Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Västerås tar plats i eftertraktat utvecklingsprogram

I fredags stod det klart att Västerås stad och Sociala nämndernas förvaltning i hård nationell konkurrens kommit med i SKL-programmet LEDA för smartare välfärd. Programmet börjar i september 2016 och sträcker sig över ett år.

- Vi känner oss hedrade av att ha blivit utvalda i hård konkurrens och gläds över att se vilka de övriga kommunerna i programmet är. Nu ser vi fram mot att få samverka med, lära av och utvecklas tillsammans med dem och SKL. Det här kommer att ge oss möjlighet att ytterligare vässa våra möjligheter att på bästa sätt dra fördel av digitaliseringens möjligheter inom vård och omsorg, säger Eva Sahlén, direktör på Sociala nämndernas förvaltning.

LEDA för smartare välfärd är ett förändringsledningsprogram vars syfte är öka hastighet och kvalitet när digitala lösningar införs i den offentliga sektorn. Programmet ska identifiera, beskriva och sprida både vad som möjliggör utveckling och vad som kan stå i vägen. Målet är att gynna utvecklingen i alla kommuner, genom att skapa en större förståelse för vad som krävs för ett lyckat införande av ny teknik.

Hälsa och omsorg i en digital värld
En av programmets inriktningar är Hälsa och omsorg i en digital värld. 39 kommuner ansökte till de 10 platserna.  Västerås valdes ut att delta bland annat för sin långa erfarenhet av implementerade tjänster inom området men också för att staden har använt sig av en behovsdriven utveckling med tydlig brukarmedverkan.

Mats Rundkvist och hans kolleger har länge arbetat målmedvetet och framgångsrikt med välfärdsteknologi både för äldre som bor kvar hemma och de som bor på äldreboende. Det finns ett stort intresse från andra kommuner och så sent som i maj bjöd Västerås in till inspirationsdagar.

- Vi ser mycket fram emot att vara med i programmet LEDA för smartare välfärd. Vi är utvalda för att vi dels har värdefulla erfarenheter av digitalisering inom vård och omsorg, dels för att vi har visat att vi vill fortsätta utvecklas och är bra på att dela med oss av vår kunskap till andra kommuner, säger Mats Rundqvist.

För mer information
Mats Rundkvist, strateg, Sociala nämndernas förvaltning
Telefon: 021-39 01 85 eller 076-569 33 01
e-post: mats.rundkvist@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås