Gå direkt till innehåll
​Västeras stads satsning på välfärdsteknologi prisades med Guldlänken

Pressmeddelande -

​Västeras stads satsning på välfärdsteknologi prisades med Guldlänken

Mats Rundkvist och Maria Gill som arbetar med välfärdsteknologi inom Västerås stad har tagit hem utmärkelsen Guldlänken. De tog emot priset av it-minister Mehmet Kaplan på konferensen Offentliga rummet i Visby.

Utmärkelsen Guldlänken lyfter årligen fram de främsta exemplen på innovativt förändringsarbete inom offentlig verksamhet. Inom begreppet välfärdsteknologi har Mats Rundkvist och Maria Gill, Västerås stad, stått i förgrunden för en bred insats inom vård och omsorg.

- Mycket roligt! Vi ser välfärdstekniken som en framtidsfråga för att möta dagens och morgondagens utmaningar inom den kommunala vården och omsorgen. Det känns roligt att vi nu får ett kvitto på att vår breda satsning på både olika typer av tekniska lösningar och de olika implementeringsfrågorna som etik, juridik, ekonomi och upphandling ligger rätt i tiden. Framförallt ser vi det här som en belöning för att vi ständigt involverar våra användare i utvecklingsarbetet, säger Eva Sahlén, direktör sociala nämndernas förvaltning, Västerås stad.

Aktiv brukarmedverkan har varit centralt i Västerås stads arbete, främst från den prioriterade målgrupp äldre med behov inom vård och omsorg. Juryn har särskilt uppmärksammat att dessa initiativ fått stora spridningseffekter. Det finns knappast någon del av Sverige som inte redan anammat begreppet och vad det står för. Det finns också en europeisk och internationell effekt.

Guldlänken arrangeras 2015 av Sveriges Kommuner och Landsting samt VINNOVA i samverkan med E-delegationen och konferensen Offentliga Rummet.

Juryns motivering:
För att ha tagit rollen som modig förebild och visat hur en av de viktigaste samhällssektorerna kan finna innovativa vägar för verksamhetsförnyelse utses Maria Gill och Mats Rundkvist, Västerås stad till vinnare av Guldlänken 2015.

För mer information:
Mats Rundkvist, 021-39 01 85, mats.rundkvist@vasteras.se
Maria Gill, 08-600 84 40, maria.gill@vasteras.se
Eva Sahlén, direktör sociala nämndernas förvaltning, 021-39 14 68, eva.sahlen@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås