Gå direkt till innehåll
​Västerås stad söker Sveriges bästa hållbara byggare för nästa etapp på Öster Mälarstrand, Parkstaden

Pressmeddelande -

​Västerås stad söker Sveriges bästa hållbara byggare för nästa etapp på Öster Mälarstrand, Parkstaden

Vi söker byggföretag som kan integrera god arkitektur med hållbart smart byggande.

- Nu tar vi nästa steg i utbyggnaden av den hållbara stadsdelen Öster Mälarstrand. Vi fortsätter att utmana byggmarknaden och vill vaska fram de främsta aktörerna när det gäller nytänkande, innovationskraft, gestaltning samt ett både brett och djupt hållbarhetstänkande. Intresset för denna etapp fyra väntas bli rekordstort, säger Magnus Edström, (MP), ordförande i fastighetsnämnden.

Inbjudan att komma med förslag har just gått ut till intresserade byggare i Sverige. En övergripande utgångspunkt för markanvisningen är stadens arbete med Öster Mälarstrand som en hållbar stadsdel. Det är den röda tråden genom planering och byggande.

Dessa ambitioner återfinns också i samband med markanvisningen i form av förutsättningar och urvalskriterier, när det nu bjuds in till att lämna förslag på hållbar bostadsbebyggelse, trygghetsboende samt förskola.

Den blivande Parkstaden, etapp fyra är en fortsättning på grannen, etapp tre Kajstaden på heta Öster Mälarstrand och även granne med Kokpunkten lite närmare staden. De planerade nya kvarteren är stadslika, men uppbrutna för att släppa in ljus och för att ge utsikt. I etapp fyra är närheten till grönskan det mest tongivande. Kvarteren ligger skyddade innanför vackra Notuddsparken och öppnar sina gårdar mot naturområdet.

Äldreboende, trygghetsboende och bostäder
Inom planområdet planeras för cirka 550 lägenheter i sex olika kvarter, som kan delas upp i mindre fastigheter och exploateringsenheter. I ett av kvarteren planeras för ett äldreboende som byggs i stadens regi med cirka 90 lägenheter, samt i ett annat kvarter en förskola för cirka 4 avdelningar. I markanvisningen ingår en byggrätt även för ett trygghetsboende, som blir granne med äldreboendet.

De lockade byggarnas intresseanmälan skall vara Västerås stads teknik- och fastighetsförvaltning tillhanda senast den 13 juni. Därefter vidtar en urvalsprocess.

Öster Mälarstrand är ett av Västerås stora utvecklingsområden och utgör tillsammans med Lillåudden och Östra hamnen en del av översiktsplanen för centrala Mälarstranden som fullt utbyggt kan komma att innehålla cirka 4000 lägenheter.

För mer information
Magnus Edström (MP), ordförande fastighetsnämnden, Västerås stad, 0762-09 86 22, magnus.edstrom@vasteras.se

Ulf Edvardsson, projektledare teknik- och fastighetsförvaltningen, Västerås stad,
ulf.edvardsson@vasteras.se

På Västerås stads webbplats kan du läsa mer om marknadsanvisningar.
http://www.vasteras.se/bygga-bo-och-miljo/bostader-och-offentliga-lokaler/markanvisningar.html

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås