Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vi växer - nu är vi 160 000 västeråsare

Färska siffror från Statistikmyndigheten SCB visar att vi nu är 160 000 invånare i Västerås. Siffrorna avser april månad och släpptes av SCB idag den 11 juni. Invånarantalet de senaste åren har ökat främst som en följd av inflyttning.

- Att vi nu blir 160 000 västeråsare visar att vi är en attraktiv stad med stark framtidstro. Bostadsproduktionen har varit hög de senaste åren och vi är numera en universitetsstad. Till det har vi ett starkt näringsliv med företag som satsar och bygger nytt och bidrar till en stad som växer, säger Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Sedan 2017 har invånarantalet i Västerås ökat med 10 000. Generellt följer Västerås befolkningsutvecklingen i Sverige men vi har under de senaste åren haft en något högre tillväxt än genomsnittet i Sverige. Enligt siffrorna från SCB så är vi Sveriges sjätte största stad. De städer som har en större befolkningsmängd är Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Linköping. Precis som många andra kommuner står Västerås inför demografiska utmaningar med åldrande befolkning och lägre barnafödande, men prognosen visar även framöver en stadig ökning av befolkningen om än i en något långsammare takt än tidigare.

- Att Västerås växer är ett tecken på att våra verksamheter fungerar bra och att det finns ett gynnsamt företagsklimat. Närheten till Mälaren gör staden till en attraktiv plats att bo på och vi arbetar för att främja ett rikt kultur- och friluftsliv. Det finns ett stort engagemang i våra verksamheter att säkra även framtida tillväxt i Västerås, säger Helene Öhrling, stadsdirektör Västerås stad.

  En av de 160 000 invånare som nyligen har valt att flytta till Västerås för att leva och arbeta är 26-åriga Lejla Smajlovic. Lejla kommer från Bosnien och Hercegovina och har tidigare studerat på Mälardalens universitet som utbytesstudent. Lejla är utbildad ingenjör och när hon blev erbjuden anställning i Västerås valde hon att flytta hit, förra året gick flyttlasset.

  - Satsningen inom industrin gör att Västerås är en bra plats för mig att starta min karriär på. Här får jag möjlighet att tillämpa min akademiska kunskap både inom hårdvara och mjukvara. Västerås är en familjär och multikulturell stad och jag gillar att det är nära till allt. Jag har träffat många nya vänner här och vi är flera utbytesstudenter som har valt att stanna kvar och arbeta i Västerås, säger Lejla Smajlovic, ingenjör på Addiva.

  Västerås har ett näringsliv med både bredd och spetskompetens och våra tjänster efterfrågas över hela världen. Speciellt inom energi och teknik. Ett starkt näringsliv spelar en avgörande roll i att öka stadens attraktionskraft. Genom företagens investeringar och framgångar, främjas samhället och vår välfärd i stort. Det skapas fler jobb och staden blir en attraktiv plats för både boende, besökare och nya talanger. Att Västerås nu har nått 160 000 invånare är ett tydligt tecken på det.

  Kontaktuppgifter:

  Staffan Jansson: staffan.jansson@vasteras.se, 021-39 32 31

  Helene Öhrling: helene.ohrling@vasteras.se, 021-39 86 00

  Lejla Smajlovic: lejla.smajlovic@addiva.se

  För frågor om statistik, statistikfunktionen Västerås stad: statistikochanalys@vasteras.se

  Länk till befolkningsstatistik SCB: Befolkningsstatistik efter region och kön. Månad 2000M01 - 2024M04. PxWeb (scb.se)

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Västerås stad
  Stadshuset, Fiskartorgsentrén
  721 87 Västerås