Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Möte om trygghet i Jakobsberg-Västermalm

Jakobsberg-Västermalm ska vara tryggt och säkert att bo i! Det är målet med det trygghetsprojekt som genomförs under våren. Projektet handlar om hur utemiljön kan förbättras med tanke på bland annat trafik, växtlighet och belysning.

För att få reda på vilka problem som finns bjuder Västerås stad därför in de boende till ett informationsmöte den 6 maj kl 18.30-20.30 i Västerås Folkhögskolas lokaler, Kristinagatan 12.
Efter mötet bildas en arbetsgrupp som arbetar vidare med att beskriva dagens problem och ta fram förslag till lösningar. Gruppen träffas vid tre tillfällen under maj och juni.

Tid: 6 maj kl 18.30-20.30
Plats: Kristinagatan 12 (Västerås folkhögskolas lokaler)

För mer information
Ulf Palm, kommunikationsstrateg, tekniska kontoret, 021-39 26 31


Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås