Följ Västerås stad

Västerås tredje populäraste staden att bosätta sig i visar varumärkesmätning

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2013 16:09 CET

När drygt 1000 personer i Mälardalsregionen tillfrågades i en varumärkesundersökning om vilken stad i regionen de kunde tänka sig att bosätta sig i hamnade Västerås på tredje plats.

- Väldigt glädjande att vi på den frågan ses som en attraktiv stad, säger Alf Westerdahl, Västerås & Co.

Varumärkesmätningen genomfördes under februari 2013 på uppdrag av Västerås stad och Etablering Västerås med hjälp av webbenkäter. Målgruppen var personer boende i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland. Totalt samlades 1 028 svar in till undersökningen vars syfte var att mäta varumärket Västerås.

På frågan ”Hur väl skulle du vilja säga att du känner till följande svenska städer: Uppsala, Västerås, Örebro, Norrköping, Linköping, Enköping, Eskilstuna?” svarade de tillfrågade att de kände till Uppsala mest. Därefter kom Västerås, där 37 procent kände till staden ”mycket väl eller väl”.

Undersökningen visade också att 7 av 10 svarande kände till Västerås som en sjönära stad. Däremot så fanns en lägre kännedom om Västerås som teknikstad och skolstad.

Svaren gav också en fingervisning om att länsborna tycker olika bra om sina egna regionstäder; upplänningarna har en betydligt mer positiv bild av Uppsala än övriga, och västmanlänningarna har nästan en lika positiv bild av Uppsala som av Västerås.

- Vi har fått flera positiva svar i varumärkesmätningen, men vi har också en del att jobba med. Bland annat måste vi intensifiera arbetet med att få fler invånare i Västerås att bli stolta ambassadörer för vår stad, säger Alf Westerdahl.

För mer information:
Alf Westerdahl, ansvarig evenemang Västerås & Co,
021-39 01 15
alf.westerdahl@vasteras.se