Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Inspirerande föreläsning om klimat och mat

Framtidens mat i Västerås bjuder in alla involverade målgrupper och intresserade till en föreläsning om klimat och mat torsdagen den 15 augusti klockan 15.00–18.00 på Aros Congress Center.

Inbjudna föreläsare är:

Pär Holmgren
, tidigare TV-meteorolog, författare och debattör. Pär kommer att ge en bild av hur klimatet och maten hänger ihop och vilka möjligheter vi har att påverka.

Pär Bergkvist, chefredaktör för Magasin Måltid och initiativtagare till White Guide Junior, pratar om kvalitetsfrågor kopplat till offentligt finanserad mat.

Staffan Lindberg, författare, ståuppkomiker och artist. Staffan berättar med musik och humor om hur man kan minska utsläpp av växthusgaser till en lågsiktigt hållbar nivå.

Solveig Sandberg, Västerås stads folkhälsostrateg, berättar om utvecklingsarbetet Framtidens mat i Västerås.

Marlene Tamlin (mp), kommunalråd, inleder föreläsningen.

– Vi hoppas att projektenheterna som ingår i Framtidens mat blir ytterligare inspirerade av föreläsarna för sitt fortsatta arbete på skolan, äldreboendet eller förskolan. Dessutom är stadens politiker och medarbetare inbjudna för att få mer kunskap och förståelse för mat- och klimatfrågor, säger projektledaren Hannah Lidström.

Framtidens mat i Västerås är ett projekt som ska främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos barn, ungdomar och äldre med hänsyn till miljön och klimatet.


För mer information:
Hannah Lidström, projektledare Framtidens mat i Västerås, 021-39 11 22

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad
Gå i skola i Västerås
Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås