Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hur ska vi transportera våra gods i framtiden?

Stadsledningen i Västerås håller på att ta fram ”Västerås program för trafikslagsövergripande godsinfrastruktur”. Idag går programmet ut på en bred remiss till kommuner, myndigheter, organisationer, kluster, företag och näringsidkare.

– Programmets syfte är att visa hur Västerås planerar att möta den nuvarande och framtida utmaningen att hantera det gods som behöver transporteras. Det ska också visa hur Västerås vill främja en hållbar utveckling som stärker stadens attraktions- och konkurrenskraft som logistikort och regioncentrum – en plats där näringslivet ser det som en självklarhet att utvecklas och investera, säger Patrizia Strandman, samhällsbyggnadsstrateg, Västerås stad.

Remissperioden är 12 maj–16 november 2014.

– Vi har medvetet satt en lång remissperiod för att det ska vara gott om tid att titta på programmet, komma till stadshuset och diskutera kring innehållet innan man lämnar sina synpunkter. Vi kommer att erbjuda föredragningar, seminarium och workshops, säger Patrizia Strandman.

Västerås är regionens självklara centrum för boende, fritid och arbete samt för transport av gods. När det gäller transport av gods är Västerås en unik plats som transportnod ur flera synvinklar. Det geografiska läget 10 mil in i landet, det faktum att närmare halva Sveriges befolkning bor inom en radie av 15 mil från vår stad och att vi kan erbjuda alla fyra transportslagen väg, järnväg, sjö och flyg. Det här gör att Västerås kan spela en viktig roll regionalt och nationellt.

Här hittar du remissversionen av ”Västerås program för trafikslagsövergripande godsinfrastruktur”.

För mer information:
Patrizia Strandman, samhällsbyggnadsstrateg Västerås stad, 021-39 24 54, patrizia.strandman@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås