Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Viktiga beslut för Västerås stadsutveckling på en begränsad byggnadsnämnd

Finnslätten, en central skola och ett nytt polishus är tre stadsutvecklingsprojekt som är aktuella på torsdagens byggnadsnämnd. För dessa projekt väntas nämnden fatta beslut om planuppdrag.

Planuppdrag är byggnadsnämndens första beslut i en längre planprocess. Därefter går uppdragen in i olika planeringsskeden där västeråsare och andra berörda kan följa dem och vara med och lämna synpunkter och påverka slutresultatet.
– Nu sätter vi igång arbetet och det finns ännu inga färdiga lösningar. Det är viktiga uppdrag med många inblandade. Vi lyssnar med stora öron för att få till det bästa möjliga för Västerås utveckling, säger Carl Arnö, stadbyggnadsdirektör.

Planprogrammet för Finnslätten kommer att bygga på ett visionsarbete om hur Finnslätten kan utvecklas. Visionen har tagits fram av företagen som finns i området och Västerås stad. I visionsarbetet har man tittat på hur man kan utveckla en miljö som attraherar ledande företag och arbetskraft till Finnslätten. Målet är också att området ska utvecklas med till exempel skolor, boende, parker och restauranger.
– Finnslättens utveckling kan stärka hela Västerås attraktivitet. Planprogrammet som vi nu ska göra handlar om att skapa förutsättningar för att konkretisera visionen och säkerställa en hållbar utveckling för Finnslättens och för hela Västerås bästa, säger Monica Stolpe Nordin, byggnadsnämndens ordförande.

Detaljplanen för Ångpannan 10 och 12 innehåller ett nytt polishus med häkte och ligger inom stadsutvecklingsområdet Mälarporten. Det är en viktig etablering för staden i ett centralt läge. Arbetet innehåller många utmaningar som behöver lösas inte minst för trafiken, men även när det gäller arkitektur och gestaltning.
Detaljplanen för Herta 6 och 7, Bryggargården handlar om att skapa förutsättningar för att bygga en ny skola i centrum.
– Ett mycket välkommet tillskott till centrala Västerås, men också en stor utmaning att få till på bästa möjliga sätt med hänsyn till stadsbild, barnens miljöer, krav på utrymme för eleverna och allt annat som behövs för en skola, säger Carl Arnö.

Begränsningar på grund av Coronaviruset
Byggnadsnämnden sammanträder som planerat, men begränsar omfattningen på sammanträdet för att minimera risken för spridning av coronaviruset. Möjligheterna för besökare utifrån att komma till mötet ställs in. Intresserade kan söka kontakt via mejl, telefon eller följa information på webben.
– Det är inte roligt att behöva begränsa tillgängligheten till våra sammanträden, men det är viktigt att vi gör allt vi kan för att hålla igång det politiska arbetet, säger Monica Stolpe Nordin.

Byggnadsnämndens möte den 26 mars börjar klockan 13.00 i sal A491 i Stadshuset i Västerås.

Vill du kontakta politiker, stadsbyggnadsdirektör eller ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för enskild intervju eller ytterligare kommentar?

Monica Stolpe Nordin Ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 31 05, e-post: monica.stolpe.nordin@vasteras.se

Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59 e-post: carl.arno@vasteras.se

Mer information: Mari Kedevik, kommunikationsstrateg, telefon 021-39 10 46, e-post: mari.kedevik@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås