Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Västeråsare får tycka till om förslag på handlingsplan för kemikalier

Västerås stads handlingsplan för kemikalier är ute på remiss fram till september. På lördag den 14 juni kommer västeråsarna få möjlighet att lämna synpunkter på förslagen. I köpcentret Igor mellan klockan 12 och 15 finns tjänstemän och politiker på plats.   

Handlingsplanen innehåller förslag för att minska Västerås stads användning av kemikalier i sina verksamheter, att staden ska ställa krav på kemikalieinnehåll på varor och tjänster. Dessutom ska staden utöva tillsyn och öka informationen om kemikalier till företag och invånare.

Stadens verksamheter och bolag ska genomföra handlingsplanen för att minska sin hälso- och miljöpåverkan och arbeta för en giftfri miljö.

Ett av syftena med handlingsplanen är att uppmuntra till ett ökat kemikaliemedvetande och att vara en viktig katalysator för Västerås invånare, företag och andra verksamheter.

För mer information
Caroline Söderlund, projektledare, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 021-39 13 07


Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås