Följ Västerås stad

Vem klampar på min bro?

Nyhet   •   Jun 07, 2012 15:38 CEST

Ni känner väl till historien? Det gör i alla fall barnen på Vallby förskola, som har arbetat med temat Bockarna Bruse under hela året. För att fira årets arbete hade de, onsdagen den 23 maj, avslutning i temat med massor av aktiviteter.

Vallby förskola började arbeta med temat Bockarna Bruse förra hösten och har arbetat med det fram tills nu. För att fira av detta läsårs temaarbete anordnades en fin avslutning. Avslutningen började på morgonen med att barnen avdelningsvis fick gå till olika stationer som var utplacerade på ett antal platser i närområdet kring förskolan. Barnen fick bland annat trippa som små bockar och stampa som stora troll, och även gå över bron där trollet bodde. Lite senare på förmiddagen fick de också träffa trollet som bjöd på frukt och en sångstund. Under sångstunden sjöng alla barn högt och glatt;

Du är så fin och jag tycker om dig. Du är så fin och jag
tycker om dig. Ingen är så fin som du i hela världen. Ingen är så fin som du ... ”

Barnen fick också svara på några frågor om Bockarna Bruse, bland annat om hur de tror att trollet känner sig där under bron?

- Jag tror att trollet är ledsen för att han inte har fått mat, säger ett av barnen i 5-årsgruppen på Vallby förskola.

Under året har barnen och medarbetarna på de olika avdelningarna bland annat diskuterat kring historien om Bockarna Bruse, lyssnat och berättat Bockarna Bruse-sagor och sett att det finns många liknande sagor från andra länder, gått på brosafari för att se hur olika broar kan se ut och även kollat på konstruktionen av olika broar.

Att arbeta i tema är väldigt uppskattat av både personal och barn. Till den kommande hösten får vi se vad barnen på Vallby förskola kommer att arbeta med, och får kanske ta del av det igen nästa vår!

Frågor: Ingrid Kjellin, förskolechef - Vallby förskola. Tel: 021-39 86 26