Gå direkt till innehåll
Växtenergi på Finnslätten

Pressmeddelande -

Växtenergi på Finnslätten

Växtenergi på Finnslätten

I planeringen för Finnslätten, Sveriges nya energicentrum, spelar träd en viktig roll i stadsmiljön – utifrån flera perspektiv. Totalt planerar man för nio nya träd vid den nya Fredholmsgatan på Finnslätten.

BRÖDTEXT:

Att planera för träd i stadsmiljö har stor betydelse för många ekosystemtjänster och för klimatanpassning av Finnslätten. Med träd skapar Västerås stad ett gynnsammare lokalklimat och fördröjer och infiltrerar dagvatten.

De träd som i dag står vid Fredholmsgatan planterades i samband med att gatan byggdes under 1980-talet. De har trots åldern inte vuxit särskilt mycket, vilket kan bero på forna tiders stadsplanering:

-Det syns att de nuvarande träden vid Fredholmsgatan planterade under en annan tid; man har lagt kantstenen mot växtbädden vilket har gjort det svårt för träden att nyttja dagvattnet. I dag tänker vi tvärtom; regnvatten rinner ner i regnbädden, på så sätt får vi bort skyfallsmassor från vägen, eftersom träden suger upp regnvattnet, säger Åsa Dalhielm, projektledare Västerås stad.

Men gatumiljön är ingen naturlig växtplats för träd, menar hon:

-Visst finns en risk att nyplanterade träd far illa på grund av växtförhållanden. Samtidigt är det en långsiktig risk att trädens rötter letar sig in i ledningar och orsakar driftstörningar och återkommande underhållsarbeten, fortsätter Åsa Dalhielm.

Utmaningen är också att träden kan skadas om ledningsägaren behöver gräva upp ledningarna. Därför är noggrann planering av yttersta vikt:

-Tillsammans med Mälarenergi gör Västerås stad en genomgång av gatumiljön för att kunna ha både träd och viktig teknisk infrastruktur i den nya Fredholmsgatan, säger Åsa Dalhielm.

Ämnen

Regioner

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås