Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Västerås stad upphör med 90-plus lägenheter

Från och med 1 juli krävs det ett biståndsbeslut för att få bo på servicehus. Den som har tecknat ett hyreskontrakt eller redan bor i en 90-plus lägenhet berörs inte av detta beslut. Däremot behöver nya hyresgäster ansöka om särskilt boende.

Äldrenämnden har sedan 2019 upplåtit ett antal lägenheter för personer över 90 år. De har kunnat teckna hyreskontrakt för lägenhet i servicehus, så kallade 90-plus lägenheter som inte krävt ett biståndsbeslut för särskilt boende.

En inventering av servicehusens lokaler har visat att de inte är ändamålsenliga gällande bland annat tillgänglighet. Samtidigt finns det bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden som har god tillgänglighet samt möjligheter till gemenskap och trygghet för personer som är 65 år och äldre.

Kommuner har ingen skyldighet att tillhandahålla lägenheter för äldre utan behov av ett särskilt boende. Därför kommer Västerås stad att upphöra med 90-plus lägenheter.

De som redan har ett hyreskontrakt berörs inte

De som har tecknat ett hyreskontrakt eller redan bor i en 90-plus lägenhet berörs inte av detta beslut. Däremot behöver nya hyresgäster ansöka om särskilt boende via stadens biståndshandläggare.

https://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/boenden/aldreboenden-och-servicehus.html

Presskontakt

Amanda Grönlund (KD), ordförande äldrenämnden

Ring 021-39 31 23 eller mejla till amanda.gronlund@vasteras.se

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås