Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Västeråsarna tycker att mötet har en central roll för kulturens utveckling

”Hur vill du att kulturen ska utvecklas i Västerås de kommande åtta åren?”
Under januari höll kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen ett antal dialogmöten med allmänhet, politiker, föreningsliv, kulturaktörer, ungdomar och kommunala verksamheter. Resultatet visar bland annat att invånarna vill utveckla fler mötesplatser, att festivaler och arrangemang såsom Kulturnatten är populära och att det är viktigt att det finns kultur för alla målgrupper.

Över 500 personer lämnade synpunkter
Totalt kom det in synpunkter från över 500 personer. 300 kom till något av de olika dialogmöten som hölls och ungefär 100 valde att svara via den elektroniska enkät som fanns på Västerås stads hemsida. Ytterligare 140 valde att svara på enkäten i de valbås som stått utställda på stadens kulturinstitutioner.

Möten är en röd tråd i materialet
I råmaterialet kan man se att samverkan och olika typer av möten går som en röd tråd genom de önskemål som framkommit. Det handlar om möten mellan kulturer, fysiska platser att vara på när man utövar kultur, föreningslokaler, fler publika arrangemang med mera. Invånarna anser att det redan finns bra kultur men ett utvecklingsområde är att göra den än mer tillgänglig och synlig så att fler kan ta del av utbudet som finns.

– Viljan och behovet att mötas kommer upp i alla sammanhang, även här. Det är väl det som kultur handlar om! Att gemensamt uppleva, utvecklas och skapa, säger Lennart Fast, direktör, kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen.

Nu går arbetet med att ta fram en handlingsplan för kultur in i nästa fas. Under våren kommer tjänstemän att bearbeta det insamlade materialet och skriva ett första förslag till handlingsplan som kommer att komma ut för remiss till politiker och allmänhet under hösten 2014.

För mer information om handlingsplan för kultur:
Mats Widelund, projektledare, 021-39 17 97, mats.widelund@vasteras.se


Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås