Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Visioner om Framtidens förskola

Hur vill våra invånare att Västerås stads förskolor är utformade i framtiden? Vad har de för önskningar och visioner?

Hur kommer förskolan att fungera i framtiden? Det vet ingen, men fram till den 18 november kan Västerås invånare visionera och önska om hur det skulle kunna vara. På Västerås stads hemsida ligger en enkät där vi vill ha in framtida visioner om barns utveckling och lust att lära, förskolepersonals kompetens, inne- och utemiljö samt geografisk placering.

Här finns enkäten: http://www.vasteras.se/framtidensforskola

Undersökningen ingår i projektet Framtidens förskola 2026.

Har du några funderingar kring undersökningen eller projektet?
Kontakta gärna projektledare Angelica Pingani, tfn 021-39 41 45.

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås