Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ytterligare stödpaket till Västerås näringsliv

Den 14 maj beviljade tekniska nämnden tre av fyra förslag som kommunstyrelsen beslutade om dagen innan. Det gäller sänkta avgifter för cityparkering, torghandel och uteserveringar. Utöver det har teknik och fastighetsförvaltningen fått i uppdrag att undersöka möjligheter för kostnadsfri parkering vid kommunala gymnasieskolor.

Sänkt parkeringsavgift i Västerås city de två första timmarna

Västerås stad sänker priset rejält för parkering inom röd zon för att underlätta för cityhandeln. Normalt kostar det 18 kronor för den första timmen, 24 kronor för den andra timmen och därefter 30 kronor i timmen. Nu sänker vi priset till 1 kronor i timmen under de två första timmarna. Därefter är det normal taxa som gäller, vilket motsvarar 30 kronor i timmen.

Den låga parkeringsavgiften gäller tills vidare, men som längst till och med den 31 augusti 2020.

Priset gäller endast vid betalning via EasyPark-appen

Den låga avgiften gäller endast betalning med mobilen, inte med kort eller mynt. EasyPark-appen finns i vanliga appbutiker.

Slopade avgifter för uteserveringar

Västerås stad tar inte ut någon markupplåtelseavgift för uteserveringar från 1 april till och med 31 augusti 2020. Förhoppningen är att möjliggöra både fler och större ytor för uteserveringar, utifrån vad förutsättningar och trafiksäkerhet för respektive plats tillåter.

Hyresreducering för torghandel

Torghandlarna betalar endast halva hyran under perioden 1 april till 30 juni i enlighet med regeringens beslutade stöd för sänkta hyror i utsatta branscher.

Stor enighet bakom beslutet

Besluten om sänkta avgifter för parkering, torghandel och uteserveringar togs i full enighet i nämnden. Anna Thunell, ordförande för tekniska nämnden och kommunalråd (MP), säger:

– Jag är glad över att vi i tekniska nämnden och i staden kan stå enade i detta beslut. De små företagarna oavsett om de är handlare i city eller torghandlare har en väldigt tuff situation just nu. Jag hoppas att dessa beslut kan underlätta lite i en svår tid.

Anna Hård af Segerstad som är oppositionsråd (M) i Västerås stad, 2:e vice ordförande för tekniska nämnden och 2:e vice ordförande i nämnden för idrott- och friluftsliv, stämmer in:

– En kraftig sänkning av parkeringsavgiften kan leda till att fler vågar ta bilen ner till city och utföra ärenden, äta på en uteservering och handla i city. Torghandeln är uppskattad, skapar liv och rörelse i stadsrummet, så bra att vi kan hjälpa till att tillfälligt sänka hyran.

Maria Fors, vd på Västerås Citysamverkan, är glad för stödpaketet:

– Vi är väldigt positiva till att politiken lyssnar på oss i näringslivet och att de kommer med dessa ytterligare stödåtgärder nu när vi har en stor utmaning. Det skapar energi och motivation hos näringslivet som har det tufft. Vi har frågat våra medlemmar vilka åtgärder som är viktigast och då kommer parkering och markhyra i topp. Lättnaderna i markhyran är en viktig åtgärd som ger en direkt, nödvändig ekonomisk effekt hos restauranger med uteserveringar. Detta är mycket viktigt för citys attraktivitet och att möjligheten finns kvar för människor att kunna mötas utomhus i dessa tider. Nu blir det enklare och billigare att ta sig ned till city. Vi hoppas också på att nå nya målgrupper som upptäcker city på nytt.

Fortsatt viktigt att förhindra smittspridning

Låt oss få fortsätta med ett öppet samhälle genom att alla tar ansvar, visar hänsyn och omtanke. Håll avstånd både inomhus och utomhus och stanna hemma om du känner dig sjuk.

För mer information

Kontakta Anna Thunell

Ordförande tekniska nämnden och kommunalråd (MP)

Tel. 0735-80 81 45

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås