Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Västerås stads upphandling av IT-drift har tilldelats Logica

Västerås stads upphandling av IT-drift har den 2012-09-03 via ett avrop från Kammarkollegiets ramavtal för Helhetsdrift tilldelats Logica. Affären sträcker sig över fem år och värderas till cirka 285 MSEK. Staden har via en option möjlighet att förlänga leveransen ytterligare två år.

Upphandlingen avser IT-infrastruktur, IT-arbetsplats, applikationsdrift, servicedesk utskriftstjänster och resurskonsulter. Tillträdande leverantör övertar nuvarande drifttjänster, flyttar driften till egna drifthallar och påbörjar en omfattande omställning till en plattform som bygger på modern storskalig industriell infrastruktur. Övertagandet inkluderar verksamhetsövergång av berörd personal till leverantören.

Beslutet att upphandla IT-drift externt fattades av kommunstyrelsen 2011. Mikael Lagergren arbetar för Stadsledningen som e-strateg och är sponsor för projektet samt styrgruppens ordförande. Han kommenterar upphandlingen så här:

”Vi ser nu helt nya möjligheter att på ett säkert och flexibelt sätt tillhandahålla prisvärt verksamhetsstöd. Lägre tröskelkostnader underlättar införandet av ny teknik genom att staden själva slipper investera i tekniklösningar eller riskabla och kostsamma utvecklingsprojekt. Omställningen gör det möjligt för Västerås stad att möta kommunens nuvarande och framtida behov. ”

Anbudsförfrågan utformades med tydliga krav på leverantörens kompetens inom kommunal IT-drift samt en flexibel, konsumtionsbaserad pris- och affärsmodell vilken säkerställer att kommunen endast betalar för den IT som används. Tonvikt lades även på hög informationssäkerhet, miljövänliga tjänster samt korta ledtider.

”Det har varit fantastiskt roligt att leda strategiarbetet för upphandling och transformation, framtagningen av den nya IT-organisationen och genomförandet av anbudsprocessen. Kommunen får nu ovanligt goda förutsättningar att realisera önskade effekter på ett långsiktigt hållbart sätt med utgångspunkt i verksamhetens behov. Tack vare föredömliga insatser från stadens projektmedarbetare har vi, trots graden av kvalificerad flerdimensionell komplexitet, mycket väl lyckats uppfylla alla projektmål inom givna ramar.”

Det säger Carl Rönnerstam, specialist inom strategisk IT, förändringsledning och outsourcing från KPMG Advisory, anlitad som programledare för uppdraget. 


För mer information vänligen kontakta:

e-strateg Mikael Lagergren
mikael.lagergren@vasteras.se
021-39 11 13

Ämnen

Taggar

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås