Gå direkt till innehåll
Byggnadsnämnden väntas under onsdagens möte ta beslut om att skicka detaljplanerna för den norra och mellersta delen av Kopparlunden på samråd. Totalt innebär förslagen cirka 1 300 nya bostäder. Illustration: FOJAB
Byggnadsnämnden väntas under onsdagens möte ta beslut om att skicka detaljplanerna för den norra och mellersta delen av Kopparlunden på samråd. Totalt innebär förslagen cirka 1 300 nya bostäder. Illustration: FOJAB

Pressmeddelande -

Viktigt steg för Kopparlunden – beslut om samråd väntas på byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden väntas under onsdagens möte ta beslut om att skicka detaljplanerna för den norra och mellersta delen av Kopparlunden på samråd. Planerna är förslag på hur dessa delar ska utvecklas, och under samrådet kommer alla som har ett intresse av detaljplanerna att kunna lämna synpunkter och bidra med idéer. Totalt innebär förslagen cirka 1 300 nya bostäder, och visar också hur kontorsbyggnader, verksamheter för handel, parker och innegårdar skulle kunna byggas och formas.
Kulturhistoriska och värdefulla byggnader i området ska sparas, skyddas och lyftas fram. (Läs mer om Kopparlunden i sista stycket.)

– Kopparlunden är ett unikt projekt med sin blandning av industriellt kulturarv och nya bebyggelse med bostäder och verksamheter. Det kan bli ett riktigt attraktivt och spännande område för dagens och framtidens västeråsare. Boende och arbetsplatser i centrala lägen är viktigt för Västerås city. Dessutom kommer området bidra till att city kopplas samman med Västerås östra stadsdelar, säger stadsbyggnadsdirektör Carl Arnö.

På nämnden väntas också beslut om att anta detaljplanen för Urberget på Pettersberg. Planen har varit på granskning två gånger och nu finns ett bearbetat förslag på hur området kan växa med fler bostäder. I förslaget placeras tre nya punkthus på 8 till 12 våningar in i området på ett sätt som så långt som möjligt tar hänsyn till den värdefulla naturmiljön och den nuvarande bebyggelsen. Totalt kan det byggas cirka 150-200 nya lägenheter.

– Vi har sett och testat många olika möjligheter till ny bebyggelse på Urberget på Pettersberg. Det slutliga resultatet kommer att ge ett välkommet tillskott av bostäder och samtidigt ge nya kvaliteter till området utan att de kvaliteter som finns där i dag försvinner, säger byggnadsnämndens ordförande Lars Kallsäby.

Välkommen på pressträff inför byggnadsnämndens möte onsdagen den 12 juni klockan 12.30 i rum A407a.

Allmänhetens frågestund hålls i Röda rummet klockan 13.00. Nämndens sammanträde startar klockan 13.15 i A491.

Vänligen anmäl om du kommer på pressträffen till: mari.kedevik@vasteras.se senast den 12 juni klockan 10.00.


Inbjudna politiker att medverka på pressträffen är:

Lars Kallsäby
Ordförande byggnadsnämnden

Jonas Cronert
Förste vice ordförande byggnadsnämnden

Claes Kugelberg
Andre vice ordförande byggnadsnämnden

Mer information: Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör,
telefon: 021-39 10 59 e-post: carl.arno@vasteras.se

Mer om Kopparlunden – så vill vi att området utvecklas
Kopparlunden har en central plats i Västerås industrihistoria.Detta industriella kulturarv vill Västerås stad och fastighetsägare i området bevara och lyfta fram. Samtidigt vill vi skapa en levande, blandad och hållbar stadsdel med nya bostäder, butiker, kontor, förskolor, parker och torg. Samspelet mellan historia och framtid är en central fråga i projektet.
Utvecklingen i Kopparlunden kommer bidra till att Västerås får en mer levande innerstad och att Västerås roll som en attraktiv och växande regionstad stärks. Detta med bland annat nya mötesplatser, besöksmål, arbetstillfällen och bostäder med gångavstånd till stadskärnan. Målet är att området ska bli riktigt attraktivt och spännande för dagens och framtidens västeråsare liksom besökare. I Kopparlunden ska totalt fyra detaljplaner tas fram.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås