Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Västerås stad tar fram handlingsplan för kemikalier

Västerås stads kommunstyrelse har beslutat ta fram en handlingsplan för kemikalier. Syftet är att staden ska minska den egna kemikalieanvändningen och arbeta för en giftfri miljö i Västerås.  

Bakom beslutet ligger en nyligen avslutad förstudie. Förstudien har tittat på hur Västerås stads eget kemikaliearbete och kemikalietillförseln till Västeråsmiljön ser ut på förvaltningar och bolag. Hur andra myndigheter arbetar med kemikalier och en undersökning av kemikaliers potentiella farlighet har också kartlagts.

Målet med handlingsplanen är att ta fram strategier och redovisa åtgärder för kemikalier. Stadens verksamheter och bolag ska kunna använda den som ett planeringsunderlag för att minska sin hälso- och miljöpåverkan och arbeta för en giftfri miljö. Handlingsplanen ska uppmuntra till ett ökat kemikaliemedvetande och fungera som en viktig katalysator för stadens medborgare samt övriga verksamheter.

Regeringen har bedömt att det nationella miljömålet, giftfri miljö, inte kommer att uppnås till den utsatta tidsfristen år 2020. Det har resulterat i att flertalet statliga och kommunala myndigheter prioriterar att arbeta med frågan om skadliga ämnen.

– Det är viktigt att Västerås stad arbetar med frågan och ligger före lagstiftningen men också föregår med gott exempel och bidrar till att en giftfri miljö uppnås, säger Caroline Söderlund, projektledare.

– För att vi ska uppnå en giftfri miljö och säkra en hållbar utveckling för västeråsarna, krävs det att Västerås stad arbetar aktivt med frågan, säger Ulla Persson (S), kommunstyrelsens ordförande.


För mer information
Caroline Söderlund, projektledare, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen,
021-39 13 07
Ulla Persson, kommunstyrelsens ordförande, 021-39 22 22

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås