Gå direkt till innehåll
Kartan visar ungefärligt arbetsområde vid Rudbeckianska gymnasiet. Avspärrningarna kommer att ändras under arbetets gång.
Kartan visar ungefärligt arbetsområde vid Rudbeckianska gymnasiet. Avspärrningarna kommer att ändras under arbetets gång.

Pressmeddelande -

Vi rustar närområdet inför att Rudbeckianska gymnasiet fyller 400 år

I maj 2023 fyller Sveriges äldsta gymnasium, Rudbeckianska gymnasiet, 400 år. Inför jubileet ska närområdet rustas med bland annat ny markvärme, markbeläggning och ett nytt konstverk skapat av Ann-Sofi Sidén.

Finare och bättre närområde

  • Vi förnyar matarledning och markvärmeslingor på gång- och cykelvägen vid Rudbeckianska gymnasiet
  • lägger ny beläggning som är en del av ett nytt konstverk av konstnären Ann-Sofi Sidén
  • planterar fina blomsterrabatter
  • rustar del av skolgården med ny beläggning, soffor, bord, papperskorgar och cykelställ

Arbetet påverkar framkomligheten

Gång- och cykelvägen mellan Biskopsgatan och Skolgatan kommer att vara helt eller delvis avstängd under byggtiden. Alternativa gång- och cykelvägar finns längs Vasagatan och Västra Kyrkogatan.

Preliminär tidplan

  • Arbetet startar den 13 juni 2022 och beräknas vara klart under hösten samma år.
  • Installation av Ann-Sofi Sidéns nya konstverk ”Lekplatsen” sker under våren 2023. Ann-Sofi Sidén är en av Sveriges mest betydande konstnärer. Västerås konstmuseum ansvarar för genomförandet av konstprojektet, i samarbete med konstnären.
  • Jubileumsfesten pågår mellan den 24 och 31 maj 2023. Det är Västerås stad, Rudbeckianska gymnasiet, Sällskapet Arosbröderna och Svenska kyrkan som arrangerar jubileet tillsammans.

Läs mer om jubileet "Rudbeckianska 400 år" och konstverket "Lekplatsen"

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås