Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt besök från Jinan

Samarbetet mellan Västerås stad och kinesiska Jinan fortsätter. Internationellt centrum för lokal demokrati, ICLD, har beviljat 275 000 kronor för ett halvårsprojekt med fokus på invånardialog via kontaktcenter.

-Det här projektet ser vi som en förstudie inför ett kommande treårigt projekt om hur dialogen med invånarna kan utvecklas, säger Charlotta Filling, internationell strateg i Västerås stad.

Projektet fokuserar på att bibehålla och öka tilliten mellan invånare och kommunerna. Jämlikhet, inkludering, invånarinflytande, transparens och ansvarsutkrävande är viktiga ledord i samarbetet. Nästa vecka kommer åtta tjänstemän från Jinan till Västerås för att tillsammans med representanter från bland annat kontaktcenter utarbeta en framtida projektplan. I slutet av oktober åker åtta personer från Västerås stad till Jinan för att fortsätta det gemensamma arbetet.

Målet med projektet är att ta fram en projektplan för att öka invånarnas förtroende och utveckla kontaktcenters verksamhet mot invånarna.

-Jinans kontaktcenter Hotline 12345 har flera hundra anställda, medan vi har 40. Å andra sidan har de nästan 7 miljoner invånare. I takt med att Västerås växer ökar antalet invånare och jag tror att vi kan lära oss mycket av hur de hanterar de stora massorna. Vi vill göra ett så bra jobb som möjligt för invånarna - det är dem vi är till för, säger Peter Engström, enhetschef för Västerås stads kontaktcenter.

Västerås stads kontaktcenter är vägen in för den som har frågor kring det mesta som har med kommunen att göra.

-Under kontorstid finns här alltid någon som svarar - på mejl, i telefon och sociala medier. Vi är specialiserade på frågor om förskola och skola, bygg och miljö, gator och parker, kultur och fritid, stöd till äldre eller personer med funktionsnedsättning och socialt stöd. Vi administrerar också alla borgerliga vigslar i Västerås. Och det vi inte har svaret på skickar vi vidare till rätt ställe i organisationen, berättar Peter Engström.

2015 fick Västerås stad 2,4 miljoner kronor i stöd av Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD) för att under tre år utveckla invånardialoger med staden Jinan i Kina. Bidraget täcker projektgrupp och styrgrupp. ICLD:s verksamhet finansieras med statliga pengar från Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA). Samarbetet möjliggör också en kontaktväg mellan Västerås och Jinans näringsliv samt möjlighet att tillsammans utveckla hållbara samhällen.

Kontaktpersoner:

Peter Engström, enhetschef kontaktcenter: 021-39 18 18

Charlotta Filling, internationell strateg: 021-39 26 36

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Relaterat innehåll

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås