Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Niclas Lindberg blir ny kulturchef i Västerås stad

Det blir Niclas Lindberg som blir Västerås stads kulturchef från och med den 1 februari 2019.

Västerås stad har en väl beprövad rekryteringsprocess för chefer. De tre grupperna i processen – styrgrupp, medarbetargrupp och facklig grupp – var helt eniga och förordade alla Niclas som kulturchef då han perfekt motsvarar den kravprofil som var uppsatt för tjänsten.

- Jag är så nöjd över att Niclas har tackat ja till denna tjänst och väljer att fortsätta sin karriär och utveckling i Västerås stad. I och med detta stärker vi både kulturverksamheterna i Västerås stad rejält och allt annat utvecklingsarbete kring social hållbarhet och stadsdels- och kommundelsutveckling som vår förvaltning nu håller på att starta upp! säger Lenny Hallgren, direktör för kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen.

Niclas har en lång och bred erfarenhet av chefs- och ledarskap och har bland annat jobbat som:

  • Administrativ chef Vårby kommundelsförvaltning
  • Biblioteks- och kulturchef i Haninge kommun
  • Generalsekreterare för Svensk biblioteksförening
  • Chef för Västerås stadsbibliotek
  • Tf kulturchef Västerås stad

- Kulturen är en dynamisk och vibrerande kraft som tar till vara, synliggör och tillgängliggör mänsklig kreativitet och skaparkraft. Den bidrar till social hållbarhet och stadens attraktivitet. Jag ser fram emot att tillsammans med stadens kulturinstitutioner och kulturskapare få vara med och ge västeråsarna ett rikt och varierat kulturutbud att vara stolta över, säger Niclas Lindberg om det nya uppdraget som kulturchef i Västerås stad.

För mer information

Lenny Hallgren, direktör för kultur- idrotts- och fritidsförvaltningen

Telefon: 021-39 15 15

E-post: lenny.hallgren@vasteras.se

Niclas Lindberg, ny kulturchef

Telefon: 070-660 80 77

E-post: niclas.lindberg@vasteras.se

Bild på Niclas Lindberg finns i pressrummet. Bilden får användas under förutsättning att fotografens namn anges: Elisabeth Ohlson Wallin

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen har en mycket viktig roll i den hållbara utvecklingen i staden och för attraktiviteten för både boende och besökare. Från årsskiftet är förvaltningen ny i sin skepnad och vi känner oss mycket förväntansfulla inför den förändringen. I det utökade uppdraget ingår att främja kulturlivet, idrottslivet samt bidra till den sociala hållbarheten och utvecklingen av stads- och kommundelar. Stadens förebyggande arbete stärks genom att vi samorganiserar frågor som berör idrott, kultur, föreningsstöd och det mer socialt förebyggande arbetet. Vi arbetar på uppdrag av de båda nämnderna Kulturnämnden och Nämnden för idrott, fritid och förebyggande. Förvaltningen har drygt 400 medarbetare och består av de tre verksamhetsområdena Kultur, Idrott och Fritid och Förebyggande.

Kulturverksamheterna har den viktiga uppgiften att stödja och främja kulturlivet i kommunen. I egen regi har vi Västerås stadsbibliotek, Västerås kulturskola, Västerås konstmuseum och Vallby friluftsmuseum. Förvaltningen har även ansvar för kulturmiljöfrågor inom staden. Staden har också ett engagemang i kommunalförbunden Västmanlandsmusiken och Västmanlands teater. 

Relaterat innehåll

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås