Följ Västerås stad

Växtkraft - Månadens klimatsmarta företag

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2014 08:45 CET

Varje månad utser Climate Challenge Västerås (CCV) ett klimatsmart företag som jobbar aktivt för att vara ett föredöme i sitt miljö- och klimatarbete. Månadens klimatsmarta företag är Växtkraft vars biogasanläggning i Västerås producerar biogas av matavfall och vallgrödor. Biogasen används som miljövänligt bränsle till bilar och bussar, och restprodukten går tillbaka till lantbruket i form av biogödsel som läggs på åkrarna. Så skapas ett kretslopp i naturen där nya grödor får hjälp att växa.

– Det är kul att vi har hela kedjan här, från de bruna påsarna till försäljning av biogas, säger Niklas Leksell, driftchef på Växtkrafts biogasanläggning.

Lantbrukarna som lämnar grödor för biogasutvinning får tillbaka biogödsel i både fast och flytande form, ett positivt kretslopp.

– Det är mycket näring som återförs till åkrarna. Gödslet är kvalitetssäkrat och vi följer noga upp med mätningar, fortsätter Niklas Leksell.

Under 2013 samlade Vafab Miljö in 17 000 ton matavfall som tillsammans med insamlat fett och vallgrödor blev 1 300 000 kg biogas vid Växtkrafts anläggning. Ytterligare en miljon kg biogas produceras av gas från reningsverket i Västerås. Totalt motsvarar det cirka 3,4 miljoner liter bensin.

Läs mer om Växtkraft här: http://ccvasteras.se/klimatsmarta-foretag/vaxtkraft/

CCV fungerar som en motor för förändrad syn på klimatfrågan och en inspiratör för ett nytt sätt att se på företagande. I Västerås finns det många företag som har goda förutsättningar att vända klimatproblem till en affärsmöjlighet. Ett medvetet klimatarbete kan ge nya kunder och många företag menar att deras klimat- och miljöarbete gett dem konkurrensfördelar och ökad konkurrenskraft.

Läs mer:
I CCV samlar vi kompetenser, rådgivare, samarbetspartners och klimatsmarta företag som företagare kan ha stor nytta av i utvecklingen av sitt klimatarbete.
www.ccvasteras.se

Mer information:
Climate Challenge Västerås, Theresa D'Errico, 021- 39 28 35
Växtkraft, Niklas Leksell, 021-39 92 40

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad