Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Niclas Lindberg blir ny chef för Västerås stadsbibliotek

Niclas Lindberg blir stadsbibliotekets nya chef. Niclas har en gedigen erfarenhet och kunskap om biblioteksområdet, både som generalsekreterare för Svensk biblioteksförening och som biblioteks- och kulturchef i Haninge. De senaste åren har han även varit engagerad inom Unesco i frågor som rör fri tillgång till information och kunskap samt medie- och informationskunnighet.

- Jag är mycket glad att vi kan knyta en person och chef med Niclas erfarenheter och kompetens till Västerås! Hans tidigare arbete med bibliotekspolitiska frågor och biblioteksutveckling kommer att vara en värdefull tillgång för verksamheten och staden. Niclas har också ett stort nationellt och internationellt nätverk av betydelse. Det kommer att göra avtryck på många sätt i Västerås biblioteks- och kulturliv. Jag ser fram emot att tillsammans med Niclas arbeta för våra bibliotek och deras roll i samhället och att forma morgondagens folkbibliotek för alla invånare i Västerås, säger Anders Lerner, direktör för kultur- idrotts- och fritidsförvaltningen. 

Utsedd till Sveriges delegat i Unesco:s Information for All Programme

Sedan 2016 är Niclas utsedd av Regeringskansliet som Sveriges delegat i Unesco:s Information for All Programme. Som generalsekreterare har han varit starkt engagerad i arbetet med den nya bibliotekslagen och för att tydliggöra bibliotekens uppdrag att bidra till det demokratiska samhällets utveckling. Som bibliotekschef var han även med om att bygga Haninges nya Kulturhus med nytt huvudbibliotek och tog fram en av Sveriges första biblioteksplaner.

- Jag ser fram emot att få delta i arbetet med att vidareutveckla Västerås Stadsbibliotek med utgångspunkt i bibliotekslagen, biblioteksplanen och stadens Vision 2026 – staden utan gränser. En del av visionen är Västerås i världen – världen i Västerås. Jag hoppas att kunna bidra till det - genom uppdragen i Unesco kan jag ta världen till Västerås och lyfta upp Västerås i världen. Bibliotek av hög kvalitet spelar en betydande roll för sammanhållning, demokrati, utbildning, bildning och utveckling. På ett år besöks Västerås bibliotek nästan 900 000 gånger! Det ligger en kraft i biblioteken som jag vill vara med att lyfta fram som resurs i staden där människor ska känna att allt är möjligt, säger Niclas Lindberg.

Niclas ersätter Eva Matsson som varit chef för biblioteket sedan 2006. Han tillträder tjänsten den 1 augusti.

För mer information

Anders Lerner, direktör för kultur- idrotts- och fritidsförvaltningen
Telefon: 021-39 13 11
E-post: anders.lerner@vasteras.se

Niclas Lindberg
Telefon: 070-660 80 77
E-post: nlindberg@live.se 

Bild på Niclas Lindberg finns i pressrummet. Bilden får användas under förutsättning att fotografens namn anges: Elisabeth Ohlson Wallin

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Relaterat innehåll

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås