Gå direkt till innehåll
Tusentals västeråsare har engagerat sig och delat med sig av sina åsikter i projektet Tyck om din innerstad.
Tusentals västeråsare har engagerat sig och delat med sig av sina åsikter i projektet Tyck om din innerstad.

Pressmeddelande -

Västeråsarna: Mer mys i innerstaden, tack!

Flera tusen personer har tyckt om Västerås innerstad. Projektet Tyck om din innerstad, har samlat idéer, åsikter, tankar, minnen och framtidsbeskrivningar – och nu ska riktningen pekas ut i målbilden.
– Vi har ett väldigt värdefullt underlag att jobba vidare med, säger projektledaren Anna Jägvald.

Projektet Tyck om din innerstad ska ta fram en gemensam målbild för Västerås innerstad till år 2050. Vi har ordnat seminarier, workshops, haft webbenkät, flyttat ut kontoret på stan och arrangerat urbana samtal mellan politiker och inbjudna gäster, bland annat. Vi har gjort cirka 40 ”hembesök”, inom konceptet Ring så kommer vi, där föreningar och organisationer kunnat boka besök med oss.

Som mest har projektet haft 150 personer på ett seminarium och vi har sammanlagt mött ungefär 3 000 personer genom de olika aktiviteterna. I dag finns över 1 500 idéer/synpunkter att analysera.

Så vad tycker då västeråsarna?
– Det bästa med Västerås innerstad är restaurangerna, närheten, våra parker, Mälaren och Svartån. Kulturutbudet med evenemang och aktiviteter är annat som många tycker är positivt, säger Anna Jägvald.

Det sämsta med innerstaden är att den upplevs som tom, ödslig och grå. Bristen på butiksutbud och på aktiviteter för barn är andra faktorer som drar ner betyget för innerstaden. En del synpunkter, men inte så många som vi trodde från början, handlar om att det är dyrt att parkera.

En första sammanställning av allt material visar att många synpunkter berör utformning och planering. Här handlar synpunkterna till exempel om arkitektur och gestaltning eller byggnader. Den näst största kategorin är aktiviteter och mötesplatser.

– Här finns synpunkter om platser för evenemang, träffpunkter för spontana möten och mer ”mys”, till exempel, berättar Anna Jägvald.

De platser som förekommer mest i dialogen är Torggatan, Vasaparken, Mälaren, Vasagatan/Engelbrektsplan samt Stora torget. Synpunkterna handlar om att det är för lite grönska, att platserna ger ett grått intryck och att man vill se mer sittplatser. Många vill ha en centralt belägen lekplats, fler platser för möten och ”häng” och flera önskemål handlar om att bevara parkerna som de är.

­ – Synpunkterna om Mälaren handlar mycket om att förbättra kopplingen mellan innerstaden och Mälaren – att ta in vattnet i innerstaden samt om att skapa ännu fler trivsamma miljöer vid strandkanten.

Västeråsarnas favoritplatser är de centrala parkerna, Djäkneberget, Vasaparken och Rudbecksparken. Färjkajen och Östra hamnen är populära platser, liksom Lögarängen och området kring Domkyrkan, biblioteket och Botaniska trädgården.

Vad händer nu?
– Nu ska vi fortsätta att analysera och sammanställa materialet. Vi ska fortsätta att fördjupa oss i några ämnen och vi söker även upp de grupper som vi har saknat lite i dialogen – till exempel ungdomar och nyanlända, säger Anna Jägvald.

– Om våra politiker godkänner förslaget till målbild så skickas materialet ut på ett samråd i höst. Ett samråd innebär att alla kan tycka till om resultatet och lämna synpunkter, fortsätter hon.

Alla idéer samlas i en idébank

Det är inte brist på kreativa idéer i Västerås. Här är några idéer vi fått in i projektet:

  • ”Mer bänkar, gärna under ett träd där man kan sitta 3-4 pers. Varje bänk kan ha namn efter kända personer, gärna med berättelser om personen.” (vuxen under torgdialogen)
  • ”Mer utomhusbio vid Löga, mer spelningar utan åldersgräns och lite skateboardparker, cykelparker och små utomhusscener.” (ungdom under torgdialogen)
  • ”Gör en Skulpturpark i Vasaparken.” (vuxen under torgdialogen)
  • ”Sätt ett tak över hela Sigmatorget!” (förslag i webbenkäten)
  • ”Mer möjligheter för kuttrasju i parken! Kuttrasju för äldre!” (pensionär vid workshop)
  • ”Bänkarna nere på stan behöver ryggstöd, då blir det lättare för gamla tanter och gubbar att sitta där.” (barn på Djäknebergets förskola)

För mer information om projektet, kontakta:
Projektledare Anna Jägvald, samhällsplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen, 021-39 32 11
Biträdande projektledare Linnea Viklund, strateg på teknik- och fastighetsförvaltningen, 021-39 26 10

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås