Gå direkt till innehåll
Vinnarna av Pedagogiska priset: Annette Isaksson, Maria Ryttersson och Mats Keijser, gymnasieenheten, Skultuna kommundelsförvaltning, Johanna Malmer Wallenius, Viksängsskolan, samt Linda Bjällerstedt och Sara Bergström, Bjurhovdasmyckets förskola.
Vinnarna av Pedagogiska priset: Annette Isaksson, Maria Ryttersson och Mats Keijser, gymnasieenheten, Skultuna kommundelsförvaltning, Johanna Malmer Wallenius, Viksängsskolan, samt Linda Bjällerstedt och Sara Bergström, Bjurhovdasmyckets förskola.

Pressmeddelande -

Vinnarna av Pedagogiska priset 2017

Idag har Pedagogiska priset 2017 delats ut till framstående pedagoger i Västerås. Priserna delades ut av ordförandena i de pedagogiska nämnderna. Priset är på 25 000 kronor och ska gå till fortbildning, studieresa eller liknande.

Pristagare

Sara Bergström och Linda Bjällerstedt, Bjurhovdasmyckets förskola, för deras förmåga att väva samman estetik och it-verktyg i det pedagogiska arbetet.

- Det är roligt att det inte bara är vi som tycker att vi har ett bra arbetssätt som fungerar utan att andra uppmärksammar det också, säger Sara Bergström.

- Det är kul att det vi gör uppskattas, främst är det barnens nyfikenhet som styr oss i våra draman, säger Linda Bjällerstedt.

”För ert kreativa och skickliga arbete med barnens lärande genom barnkonventionen. Vi imponeras av ert förhållningssätt där ni genom estetiska lärprocesser ger barnen förutsättningar att växa vidare och vara delaktiga i sitt eget lärande. Med skicklighet inspirerar ni barn och vuxna att använda digitala verktyg i det pedagogiska arbetet. Ni för dessutom ert arbete vidare genom pedagogisk dokumentation och inspiration till kollegor.Trots kvantiteten är det kvaliteten som utmärker ert arbete!”

Kontakt: Bjurhovdasmyckets förskola, avdelningen Kristallen, telefon:021-39 99 36

Johanna Malmer Wallenius, Viksängskolan, för hennes arbete med att utveckla undervisningen utifrån forskning och elevernas utvärdering.

- Jag tror att alla pedagoger har ett driv för att göra sitt bästa för att alla ungdomar som vi möter ska utvecklas optimalt. Det är det som jag jobbar för och därför känns det jätteroligt att få det här priset, säger Johanna Malmer Wallenius.

”För ditt systematiska arbete med att utveckla undervisningen och din roll utifrån forskning och elevernas behov. Med en kontinuerlig omvärldsspaning kring forskning och inlärning utmanar du dig själv att utvecklas i din profession. Likaså när du låter eleverna utvärder dig. Du har fångat skillnaden mellan formativ och summativ bedömning och tillämpar den på ett tydligt sätt, vilket ger en god kunskapsutveckling hos eleverna.
Du skapar pedagogisk utveckling och ökade kunskapsresultat!”

Kontakt: Viksängsskolan, telefon: 021-39 08 82

Lärarna på gymnasieenheten, Skultuna kommundelsförvaltning, för deras arbete med att ge varje elev förutsättningar att lyckas.

- Det var fantastiskt bara det att vara nominerad. Och att en förälder har nominerat, det är det allra mest fantastiska, säger Mats Keijser. 

- Det är jätteroligt för oss, det är roligt för hela verksamheten och det är roligt för våra elever, säger Maria Ryttersson.

”För er förmåga att se kompetensen hos varje elev. Det arbete ni bedriver, där ni tar till vara på elevernas olikheter och varje dag väljer att se det som en styrka, kräver ett långsiktigt och kompetent arbete. Hos er byggs tillit och trygghet upp för att skapa en lust och glädje som gör att eleven vågar tro att målen kan uppnås.
Ni är de pedagogiska vardagshjältar som vi vill att alla skolor ska ha!”

Kontakt: Persboskolan, gymnasieenheten, telefon: 021-39 39 31 eller 021-39 39 32

Mer information om Pedagogiska priset

Lena Våglund, samordnare barn- och utbildningsförvaltningen, 021-39 18 84

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås