Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Västeråsare får tycka till om hemtjänsten

Den 4 september kommer representanter från Konkurrensverket till Herrgärdet Hälsans hus i Västerås för att höra vad västeråsare tycker om hemtjänsten.

Västerås stad och Konkurrensverket har bjudit in västeråsare som har hemtjänst, snart ska välja hemtjänst eller är anhöriga, för att höra om deras erfarenheter. De synpunkter som kommer in på hur hemtjänsten fungerar ska resultera i en rapport som lämnas till regeringen i vinter.

Media hälsas välkomna vid träffens slut.

När: tisdagen den 4 september klockan 10.00–12.00. Media är alltså välkomna klockan 12.
Var: Herrgärdets servicehus, Mötesplatsen, Knutsgatan 2D.

Regeringen har gett Konkurrensverket i uppdrag att följa upp och utvärdera konkurrensförhållandena i kommunernas valfrihetssystem. Uppdraget redovisas i två delar: dels Konkurrensverkets delrapport ”Kommunernas valfrihetssystem – så fungerar konkurrensen” som lämnades till regeringen den 31 januari 2012, dels en slutrapport som ska lämnas till regeringen senast den 31 januari 2013. 

I delrapporten pekade Konkurrensverket på områden som ska studeras vidare fram till slutrapporten. Det handlar om en fördjupad kartläggning av de områden som påverkar konkurrensförhållanden på marknaden. Bland annat gäller det att undersöka vilka inträdeshinder som finns för nya aktörer liksom olika system att tilldela utförare om kunden själv inte väljer (icke-valsprincip).

En annan central fråga i det fortsatta arbetet är att analysera vilka faktorer som styr kundernas val av utförare som ska utföra tjänsterna. Det handlar till exempel om den information om olika utförare som finns att välja på.

– Här är det viktigt att de som har erfarenhet av eller synpunkter på hur det går till att välja utförare kommer till tals, säger Sven Lusensky från Konkurrensverket som hoppas att riktigt många passar på att framföra sina synpunkter.

Här kan du läsa mer om Konkurrensverkets uppdrag att följa upp och utvärdera konkurrensförhållandena i kommunernas valfrihetssystem.


För mer information
Elisabeth Pardeby, enhetschef Herrgärdet Hälsans hus, telefon 021-39 18 36
Sven Lusensky, Konkurrensverket, telefon 070-595 48 50

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås