som drivs av Sjöfartsverket. I Mälarprojektet ingår fler delar – Södertälje sluss/kanal, Mälarfarleden samt Hjulstabron. Samarbete sker med Sjöfartsverket, Trafikverket och Region Västmanland, vilket innebär ett gemensamt arbete för säkerhet samt större fartyg, Mälarmax 2023 - ett fartyg =22 tåg =1000 lastbilar.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås