Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Voices of youth till Belgien

På lördag, den 11 april, åker åtta ungdomar från Västerås till Bryssel i Belgien för att studera Belgiens arbetsmetoder för att få ungdomars röster hörda.

– Vi har ett fullspikat program framför oss där vi kommer att få besöka projekt som arbetar med ungdomars rätt att bli lyssnade på, säger projektledare Ammi Karlsson.

– Vi ser bland annat fram emot att under söndagen besöka en bondgård som arbetar med ungdomar som har varit hemmasittare och inte deltagit i den vanliga skolan. På bondgården kombineras studier med trädgårdsarbete och djurskötsel,

Ungdomarna från Västerås är på olika sätt engagerade i Here4U, Ungdomsdialog och Chance2Change.

Voices of youth är ett EU projekt som bygger på erfarenhetsutbyte mellan länderna Holland, Belgien och Sverige. Tidigare har ungdomar från både Holland och Belgien besökt Västerås.
Erfarenhetsutbytet går ut på att hitta ”Best practise” genom att studera strukturer, metoder och arbetssätt. Hur gör de olika länderna på bästa sätt för att få ungdomars röster hörda till politiker och beslutsfattare? I sommar kommer en rapport presenteras som visar vad projektet kommit fram till.

Mer information:
Ammi Karlsson Pye, samordnare elevsociala team/alkohol- och narkotikaprevention, 021-39 78 51

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås