Gå direkt till innehåll
I augusti startade förstudien inför ett kommande treårigt projekt om hur dialogen med invånarna kan utvecklas. Då var en delegation från Jinan på besök i Västerås. På lördag åker representanter från Västerås till Kina.
I augusti startade förstudien inför ett kommande treårigt projekt om hur dialogen med invånarna kan utvecklas. Då var en delegation från Jinan på besök i Västerås. På lördag åker representanter från Västerås till Kina.

Pressmeddelande -

Planerad fortsättning på fruktbart samarbete med Kina

Sedan 2015 har Västerås stad samarbetat med kinesiska Jinan i olika projekt. Staden har beviljats nästan 2,7 miljoner kronor i stöd från Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD). ICLD:s verksamhet finansieras i sin tur av SIDA. Samarbetet handlar om att utveckla invånardialogen och bidraget har täckt kostnaderna för projektgrupp, styrgrupp och förstudie för att bredda samarbetet.

Nu närmar sig de treåriga projekten sitt slut och på lördag 28 oktober åker styrgruppen för partnerskapet till Jinan.

-Det har varit ett mycket bra samarbete mellan våra städer. Förutom själva projekten, möjliggör sådant här utbyte också skapandet av värdefulla kontaktvägar till exempel mellan städer i Kina och Västerås näringsliv. Viktiga kontakter som kan vara värdefulla både nu och i framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S).

-Efter den här resan planerar vi att söka ytterligare bidrag från ICLD för ett fortsatt samarbete, med fortsatt inriktning på invånardialog, men med fokus på kontaktcenter och deras ärendeprocess, berättar Charlotta Filling, internationell strateg i Västerås stad.

Vill utveckla kontaktcentren

Från Västerås åker nio personer till Jinan, bland annat kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) och oppositionsrådet Elisabeth Unell (M). Dessutom ingår representanter från Västerås stads kontaktcenter. Syftet är att fortsätta förstudiearbetet med att ta fram en projektplan som påbörjades i augusti, när representanter från Jinan var i Västerås.

-Jinans kontaktcenter Hotline 12345 har en väldigt bra uppföljning av ärendeprocessen men brister i demokratiskt synsätt. ICLD vill öka den lokala demokratin i Kina och där ser vi en möjlighet att kunna vara med och öka kunskapen genom fortsatt samarbete, säger Charlotta Filling och menar att vi samtidigt lär oss av deras strukturerade sätt att hantera ett kontaktcenter.

Samarbete med Robotdalen

Samarbetet med Jinan skapar också möjlighet att introducera våra kluster för våra kinesiska samarbetspartner. Till Jinan kommer den här gången representanter från Robotdalen och deras samarbetspartner från staden Shenyang att ansluta. Tillsammans kommer vi besöka en science park i Jinan, Hi-tech zone.

Tre personer i styrgruppen åker vidare till Shenyang med representanterna från Robotdalen och deras samarbetspartner Zongrui Funing Robotics. I Shenyang kommer bland annat ett partnerskapsavtal undertecknas och en avsiktsförklaring med staden Shenyang ses över.

-Även i detta samarbete är det viktigt att lyfta lokal demokrati. Vi får till exempel tillfälle att diskutera hur äldres synpunkter tas tillvara när nya innovationer tas fram inom ramen för Robotdalens arbete, fortsätter Charlotta Filling.

-Grunden är att vi genom vårt samarbete med Jinan tillsammans ges möjlighet att utveckla hållbara samhällen, avslutar Anders Teljebäck (S).

Kontaktpersoner:

Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande: 021-39 12 62

Peter Engström, enhetschef kontaktcenter: 021-39 18 18

Charlotta Filling, internationell strateg: 021-39 26 36


Bifogas: 

Programmet

Ämnen

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Relaterat innehåll

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås