Gå direkt till innehåll
Vilka utmaningar står vi inför när jorden blir 5 grader varmare?

Pressmeddelande -

Vilka utmaningar står vi inför när jorden blir 5 grader varmare?

Att vi måste börja anpassa oss efter klimatförändringarna står helt klart. Vad är det vi behöver tänka på när vi bygger hus som skall stå i 100 år? Vad händer med skidorter om snön försvinner? Vilka blir konsekvenserna för äldreomsorgen när vi får fler och längre värmeböljor? Och kan samma klimatförändring leda till olika konsekvenser? Vi är vana vid att klimatfrågorna diskuteras på internationell nivå, men frågan är lika aktuell för den lokala orten. Samhällen som satsar på hållbar utveckling blir mindre sårbara i framtiden. – Anpassning är en investering, menar Annika Carlsson-Kanyama vid Totalförsvarets Forskningsinstitut. Anpassning handlar inte enbart om hur man skall bygga inför framtiden utan lika mycket hur vi måste förändra byggnader, infrastruktur och samhällen. Ett exempel är dagens avloppsrör som redan nu är underdimensionerade för att klara av dagens enorma vattenflöden vid skyfall. Ett annat är sjukvårdens organisation där man kanske måste öka bemanningen på sommaren. Ansvarsfrågan blir en het potatis En annan viktig fråga kommer också att gälla ansvarsfördelningen. Kommer försäkringsbolag ha möjlighet att ersätta villaägare för översvämningar i framtiden? Och kommer skogsägare att få ersättning från staten vid orkaner? Vem som får ta ansvaret för klimatförändringarnas konsekvenser kommer att bli en stor fråga för alla. På Envisions kommer Annika Carlsson-Kanyama att redogöra för vilka utmaningar vi står inför globalt, men också beröra möjligheter vi har här i Sverige. För frågor, kontakta Linda Jöfelt, Easy Conference 0709-545437 Linda.jofelt@easyconf.com Envisions 07 hålls på Aros Congresscenter i Västerås den 22-23 november och arrangeras av Västerås stad, Landstinget Västmanland och Länsstyrelsen Västmanlands län. Medarrangörer är Miljödepartementet, IVL, Nutek, SKL, Mälardalens högskola Boverket och Folkhälsoinstitutet.

Ämnen

Regioner

Relaterade event

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås